EN facebook

Hun kori aranypénzt találtak Óbudán

2018-12-15 09:00

Mintha egy köteg húszezrest hagyna el ma valaki, nagyjából hasonló veszteséget jelenthetett egykori tulajdonosának annak az aranypénznek elvesztése, amelyre néhány hete Óbudán bukkantak az Aquincumi Múzeum régészei.

 

Mint Vámos Péter, ásatásvezető régész elmondta, az érmét egy a San Marco utcában folyó feltáráson találták fémkereső műszer segítségével. A telek, ahol most egy pincegarázos társasház épül, az ókori aquincumi katonaváros területén fekszik, ahol idén nyáron és ősszel több ütemben végeztek régészeti kutatásokat. A telken a Kr. u. 2 - 3. században lakóépületek álltak egy közel 4 méter széles kövezett út két oldalán. A katonaváros jelentős részét a késő római korban elhagyták, a romok között temető létesült, de az utat a Kr. u. 4 - 5. századig használták.

 

 

Az elhagyott római épületek fölötti rétegből került elő az arany pénz (solidus) is, amely II. Theodosius (Kr. u. 401-450) keletrómai császár konstantinápolyi pénzverdéjében készült. A Kr. u. 440-es években vert érme előlapján a császár portréja, hátoldalán a fővárost, Konstantinápolyt megtestesítő nőalak látható. 

 

Ebben az időben a Kárpát-medence nagy része már a hunok uralma alatt állt. Az egykori pannoniai provinciák jelentős részét a 430-as években kiürítették és átadták a rómaiak az előre törő keleti népeknek. A keletrómai udvar évente jelentős pénzzel és ajándékokkal vásárolta meg a békét a hun uralkodóktól, Rugától, majd utódjaitól, Attillától és Bledától (Buda).

 

 

Egy ilyen bizánci aranypénzben küldött  "adónak" egy  részét találták meg, 1963-ban meg az Alföldön, Szikáncson. Az ottani, összesen 1439 db aranypénz túlnyomó többségét szintén II. Theodosius császár korában verték. 

 

 

Nem kizárt tehát, hogy az Óbudán talált érme is egy ilyen konstantinápolyi "adóból" származik, és talán egy a hun seregben szolgáló harcos erszényéből eshetett ki. Egy hasonló arany solidus birodalmi vásárló értéke a korban mintegy 320 liter gabona volt, egy lovas katonának ez az összeg 1,5 havi zsoldját jelentette. 

 

Az értékes, Budapest területén egyedülálló aranypénz hamarosan látható lesz a Budapesti Történeti Múzeum kiállításában. 

 

 

Fotó: Szilágyi Nóra

iparművészet, régészet, restaurátor
2018-12-13 13:30
bővítés, kiállítás, múzeum, műhely, régészet
2018-06-26 09:00