EN facebook

First Kings of Europe – Az őskori Európa urai

Európai régészeti kiállítás Amerikában

Öt évvel ezelőtt kezdődött az az izgalmas kihívásokkal teli munka, amely a chicagoi Field Museum of Natural History szervezésében First Kings of Europe From Farmers to Rules in Prehistoric Southeastern Europe címet viseli és nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy az észak-amerikai kontinens nagyközönségének bemutassa az európai civilizáció kezdeteit. A kiállítás egyedülálló alkalmat nyújt arra, hogy a szenzációs régészeti leletanyagon keresztül széles körben ismertté váljon az délkelet-európai újkőkor és vaskor közötti időszak (Kr.e. 6000–Kr.e 100) közösségeinek élete.

 

A vándorkiállítás megálmodói és kurátorai, dr. William A. Parkinson (Curator and Head of Anthropological Research Field Museum of Natural History) és dr. Gyucha Attila (Assistant Professor Department of Anthropology, University of Georgia) régészek, akik hihetetlen kitartással, számos nehézséget leküzdve vitték végig ezt a kiállítást. A neves helyszíneken bemutatkozó projekt világszinten is egyedülálló tárlatnak számít, nemcsak azért, mert ezek a múzeumi tárgyak még soha nem szerepeltek együtt, egységes narratívában, hanem mert önmagukban, egyenként is történeti jelentőséggel bírnak. 

 

 

Az Egyesült Államokban New Yorkot, Chicagót és a kanadai Gatineaut érintő nagyívű vándorkiállítás Délkelet-Európa közel két tucat régészeti gyűjteményéből merítve a társadalmi elit kialakulásának történelmi folyamatát mutatja be, azaz, hogyan szerzett hatalmat mások felet és gyakorolt befolyást egy kis számú ember csoport az őskor történetének alakulására. A látogatók a 8000 évvel ezelőtti újkőkor időszakától járják végig a rézkor és a bronzkor mozgalmas időszakát, mígnem a 2500 évvel ezelőtti vaskori fejedelmek világába érkeznek meg. Reprezentatív fegyverek, különleges ékszerek és használati eszközök mesélik el vagyon és presztízs felhalmozásának történetét, valamint a hatalom megjelenését a kereskedelemben, technológiában, hadviselésben és szokatlan rituálékban.

 

 

A történelem folyamán a társadalmi egyenlőtlenségek folyamatosan jelen voltak - egyesek kutatók szerint az emberi természet alapvető részét képezik. A kiállítás kurátorainak narratívája szerint az európai őstörténetben a társadalmi egyenlőtlenségek sokféle módon nyilvánultak meg, ami különböző vezetési stratégiák és technikák kialakulásához vezetett. Délkelet-Európa gazdag régészeti emlékei számos példát kínálnak e folyamatok feltárására. A neolitikus közösségek tagjaikat életkor, személyes képességek és nemek alapján, horizontálisan különböztették meg. A rézkorban, amint azt a több ezer aranytárgyat és szerszámot tartalmazó egyedülálló várnai (Bulgária) nekropolisz is bizonyítja, egyes közösségekben hangsúlyosabb társadalmi és vagyoni egyenlőtlenségek kezdtek kialakulni. A bronzkortól az öröklött társadalmi pozíciókkal rendelkező elit nemcsak az erőforrásokat, a kézműves termékek előállítását és a vagyontárgyak elosztását ellenőrizte, hanem a régiók közötti kapcsolati hálózatokat is, amelyek az eszméket, a technológiákat és az egzotikus termékeket az egész kontinensen és azon túl is terjesztették. Amint azt például az ősi tájakat uraló monumentális erődítmények jelzik, a konfliktusok és a háborúskodás is központi szerepet játszott a társadalmi rétegződés létrejöttében és a harcos réteg kialakulásában a bronz- és vaskorban. A rituális tevékenységek, mint például az elit temetkezések az áldozati kincsek felajánlási szertartásai társadalmi színterekként is szolgáltak a hatalmat gyakorlók számára. Identitásuk szimbólumait példázza a Délkelet-Európában felfedezett több ezer bronzkori bronz és aranykincs vagy a vaskori trák királyok és illír hercegnők pazar temetkezései.

 

 

A vándorkiállítás első állomása a „Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond” című tárlat, amely szeptember 21-én nyílt meg New York-ban az Institute for Study of the Ancient Word gallériájában. Itt került először bemutatásra együtt tizenegy közép- és délkelet-európai ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovénia) több száz kiemelkedő jelentőségű őskori műtárgya. Magyarországról a Magyar Nemzeti Múzeum mellett több múzeum – a debreceni Déri Múzeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a szentesi Koszta József Múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum - vett részt ebben a különleges nemzetközi együttműködésben és kölcsönözte legkiemelkedőbb műtárgyait ősrégészeti gyűjteményéből. Magyar vonatkozású kölcsönzés egyik különlegessége az erdélyi Szarvaszóról származó késő bronzkori aranykincs, melynek egy jelentős részét a Magyar Nemzeti Múzeum, a másik felét a National de Istorie a României őrzik. A jelentős értékű, lélegzetelállító leletegyüttes 19. századi előkerülése óta most először nyílt lehetőség a két fél együttes kiállítására New Yorkban.

 

 

 

A vándorkiállításra kölcsönzött közel 350 darab régészeti korú műtárgy teljes egészében a 2023. március 31-én nyíló „From Farmers to Rulers in Prehistoric Southeastern Europe” tárlat keretében lesz látható a Field Museum of Natural Historyban, Chicagóban. A chicagói megnyitóval közel egyidőben, 2023 tavaszán a Magyar Nemzeti Múzeum a Field Museum of Natural Historyval együttműködve nemzetközi konferenciát kíván szervezni Budapesten, amelyre meghívott, a tárlaton bemutatott korszakokkal foglalkozó, legkiválóbb európai és amerikai régész szakemberek tudományos igényességgel mutatják be a kiállítás fő témáit és kérdéseit.

 

 

Az elmúlt hetekben jelent meg a Field Museum szerkesztésében (szerkesztők: William A. Parkinson és Gyucha Attila) és a Cotsen Institute of Archaeology Press gondozásában a kiállítás témáját kifejtő, gazdagon és gyönyörűen illusztrált, 10 fejezetet tartalmazó kötet - First Kings of Europe: From Farmers to Rulers in Prehistoric Southeastern Europe címmel, amelyben megírt történeteket a kölcsönző országok régészkutatói jegyzik tudománynépszerűsítő stílusban. Ezt a kötetet fogja kiegészíteni a kiállítás hivatalos katalógusa, mely a 2023. március 31-re, a chicagói megnyitóra várható.

 

 

A szerzők gratulálnak a First Kings of Europe kiállítás két kurátorának William A. Parkinsonnak és Gyucha Attilának, akik megálmodták és minden akadályt legyőzve életre hívták ezt a lenyűgöző kiállítást, amelyet járva végig kísérhetjük az elit létrejöttét és hatalomra jutását a történelem előtti Európában.

 

További információ a First Kings of Europe kiállításról itt!

régészet, tárgy, természet, történelem
2020-05-23 16:00
régészet, tárgy
2017-07-14 13:00