EN facebook

Felhívás a Családbarát Múzeum 2022 elismerés elnyerésére

FELHÍVÁS

Családbarát Múzeum felhívás célja a muzeális intézmények ösztönzése, hogy szolgáltatásaikat, infrastruktúrájukat, programjaikat családbaráttá tegyék, és elősegítsék a különféle családtípusok minőségi időtöltését, valamint erősítsék a családbarát értékrendet és a családot, mint mikroközösséget.

 

Hosszabb távú cél, hogy a felhívás nyomán a múzeumok folyamatosan vizsgálják a családok felmerülő igényeit, és lehetőségeikhez mérten igyekezzenek kielégíteni ezeket. Cél továbbá, hogy az intézmények fejlesszék és bővítsék a családokat megcélzó oktatási, nevelési és szociális tevékenységeiket, családbarát szolgáltatásaikat, és ebben szorosan együttműködjenek a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel.

 

Első alkalommal, 2020-ban nyolc intézmény, második alkalommal, 2021-ben öt muzeális intézmény vette át az elismerést.

 

A szakmai kritériumrendszer szerint működő Családbarát Múzeum cím elnyerésére magyarországi, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és tagintézményeik jelentkezhetnek. A felhívást évente írja ki és bírálja el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A díjazott múzeumok száma nem korlátozott, az elismerést minden muzeális intézmény vagy tagintézmény elnyerheti, amelyik teljesíti a kritériumrendszerben meghatározott követelményeket. Az elismerő címet megszerezni kívánó múzeumnak a kritériumrendszerben előírt dokumentumokkal kell igazolnia a feltételek teljesülését az adott évre vonatkozóan.

 

A címet elnyerő múzeumok oklevelet kapnak, melyet a múzeumban kihelyezhetnek. A minősítést igazoló logót digitális formában is megkapják az intézmények, melyet három éven keresztül – illetve újraminősítésük esetén folytatólagosan – használhatnak az online csatornáikon és kiadványaikban is.

 

 

A kiíró törekszik rá, hogy az elismerést elnyert muzeális intézmények számára lehetőséget biztosítson szakmai fórumokon, konferenciákon, elektronikus és nyomtatott kiadványokban családbarát fejlesztéseik és eredményeik, jó gyakorlataik széles körű bemutatására. Ezért az  elismerő címre nevező intézményektől rövid szöveges bemutatkozást is kérünk.

 

 

A kidolgozás kritériumai, az ajánlások rendszerbe illesztése

 

A családbarát működés kritériumrendszerében külső (a látogatók által érzékelt) és belső (a múzeum munkatársait és belső folyamatait érintő) szempontok egyaránt szerepelnek.

 

A cím elnyeréséhez az alábbiakban felsorolt 32 kritérium közül legalább 25-öt kell teljesítenie a benyújtó intézménynek.

 

A felhívás A családbarát múzeumi működés kritériumrendszere című mellékletében ezek teljesítéséhez gyakorlati segítséget találnak az elismerésre nevező intézmények. A családbarát múzeum működés kritériumrendszere című melléklet itt tölthető le.

 

 

Az elektronikus jelentkezési határidő: 2022. szeptember 6. (e-mailben) 

 

A postára adás határideje: 2022. szeptember 7. (postai bélyegző kelte)

 

 

További információ

díj, felhívás, múzeumpedagógia, műhely, pályázat
2022-07-12 14:00
felhívás, látogató, muzeológia, múzeumandragógia, Múzeumok Őszi Fesztiválja, műhely, programajánló, téma
2022-07-08 16:00
gyűjtemény, látogató, múzeumandragógia, műhely, néprajz, programajánló
2022-05-23 19:00