EN facebook

Identitás, Történet, Tudomány – Az Óbudai Múzeum helytörténeti konferenciája – 2023. november 27-28.

FELHÍVÁS

2023-08-04 16:00

„A világ képe egy vízcsöppben is obszerválható.” 

Krúdy Gyula


Az Óbudai Múzeum helytörténeti konferenciát és módszertani műhelyt szervez 2023. november 27-28-án Budapest főváros egyesítésének 150. és az Óbudai Múzeum alapításának 50. évfordulójának alkalmából Helyben történt címmel. Az ITT helytörténeti tanácskozás hagyományteremtő szándékkal indul, amely a tervek szerint a következő években újabb és újabb témák köré rendeződve kerül megrendezésre.


A konferencia elsődleges célja a résztvevő gyűjteményekben és intézményekben zajló azon helytörténeti kutatások és jó gyakorlatok bemutatása, amelyek a lokális ismeretanyag megőrzésére és széleskörű ismertetésére vonatkoznak.


Az elméleti előadások mellett, a konferencia másik eleme a gyakorlatban alkalmazható módszertani foglalkozások bemutatása, ismeretátadási műhely. E gyakorlati műhelymunkákon a kutatási készségek fejlesztése, új módszerek alkalmazása és a helyi történelmünk megértéséhez szükséges innovatív megközelítések felfedezése kerül a fókuszba.

 

Célunk, hogy ne csupán a kutatások bemutatásának platformja legyünk, hanem a résztvevők közötti kapcsolatok és együttműködések előmozdítására is lehetőséget nyújtson teret biztosítva kritikus vitáknak és olyan kutatások megismertetésének, amelyek feltárják és megőrzik elődeink történeteit. A tervek között szerepel, hogy a megvalósult előadások és workshopok anyaga konferenciakötet formájában is elérhető lesz.

 

 

Helyben történt

-országos helytörténeti konferencia-

 

Az ITT – Identitás, Történet, Tudomány sorozat első rendezvénye

 

Dátum: 2023. november 27-28.

 

Helyszín: Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteménye, 1036 Budapest, Lajos utca 136-138.

 

Fontos dátumok:
• Az absztraktok benyújtásának határideje: 2023. szeptember 6., 14 óra
• Az elfogadásról szóló értesítés: 2023. szeptember 18.
• Regisztrációs időszak: 2023. szeptember 7.- 2023. november 5.
• Részletes program meghirdetése: 2023. október 11.
• Konferencia időpontja: 2023. november 27-28.

 

 

ELŐADÓI FELHÍVÁS


Lehetőséget biztosítunk minden helytörténeti témában jártas kutatónak, tudományos munkatársnak, kulturális és ismeretátadási szakembernek, hogy a konferencia témájához kapcsolódóan nyújtsanak be előadásokat és jó gyakorlatokat. Két típusú megnyilvánulási lehetőséget biztosítunk a beadott témától függően: 20 perces, mélyebb előadás és 8-10 perces, bemutató jellegű előadás. A beadványok a helytörténet lehetséges témájának alábbi köreit vizsgálhatják többek között, de nem kizárólagosan:

• Kiemelkedő személyiségek és a közösségre gyakorolt hatásuk: Milyen hatással van egy-egy kiemelkedő személy a hely történelmére, és személye mennyiben befolyásolja a jelent.

 

• A helyi történelmet alakító események és folyamatok hatása: Milyen hatással voltak a történelmet meghatározó események, nem esemény szintű változások a helyi történelemre.

 

• Közösségi elkötelezettség és részvétel: Kezdeményezések, amelyek aktívan bevonják a közösséget a helyi történelem, a hagyományok feltárásába, megőrzésébe és megosztásába.

 

• Ismeretátadás a múzeumpedagógia módszereivel: A helyi kultúra és történelem oktatásának a múzeumpedagógiai stratégiába való integrálásával és megvalósításával kapcsolatos jó gyakorlatok, amelyek a programok résztvevőiben a helyi örökség iránti kötődést ápolják.

 

• Digitális történetmesélés: A digitális eszközök, platformok és technológiák használata a helyi identitás mélyebb megismeréshez és a szélesebb körben való ismeretátadáshoz.

 

• Közösségek közötti kapcsolatok: A közösségek közötti eszmecserét elősegítő, a különböző helyi közösségek között hidat teremtő és a kölcsönös megbecsülést elősegítő gyakorlatok vizsgálata.


A jelentkezőket arra kérjük, hogy a legfeljebb 300 szavas összefoglalójukat küldjék el részünkre ezen a jelentkezési íven 2023. szeptember 6. 14 óráig! Az eredményről 2023. szeptember 18-át követően írásban küldünk kiértesítést.

 

Felmerülő kérdések esetén keressék a múzeum munkatársait bizalommal az ittkonferencia@obudaimuzeum.hu címen.

 

 

További információ

helytörténet, konferencia, Múzeumok Őszi Fesztiválja, műhely, téma
2022-11-11 07:00
gyűjtemény, helytörténet, konferencia, muzeológia, Múzeumok Őszi Fesztiválja, műhely, tájház, természet
2022-11-16 16:00
felhívás, gyűjtemény, konferencia, múzeumi marketing, műhely, szervezet, technika
2023-07-31 18:00