EN facebook

Az idei év Pulszky Ferenc-díjasa: Kalla Zsuzsa

ELISMERÉS

2024-04-17 19:00

A Pulszky Társaság évente adja át - más elismerések mellett - a kiemelkedő szakmai életutat elismerő Pulszky Ferenc-díjat. A kitüntetettek személyére 2024. április 17-én a szervezet Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett éves közgyűlésén derült fény. A Pulszky Ferenc-díj idei nyertese Kalla Zsuzsa.

 

Kalla Zsuzsa felsőfokú tanulmányait az ELTE magyar-történelem szakán folytatta, 1986-ban középiskolai tanári diplomát szerzett. 2007-ben nyerte el PhD-fokozatát az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. 1987 óta dolgozik a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2016-tól az intézmény gyűjteményi igazgatója, főigazgató-helyettese.

 

Pályája első két évtizedében a Művészeti tár relikviagyűjteményének gondozása volt a feladata. Nevéhez fűződik a Petőfi- és a Jókai-hagyaték tárgyi anyagának feldolgozása és kötetekben publikálása, amelyek az irodalmi muzeológia alap-irodalmának részévé váltak.

 

Irodalomtörténész muzeológusként az irodalmi kultuszokat, a 19. századi naplók, emlékbeszédek társadalomtörténeti diskurzusát kutatja. Egy nemzetközi kultuszkutató csoport tagjaként nemcsak tanulmányaival, de szerkesztői munkájával is gyarapította a 1990-es évek irodalomtudományi kutatásainak eredményeit. Másfél évtizedig tagja volt a Kölcsey Ferenc Minden Munkáit közreadó kritikai kiadás munkacsoportjának. Feldolgozta és kötetbe rendezte Károlyi György titkárának, Bártfay Lászlónak kéziratos naplóját, amely a Petőfi Irodalmi Múzeumnak helyet adó Károlyi-palota történetének legfontosabb forrása.

 

 

Kalla Zsuzsa különösen a kiállítások elméletimegközelítésével és gyakorlati megvalósításával ért el sikereket. A balatonfüredi Jókai Emlékház Az arany ember című állandó kiállításáért 2010-ben Múzeum Café-díjat kapott.

 

Társkurátora volt a Ki vagyok én? Nem mondom meg… – Petőfi választásai című állandó tárlatnak, amelyért a PIM 2011-ben megkapta Az év kiállítása díjat. 2017-ben főkurátora volt az Önarckép álarcokban című, AranyJános 200 kiállításnak. 2023-ban, a Petőfi-emlékévben főkurátora volt a PIM Költő lenni vagy nem lenni című új állandó kiállításának. A humán társtudományok területén is rendezett sikeres kiállításokat, A márciusi ifjak nemzedékét a Magyar Nemzeti Múzeumban, a sátoraljaújhelyi várhegy régészeti kiállítását a Kazinczy Ferenc Múzeumban, a Nyelvlesen.Kalandozások a nyelv körül című kiállítást a Magyar Nyelv Múzeumában.

 

Egész pályáján a nemzetközi múzeumi trendek ismerete, a jó gyakorlatok hazai meghonosítása foglalkoztatta. 2015-től két cikluson át az ICOM Magyarország elnökségi tagja, nemzetközi konferenciák előadója, hazai konferenciák és workshopok szervezője. 2019-től a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület alelnöke. 2019-ben a PIM munkatársaival közösen kidolgozta a múzeumi szakmák életpályamodelljét. 2018-ban Móra Ferenc-díjjal ismerték el munkásságát.

 

Szívből gratulálunk az elismeréshez!