EN facebook

Felhívás: Múzeumpedagógiai Nívódíj és Kiváló Múzeumpedagógus Díj 2022-ben

FELHÍVÁS

A Múzeumpedagógiai Nívódíj 2003 óta a múzeumi szakma egyik legrangosabb kitüntetése, amely lehetőséget teremt az intézményeknek arra, hogy szélesebb szakmai körben is megismertessék, illetve megmérettessék igényes múzeumpedagógiai fejlesztéseiket.

 

Várjuk a muzeális intézmények jelentkezését a 2022-es Múzeumpedagógiai Nívódíj elnyerésére. A szakmai elismerést az előző évek gyakorlatának megfelelően a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM – MOKK) hirdeti meg.

 

Két éve a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre és a köznevelésben folyó digitális oktatás igényeire reagálva intenzív online jelenléttel válaszoltak a muzeális intézmények, és felgyorsították virtuális programfejlesztéseiket. Ezért 2020-ban először, azóta pedig idén immár harmadik alkalommal döntött úgy a Múzeumpedagógiai Nívódíj átadását koordináló SZNM – MOKK, hogy ezúttal is lehet nevezni online múzeumpedagógiai programokkal is.

 

A díjra olyan új múzeumpedagógiai kezdeményezések nevezését várjuk, amelyeket a múzeumok 2021. július 1. és 2022. június 30. között valósítottak meg akár személyes részvétellel, akár az online térben. Nevezni csak új fejlesztésű, ugyanakkor más muzeális intézmények által is adaptálható kezdeményezésekkel lehet.

 

A múzeumok a saját munkatársaik által kivitelezett fejlesztések – például ismeretátadási program tartalom, foglalkozás és módszer, online program, játék stb. – írásos, képi és videódokumentációs anyagaival jelentkezhetnek az elismerésre. A benevezett programhoz kapcsolódhatnak papíralapú vagy online múzeumpedagógiai kiadványok is, amelyek valamely ismeretátadási tevékenység megvalósítását segítik elő (például különféle foglalkoztatók, módszertani kiadványok, CD, DVD-ROM, társasjáték, foglalkozások speciális segédletei stb.). Csak kiadvánnyal – ahhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai gyakorlat nélkül – nem lehet jelentkezni.

 

Nevezési határidő: 2022. augusztus 23.

 

Jelentkezők köre: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények

 

Az eddigi évek gyakorlatát követve a Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázatait a hazai múzeumi szervezetek elismert képviselőiből, tagjaiból álló szakmai bizottság bírálja el. Mivel a döntésben résztvevők személyesen nem találkoznak a benevezett programokkal, így kiemelten fontos, hogy a benyújtott anyag informatív és figyelemfelkeltő legyen. A bizottság várhatóan 2022. szeptember elején tartja ülését.

 

Az elismeréseket a tervek szerint 2022. október 3-án a 20. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón adjuk át a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A Nívódíjban részesült programokat bemutatjuk a Staféta Füzetek online kiadványsorozatban.

 

További információ

 

 

Továbbá ismét várjuk a jelöléseket a Kiváló Múzeumpedagógus Díjra. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM – MOKK) kétévente hirdeti meg az elismerést. A kitüntetést olyan szakemberek kaphatják meg, akik a múzeumpedagógia terén kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek, illetve ezen a területen kidolgoztak valamilyen kiváló módszert, megvalósítottak valamilyen programot, vagy kiadványt hoztak létre.

 

Fontos, hogy a jelöltek munkásságának köszönhetően olyan magas színvonalú, oktatást segítő programok jöttek létre, amelyek jelentősen hozzájárultak a múzeumpedagógia szakmai módszertanának megújításához, a múzeumi foglalkozások oktatási szerepének elismeréséhez. 2020-ban a múzeumpedagógiai szakmai tevékenység értékelése új szempontokkal bővült. Ezt a gyakorlatot folytatva idén is értékelni kívánjuk azok teljesítményét, akik a múzeumokban megvalósuló programokon túl az online térben is létrehoztak, működtettek újszerű fejlesztéseket, és színvonalas múzeumpedagógiai tevékenységükkel segítették a pedagógusok munkáját.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a jelölt múzeumpedagógiai kezdeményezéseinek eredménye mérhető legyen, és követendő példaként szolgáljon. A kitüntetésre ajánlást tehetnek magánszemélyek, muzeális intézmények vezetői, múzeumi kollektívák, múzeumi szakmai szervezetek.

 

Az írásos felterjesztéseket legkésőbb 2022. augusztus 23-ig kérjük elküldeni word és pdf formátumban elektronikusan a rudolf.eszter@skanzen.hu e-mail címre, valamint postai úton a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ címére (2000 Szentendre, Pf. 63.).

 

A Kiváló Múzeumpedagógus Díjra érkező jelölések elbírálására az alapító Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakmai bizottságot hoz létre. A testületben többek között a múzeumi terület szakmai szervezetei is képviseltetik magukat: a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. A bírálók között részt vesznek az országos múzeumi koordinátori hálózat, a kulturális tárca és az SZNM – MOKK képviselői is.

 

A beérkezett jelöléseket a kuratórium értékeli, a felterjesztések alapján dönt a díjazott személyéről. A kitüntetésre történő ajánlást az adatlap kitöltésével, az ahhoz kapcsolódó részletes útmutató alapján lehet megtenni.

 

A Kiváló Múzeumpedagógus Díjat terveink szerint 2022. október 3-án, a 20. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón adjuk át.  

 

További információ

felhívás, látogató, muzeológia, múzeumandragógia, Múzeumok Őszi Fesztiválja, műhely, programajánló, téma
2022-07-08 16:00
muzeológia, múzeumandragógia, műhely, téma
2022-06-19 19:00
film, múzeumpedagógia, műhely, téma
2021-11-12 20:00