EN facebook

Elkészült a Fehér Könyv - Segédlet a közgyűjtemények digitalizálási munkájához!

DIGITALIZÁCIÓ

2019-12-09 07:00

Elkészült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a Fehér Könyv, amely a közgyűjtemények digitalizálási munkájához szükséges szabványokat és módszertani segédleteket tartalmazza! A négy közgyűjteményi ág szoros együttműködésében létrehozott dokumentum a Stratégia megvalósításához nyújt gyakorlati segítséget.

A Fehér Könyv a múzeumok, könyvtárak, levéltárak és audiovizuális gyűjtemények számára egyfajta zsinórmértékként szolgálva elősegíti az egységes elvek mentén történő műtárgy-digitalizálást.

 

A most közreadott online is elérhető kiadvány célja, hogy a közgyűjtemények azonos irányelvek mentén, közös módszertan alapján digitalizálják és tegyék online elérhetővé felhalmozott értékeiket annak érdekében, hogy a közös keresőrendszerben – a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően – a különféle digitális tartalmak tematikus keresése bárki számára lehetővé váljék.

 

A Fehér Könyv létrehozásában közreműködő szakemberek a hatékony keresés érdekében nemzetközileg is alkalmazott, közös szabványokon alapuló meta-adatkészletet dolgoztak ki, amelyet a közgyűjtemények azonos módon használhatnak fel. A szerkesztők a kiadvány online-formáját  úgy alkották meg, hogy az élő anyagént folyamatosan reagálhasson a szabványok és a technológia gyors változásaira. Így az a cél is érvényesülhet, hogy a digitális kiadvány segítségével a közgyűjtemények beemelhessék a legújabb technológiai és módszertani információkat és eredményeket tudományos területükre. 

 

Kómár Éva – Bánki Zsolt (szerk.): Fehér Könyv. Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest 2019

 

Szerzők: Bánki Zsolt, Fonyódi Krisztián, Káldos János, Kómár Éva, Ráduly György, Szatucsek Zoltán

További szerzők: Buzás Gergely, Csorba Gábor, Dancs Szabolcs, Dr. Halász Annamária, Holl András, Horváth Ádám, Kabán Benedek, Maczelka Árpád, Mohay Anikó, Répászky Lipót, Szabó Mihály, Szüts Etele, Szakadát István, Vermes Zoltán

 

Tartalom

 I. Bevezető 

II. Digitális tartalmak előállítása 

2.1 A gyűjteményi digitalizálás szempontjai, célja

2.2 A digitalizálandó anyagok kiválasztásának szempontjai

2.3 Digitalizálási projekt tervezése, munkafolyamata 

2.4 Analóg objektumok digitalizálása típusok szerint 

III. Metaadatok, adatcsereformátumok

3.1 A metaadatok szerepe, típusai

3.2 Metaadatok, adatcsereformátumok – Audiovizuális archívumok

3.3 Metaadatok, adatcsereformátumok – Könyvtári ágazat

3.4 Metaadatok, adatcsereformátumok – Levéltári ágazat 

3.5 Metaadatok, adatcsereformátumok – Múzeumi ágaza

IV. Publikus metaadatok 

4.1 Publikus metaadatok – Audiovizuális archívumok

4.2 Publikus metaadatok – Könyvtári ágazat

4.3 Publikus metaadatok – Levéltári ágazat

4.4 Publikus metaadatok – Múzeumi ágazat

V. Névterek 

5.1 Névtér definíciója, típusai

5.2 A Nemzeti Névterek értelméről és hasznáról 

5.3 Nemzetközi névterek

VI. Digitális objektumokra vonatkozó közzétételi elvárások

6.1 Képfájlok

6.2 Szövegfájlok 

6.3 Hangfájlok

6.4 Videofájlok

VII. Digitális tartalmak menedzsmentje 

7.1 Digitális objektumok menedzsmentje

7.2 A digitális objektumok egyedi azonosítása

7.3 Digitális megőrzés – Hosszú távú megőrzés

7.4 A digitális tartalmak archiválása és szolgáltatása: intézményi repozitóriumok

7.5 Integrált múzeumi gyűjteménykezelő rendszerek

VIII. A közzététel kommunikációs szabványai

8.1 API

8.2 Z39.50 

8.3 SRU/SRW

8.4 OAI-PMH 

8.5 SWORD

IX. Adatkapcsolat

9.1 Szemantikus kapcsolatok, szemantikus web

9.2 Linked Open Data 

9.3 Schema.org

X. Aggregáció

10.1 Az aggregáció fogalma, típusai

10.2 Közgyűjteményi aggregátorral szemben támasztott követelmények, és az aggregátor

szolgáltatásai 

10.3 Szakági aggregáció – Audiovizuális archívumok, Magyar Nemzeti Filmarchívum 

10.4. Szakági aggregáció – Audiovizuális archívumok, MTVA Archívuma

10.5 Szakági aggregáció – Könyvtári ágazat, Országos Széchényi Könyvtár

10.6 Szakági aggregáció – Levéltári ágazat, Magyar Nemzeti Levéltár 

10.7 Szakági aggregáció – Múzeumi ágazat, Magyar Nemzeti Múzeum

10.8 Szakági aggregáció – Egyéb intézmények, kiemelten egyházi fenntartású

intézmények, Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

10.9 Nemzeti Adattár Projekt 

10.10 Az Europeana 

10.11 Nemzeti közgyűjteményi aggregációk – olasz, francia, német

XI. Adatgazdagítás

11.1 Az adatgazdagítás folyamata 

11.2 Az Europeana gyakorlata 

11.3 Oktatási szempontú adatgazdagítás 

XII. Jogi keretek

12.1 A szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások felhasználása a közgyűjtemények

digitalizálási tevékenysége során 

12.2 A felhasználások engedélyezése, alternatív engedélyezési modellek

12.3 A szabad felhasználás esetei 

12.4 Főbb adatvédelmi szempontok

 

Kép: mpslimited.com

digitalizáció, konferencia, téma
2019-11-02 09:00
digitalizáció, helytörténet, tárgy, téma
2017-07-20 09:00