EN facebook

Ingyenes programok a Kutatók Éjszakáján a Magyar Nemzeti Múzeumban

PROGRAMAJÁNLÓ

2022-09-29 20:00

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Szeptember 30-án várnak a Magyar Nemzeti Múzeum programjai!

 

 

Élet és halál az újkőkori Kökénydombon

Dr. Füzesi András

 

A születés és a halál, mint ahogyan az élet más eseményei is, az újkőkori emberek életében rideg és közvetlen módon jelentkeztek. Megrendítő élményeiket és tapasztalataikat igyekeztek a következő generációknak átadni. Az anyagi kommunikációban erre alkalmas formanyelvet dolgoztak ki, melynek meghatározó eleme volt a szimbólumok használata és a megszemélyesítés. Így az emberihez hasonló életciklussal ruházták fel a házakat is. Ezek létezését a látványos körülmények között végrehajtott, szándékos házégetés rítusa zárta le. Az ókori görög színházhoz hasonló módon ható rítus katartikus élménye egyszerre szolgálta a tudás bevésődését, a stressz feloldását és a közösségi összetartás megerősítését.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 17:00
Találkozópont: Állandó Régészeti Kiállítás, 3.terem
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 


Mit ettek a rézkoriak? Gasztronómiai barangolás hatezer évvel ezelőttre

Hegedűs Zsuzsa

 

Gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, húsfélék – mindenki tudja, hogy a kiegyensúlyozott étkezéshez milyen sokféle ételre van szükség. De hogyan szerezték be és fogyasztották mindezeket hatezer évvel ezelőtt a Kárpát-medence lakói? És hogyan ismerhetjük meg a korabeli étkezési szokásokat? A régészetnek számos eszköze van arra, hogy feltárja, milyen ételféleségek meglétével számolhatunk. A mai modern kémiai módszerek még azt is ki tudják mutatni, hogy egy adott edényben milyen ételféleség lehetett. A tárgybemutatóval összekötött előadás sorra veszi az ételcsoportokat és azokat a módszereket, melyekkel következtethetünk fogyasztásukra.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 17:30
Találkozópont: Állandó Régészeti Kiállítás, 3.terem
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 


Kora vaskori halomsírok egy köztes vidéken
Soós Bence

 

Vaszar, Vanyola, Lovászpatona. Egy bájos dunántúli vidék falvai, valahol a Bakony és a Kisalföld között elterülő lankás tájon. Kevesen tudják, hogy ezen a vidéken a kora vaskor előkelőinek temetkezései rejtőznek a patakokat kísérő dombok tetején. Ezeknek a síroknak a kutatása az elmúlt év során nem várt eredményeket hozott.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18:00
Találkozópont: Állandó Régészeti Kiállítás, 3.terem
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 


A nagy EXPÓ sztori – egy készülő kiállítás kulisszatitkai
Gál Vilmos

 

A legfrissebb kutatási eredményeket mutatja be a Magyar EXPÓsikerek munkacímű időszaki kiállítás kurátora. Hogyan született meg a Magyar EXPÓsikerek terv, milyen kutatások után jutott el a kutató a forgatókönyvig, a megvalósítás levezényléséig. Háttér sztorik, olyan kulisszatitkok amelyek csupa izgalmas esetet, tárgyat, személyeket mutatnak be.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18:30
Találkozópont: MNM jegypénztár
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 


Kapcsolatok, akkulturáció, asszimiláció, migráció az edények nézőpontjából – avagy kié volt ez a cserép, és miértpont így néz ki
Hajnal Zsuzsanna

 

Valójában mekkora tömegek mozogtak a nagy népvándorlás korában? Mi áll az egyes közösségekhez kapcsolódó régészeti anyagok változásának, sokszínűségének hátterében? Minderről a régészet, az antropológia, a genetika, az izotópelemzések, a természettudományos alapú kormeghatározások adnak képet. Akár a korabeli kerámiaedények is komoly kérdésekre adhatnak választ, tanúskodhatnak egy közösség kapcsolatrendszeréről, vallhatnak az életmód és a divat változásáról. Az előadás egy az avar korban, a 6–8. században lakott település és annak leletei kapcsán ad betekintést a régészeti műhelymunkába, felsorakoztatva a nagy történeti folyamatokat alátámasztó vagy árnyaló eredményeket.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18:30
Találkozópont: Állandó Régészeti Kiállítás, 3.terem
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 


Újabb áldozati leletegyüttes a hun korszakból?
Schilling László

 

A szakmai érdeklődésre való tekintettel közreadott beszámoló egy olyan régészeti lelőhelyet mutat be, amely a Közösségi Régészeti Program keretei között zajlott terepbejárás során került elő. Az ekkor felfedezett aranytárgyak kiemelkedő jelentősége miatt a későbbiekben a helyszínen ásatást is végeztünk, aminek eredményei alapján egy újabb hun kori áldozati leletegyüttest azonosíthattunk. A terepmunka és e kézirat leadása között eltelt három hónap alatt megindult adatgyűjtés és feldolgozás a jelenleg is folyamatban lévő természettudományos vizsgálatok miatt semmiképpen sem tekinthető lezártnak, véglegesnek.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 19:00
Találkozópont: Állandó Régészeti Kiállítás, 3.terem
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 


Avarok és honfoglaló magyarok a Hortobágyon
Dr. Szenthe Gergely

 

A Hortobágy-árkusi 52 sír a korszakkal foglalkozó régészek körében legendás avar kori lelőhely, amelynek feldolgozásától a szakma számos kérdés megoldását várta. A temető történeti jelentősége hatalmas: nemcsak kiemelkedő leletanyaga és a temetkezési szokások révén egyedülálló, de azáltal is, hogy használata folyamatos a 7. század végétől a 10. századig terjedő időszakban, történelmi kategóriák szerint a késő avar kortól a magyar honfoglalás koráig. A késő avar kor előkelőinek kilétéről korábban kevés adattal rendelkezett a kutatás. A hortobágyi temető azonban nemcsak erre nézve szolgál adatokkal, hanem arra is, hogy egy avar előkelő csoport hogyan illeszkedett be Árpád magyarjai közé.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 19:30
Találkozópont: Állandó Régészeti Kiállítás, 3.terem
Program típusa: szakmai előadás


A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 


Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem újonnan azonosított, eddig ismeretlen portréja
Gödölle Mátyás

 

A Magyar Nemzeti Múzeumnak idén sikerült megvásárolnia Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 1595 körül készült képmását, ami a legkorábbi ismert erdélyi fejedelmi festményportré. A képet és a meghatározás indokait Gödölle Mátyás, a Történelmi Képcsarnok főosztályvezetője mutatja be a Képcsarnok festményraktárában.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 17:00
Találkozópont: MNM Jegypénztár
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:

 

Búcsú Zrínyi Ilonától
Dr. Serfőző Szabolcs

 

Zrínyi Ilona (1649–1703), a Thököly-felkelés során a munkácsi várat a császári sereggel szemben védelmező „amazon” alakja a 19. század elejétől a nemzeti függetlenség eszméjét megtestesítő szabadságharcos hőssé vált a magyar történeti emlékezetben. A „nemzet nagyasszonyának” arcvonásait a kollektív emlékezet annak a festménynek a nyomán véli ismerni, amelyet 1884 óta a Történelmi Képcsarnok őriz. A legújabb kutatások azonban arra derítettek fényt, hogy a portré valójában nem Zrínyi Ilonát, hanem Arquieni Mária Kazimiera (1641–1716) lengyel királynét, Sobieski János lengyel király feleségét ábrázolja. Az előadásból megismerhetjük a kép történetét és „jelentésváltozását”.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 17.30
Találkozópont: MNM Jegypénztár
Program típusa: szakmai előadás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

 

Kincset Érő Közösség – kurátori tárlatvezetés
Dr. Vida István

 

Milyen történeteket rejt a föld? Hogyan működnek együtt régészek és önkéntesek? Mit jelent az, hogy közösségi régészet? Mire tudunk következtetni néhány megrongált vastöredékből? A Kincset Érő Közösség időszaki kiállítás anyagában az őskortól a 18. századig bezárólag láthatunk leleteket, amelyek közül a legtöbb most került először a közönség elé. A tárlatvezetésen a látogatók Vida István kurátor segítségével nyerhetnek betekintést a közösségi régészet világába.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 17:00
Találkozópont: MNM jegypénztár
Program típusa: kurátori tárlatvezetés

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

 

A honfoglaló elit kincsei – kurátori tárlatvezetés
Fülöp Réka

 

A Magyar Nemzeti Múzeum új időszaki kiállításában lehetőségünk nyílik egy kiállítótérben megtekinteni azokat az eddig ismert tarsolylemezeket, amelyeket az ország legkülönbözőbb pontjain tártak fel. A tarsolylemez és a veretes tarsoly a honfoglalás kori elit egyik legértékesebb méltóságjelvénye volt. Mind közül az egyik legértékesebb a pátyi feltárásból származó darab, amelyen a szokásos díszítéstől eltérően rózsabogár kitinpáncéljával találkozhatunk. Hogy ennek milyen üzenete van és milyen új információkat hordoz a 10. századi fejedelmek világából, arról a kiállítás egyik kurátora mesél.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18:30
Találkozópont: MNM jegypénztár
Program típusa: szakmai tárlatvezetés

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

Restaurálás testközelből: vadászat és szerelem a Seuso-kincs ezüstedényein
Mráv Zsolt

 

A "Seuso-kincs – Pannonia fénye" című kiállításban, a Seuso-tál látványrestaurálásához kapcsolódva az érdeklődök megismerkedhetnek a kincs restaurálás alatt levő névadó táljával és annak közvetlenül a vadászatot, közvetetetten a szerelmet dicsőítő képi világával. A látogatók közel kerülhetnek az ajándékozó és a megajándékozott személyiségéhez, és választ keresünk arra is, hogy a tál mit jelenthetett a tulajdonosa számára, és milyen üzenetek közvetítésében volt segítségére a lakomák alatt. Végül pedig megtudhatjuk, hogy mi volt a tál szerepe a Seuso-kincs magyarországi származásának felismerésében és az ennek igazolására irányuló kutatásokban.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 19:30
Találkozópont: MNM jegypénztár
Program típusa: kurátori tárlatvezetés, látványrestaurálás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

Látványrestaurálás: a Seuso-kincs

Dr. Lencz Balázs, Nagy Melinda, Németh Norbert

 

A Magyar Nemzeti Múzeum fémrestaurátorai szeretnének betekintést engedni a Seuso-tál restaurálásának apró mozzanataiba. Egy speciális látványrestaurátor műterem kialakításával a látogatók a kiállítótérben élőben láthatják a helyreállítás pillanatait. A műtárgy nagy mérete miatt egy időben több restaurátor dolgozik a feladaton különböző, egyedileg készített célszerszámok, valamint innovatív eljárások és anyagok segítségével. A tál sérülékeny anyaga és érzékeny díszítményei miatt a nagyfokú precizitást igénylő beavatkozásokat speciális mikroszkópok alatt végzik a restaurátorok. Az aprólékos folyamatok bemutatását egy kivetítőn kísérheti figyelemmel a látogató.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18.00–21.00
Találkozópont: A Seuso-kincs. Pannónia fénye
Program típusa: látványrestaurálás

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

Csontvázak a szekrényből – fedezzük fel együtt!
Bárány Annamária

 

A Magyar Nemzeti Múzeum Archaeozoológiai Gyűjteményében közel 85 ezer db csontleletet őriznek. A hazai ásatásokon feltárt állatcsontok az őskortól a késő középkorig itt élő háziállatoktól és a vadfauna elemeitől származnak. A bemutatón a gyűjtemény és a hazai archaeozoológiai kutatások legérdekesebb darabjaiból láthatnak ízelítőt a látogatók.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18.00-21.00
Találkozópont: MNM jegypénztár
Program típusa: bemutató

 

 

Pattintott kőeszközök készítése itt és most
Lengyel György

 

A kőpattintás az emberiség legelső technológiája, amivel a természet által formált köveket a saját ízlése szerint alakította át. Az első kőeszközök megjelenése óta a kőpattintás technikái sokat változtak. Az ember egyre precízebb mozdulatokkal készítette az egyre kifinomultabb formájú kőszerszámait, amelyeket sokszor fa-, csont- és agancsnyélbe rögzítve használt. A bemutató az alapvető pattintási technikákat és a kőszerszámok készítését szemlélteti.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18.00-21.00
Találkozópont: MNM jegypénztár
Program típusa: bemutató

 

 

Így dolgozik Dr. Csont és Sydney Fox a Múzeumban

Libor Csilla, Balogh Bodor Tekla, Laczkó Virág, Nagy Bianka

 

Az ásatások során nem csupán tárgyi emlékek, hanem emberi maradványok is napvilágra kerülnek. Mi más mondhatna el többet az egykor élt emberekről, mint a csontozatuk, valamint a temetésük módja? Az érdeklődők megtudhatják, miként értelmeznek a régészek még kontextusában egy sírt, milyen információkat árulnak el nekünk az eltemetettek mellé helyezett tárgyak. Hogyan lehet megbecsülni egy egyén nemét, korát, és milyen elváltozásokból tudunk következtetni a különböző betegségekre? Az eseményen a látogatók érdekesebbnél érdekesebb példákon keresztül megismerkedhetnek a történeti embertan rejtelmeivel és szabadon kérdezhetnek kollégáinktól.

 

Időpont: 2022. szeptember 30. 18.00-21.00
Találkozópont: MNM jegypénztár
Program típusa: bemutató

látogató, múzeumandragógia, programajánló, régészet, természet
2022-09-29 16:00
digitalizáció, látogató, múzeumpedagógia, programajánló, régészet, téma, történelem
2022-04-18 16:00
kiállítás, látogató, néprajz, régészet, tárgy, téma
2022-09-14 16:00