EN facebook

FELHÍVÁS - AZ ÉV MÚZEUMA 2023

FELHÍVÁS

2022-12-23 07:00

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által évről-évre meghirdetett Év Múzeuma cím és az azzal járó díj a megelőző évben jelentős eredményeket felmutató muzeális intézmények elismerése és tevékenységének támogatása. Az elismerésre az az intézmény számíthat, amelyik sikereit stratégiaialapú fejlesztéseknek köszönheti és a múzeumi tevékenység valamennyi területén – épülete(i) komplex fejlesztésével, a gyűjteményezéstől a gyűjteményei feldolgozásán és közreadásán, tudományos munkáján túl közönségkapcsolataival, ismeretátadási tevékenységével, a közösségekkel kialakított kapcsolatai erősítésével – kiegyensúlyozott fejlődést ért el, és egy vagy több területen a csúcsra jutott.

 

Az Év Múzeuma 2023 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább háromban kiemelkedő változást ért el, vagy innovatív megoldásokat honosított meg a megelőző három év során zajló fejlesztései csúcsaként a díj átadását megelőző évben:

 

1. Megújulás
• A stratégia alkotás és megvalósítás területén (intézményi, digitalizálási, kommunikáció és marketing, tudományos, ismeretátadási és járványkezelési stratégia hatékony alkalmazása);
• a szervezetfejlesztés területén, beleértve a kihívásokhoz igazított szervezetfejlesztést, így a humánerőforrásmenedzsmentet (továbbképzések, szakemberek megtartása, munkatársi közösségépítési stratégiák, önkéntesek bevonása);
• az épületrekonstrukció területén (teljes épületrekonstrukció és/vagy bővítés, új múzeumi elhelyezés minőségi megvalósulása és kapcsolódó újjászervezett tevékenységek);
• az intézményközi együttműködések területén (kiemelkedő hazaib és nemzetközib szintűb együttműködések, projektek);
• a minőségbiztosítás területén (minőségmenedzsmentrendszer bevezetése és eredményes alkalmazása).

 

2. Gyűjteménymenedzsment
• A gyűjtemény fejlesztés területén általánosan (a gyűjteményfejlesztési stratégia hatékonysága);
• a gyarapítás területén (új szerzeményezési formák bevezetése, jelentős, a múzeum tevékenységét és helyi szerepét meghatározó gyarapítás);
• az állományvédelem területén (a műtárgykörnyezet jelentős javítása, a megelőző állományvédelem fejlesztése, fenntartható állományvédelmi megoldások alkalmazása, raktárfelújítás- és bővítés, megújult restaurálási tevékenység);
• a gyűjteményi nyilvántartásés a gyűjteményi folyamatok területén (adatbázison alapuló és/vagy integrált múzeumi gyűjtemény kezelőrendszer bevezetése/fejlesztése és eredményes használata, jelentős előrelépés a digitalizálásban).

 

3. Ismeretátadás és hozzáférés
• A kiállítások területén (kiállítási és ismeretátadási stratégia hatékony alkalmazása és megvalósulása a fizikai és a virtuális kiállítások tekintetében egyaránt);
• a hozzáférés területén (széleskörű hozzáférés biztosítása a gyűjteményi adatbázis online közzétételével, közösségimédia platformok használatával, hazai és nemzetközi aggregátor platformokon történő megjelenéssel);
• a tudományos tevékenység területén (magasszintű tudományos tevékenység és publikációk, konferenciák, tudásmegosztás);
• a múzeumpedagógia és múzeumandragógia területén (magasszintű tevékenység, online és nyomtatott kiadványok megjelenése).

 

4. Szolgáltatások

• a lokális gazdaságfejlesztés és a fenntarthatóság szempontjainak alkalmazása területén;
• a látogatófogadás és vendéglátás területén (látogatóorientáció, a frontszemélyzet megjelenése, kedvezményrendszer kialakítása, család- és látogatóbarát megoldások, kávézó, étterem);
• a termékértékesítés területén (múzeumshop, webshop, online tanfolyamok és képzések, műtárgyreprodukciók, ajándéktárgyak);
• az idegenforgalom területén (kulturálisturizmus, programturizmus, konferenciaturizmus, workshopok szervezése, előadások, társművészetek, filmművészetésszínházi produkciók bemutatása);
• a közösségépítés területén (barátikör, szakkörök, tudományos körök, önkéntesprogram, online közösségi felületek);
• a kutatás területén (színvonalas könyvtári olvasó-, illetve múzeumi kutatószolgálat, online adatbázisok, intézmények és szervezetek közötti együttműködések).

 

5. Társadalmi felelősségvállalás
• A közösségépítés, közösségfejlesztés területén (együttműködésen és/vagy részvételiségen alapuló projektek létrehozása, a társadalmi beágyazódás minősége és mértéke, szakmai közreműködés komplex fejlesztésekben, egyes társadalmi csoportok saját közegükben való megszólítása nem hagyományos helyszínen és eszközökkel, közvetítő szerep, háttértámogatás);
• az akadálymentesítés területén (fizikai, szellemi);
• a speciális igényű csoportokkal való foglalkozás területén (megszólítás, az igények figyelembevétele és a kínált programok, fejlesztések, ismeretátadás, bevonás);
• a környezettudatosság és a fenntarthatóság területén (programok, intézményi működés, tudásmegosztás és szolgáltatások, ismeretátadás és gyűjteményfejlesztés, környezetvédelem témakörben izgalmas, jógyakorlatok, pozitív szemléletű megoldások);
• a munkatársak, partnerek, közreműködők felkészítésének módjaiban a fentiek alkalmazására.

 

 

Az ajánlások és jelentkezések útján benyújtott pályázatok alapján a bírálóbizottság értékeli az egész múzeumi szakma szempontjából kiemelkedő, előremutató teljesítményeket, innovációkat, ugyanakkor a pályázók eredményeit mindenesetben önmagukhoz, társadalmi és gazdasági környezetükhöz és lehetőségeikhez képest méri.

 

Az Év Múzeuma 2023 díjra a Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező és a statisztikai adatszolgáltatást teljesítő muzeális intézmények nyújthatnak be pályázatot.

 

Az elismerés két kategóriában adható ki.

  

A nagymúzeumok kategóriájában az országos múzeumok, az országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek.

 

A kismúzeumok kategóriájában a területi múzeumok, tematikus múzeumok és közérdekű muzeális gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek versenyezhetnek.

 

Mindkét kategóriában legfeljebb egy fődíj adható ki.

 

A jelölések határideje: 2023. február 15.

 

A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2023. március 20.

 

 

További információ

Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, látogató, Pulszky Társaság, téma
2022-05-21 13:30
Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, műhely, Pulszky Társaság
2021-06-26 11:30
Az év kiállítása, Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, műhely, Pulszky Társaság
2020-10-09 10:30