EN facebook

Az év múzeuma 2021 díj esélyese: a PIM Kassák Múzeum

AÉM 2021

2021-06-09 17:00

2021. június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján adják át Az év múzeuma díjat. Az évente meghirdetett díjat idén is két kategóriában adja ki a Pulszky Társaság. Az 1996-ban alapított elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó elemzése alapján kivívható rang, amelyet az adott intézmény elmúlt évi fejlődését értékelve, az eredményeket összevetve ítélnek oda a bírálók. A „nagy múzeumok” sorában az országos múzeumok, országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek, a „kis múzeumok” versenyében a területi múzeumok, tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek szerepelnek. A Ludwig Múzeumban rendezendő díjátadó különösen izgalmasnak ígérkezik azért is, hisz az utolsó pillanatokig titkos, mely intézmények viszik haza az idei elismeréseket.

Most ismerjük meg közelebbről a „kis múzeumok” kategóriából a PIM Kassák Múzeumot!


Az óbudai Zichy-kastélyban működő Kassák Múzeum 1976 óta működik a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléjaként és a magyar avantgárd sokoldalú, kiemelkedő alakja, Kassák Lajos (1887–1967) tárgyi és szellemi hagyatékát őrzi. A gyűjtemény feldolgozása mellett kiállításokat rendez Kassák munkásságával és az avantgárd művészet jelenségeivel kapcsolatosan. Konferenciákon, előadásokon és múzeumpedagógiai programok formájában népszerűsíti itthon és külföldön Kassák életművét. A múzeum célja, hogy ezáltal a nemzetközi modernizmus-kutatás szereplője legyen.

 

Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, Zichy-kastély, Budapest. Fotó: Kassák Múzeum


A múzeum vezetését 2010-től Sasvári Edit vette át, és ezzel az intézmény új irányt vett, és nagyobb nyitottsággal fordult a szélesebb szakmai és „laikus” közönség felé. A képzőművész és író Kassák politikai szempontú szétválasztása helyett az interdiszciplináris megközelítés, a művésznagyság kultuszának ápolása helyett Kassák társadalmi aktivitása és máig tartó erős hatása, az életműnek a modernizmus és avantgárd nemzetközi történetébe ágyazottsága kerültek fókuszba. Az addig egyszemélyes múzeumból ambiciózus, a csapatmunkára és a kooperációra építő dinamikus intézmény lett. Ebből a csapatból nőtt ki Szeredi Merse Pál művészettörténész is, aki 2020 novemberétől vezeti a múzeumot.


A múzeum gyűjteményének alapját képező műalkotások, kiadványok és kéziratok 1975-ben Kassák Lajosné Kárpáti Klára jóvoltából kerültek a Kassák Múzeumba. Az intézményben található Kassák Lajos levelezése, kéziratai, fotói és könyvtára is, illetve több mint félezer avantgárd periodika.


2020 végén került sor a Kassák Múzeum legnagyszabásúbb gyűjteménygyarapítására az alapító hagyaték beérkezése óta. Anyaintézmény támogatásával Kiss Ferenc gyűjteményéből több ezer tételes avantgárd kiadvány és folyóiratgyűjtemény, többek között Tiszay Andor anyagai kerültek a múzeumhoz. Ennek köszönhetően a Kassák Múzeum Közép Európa legjelentősebb avantgárd archívumává tud válni az elkövetkező években.


A gyűjtemény egyik legizgalmasabb műtárgya Rudas Klára Rekonstrukció című térbeli installációja, amely Karl Ioganson, lett származású, orosz konstruktivista szobrász 1921-es művének újraépítése és újragondolása, illetve egy játékos kísérlet arra, hogy vajon egy absztrakt struktúra képes-e a saját konstruáltsága révén felhívni a figyelmet bizonyos velünk élő vagy épülő történeti narratívák konstruáltságára.

 

Rudas Klára: Rekonstrukció, 2014. Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum. Fotó: Kassák Múzeum


Emellett Kaszás Tamás Emlékmű-emelvény alkotása is fontos részét képezi a Kassák Múzeum gyűjteményének. Kaszás Tamás a modernitás eszméit propagáló avantgárd reklámok és kioszkok műfaján keresztül a jövőre vonatkozó elképzelések és megvalósításuk közötti feszültségre kérdez rá.

 

Kaszás Tamás: Emlékmű-emelvény (Kassák Lajos képarchitektúrája alapján), 2014. Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum. Fotó: Kassák Múzeum


A múzeum KASSÁK! című állandó kiállítása, Kassák folyóirataival a fókuszban, 2011 tavaszán nyílt meg, emellett 2011 és 2020 között 32 időszaki kiállítás és három külföldi Kassák-tematikájú kiállítás jött létre. Az időszaki kiállítások három téma köré szerveződnek, vannak az avantgárd folyóiratokat bemutató kiállítások, Életmód és társadalmi mozgalmak a modernitásban című kiállítás sorozat, illetve kortárs művészeti kiállítások.

 

Kassák! A Kassák Múzeum állandó kiállítása. Fotó: Kassák Múzeum


2020-ban két időszaki kiállításra került sor. A romániai Fundația9-el 2019–2020 során Miklós Szilárd képzőművész-kurátorral közösen jött létre a Mattis Teutsch János brassói festőművész (1884-1960) kései művészetét bemutató kiállítás Avantgárd és Konstruktív realizmus címmel.


2020 szeptemberében pedig Személyes távolság. Besnyő Éva fotográfiái címmel nyílt meg a Hollandiában élő Besnyő Éva (1910–2003) pályáját nőtörténet és a női emancipációs törekvések perspektívájából feldolgozó kiállítás.

 

Személyes távolság. Besnyő Éva fotográfiái kiállítás megnyitója. Fotó: Bényi Andrea


Az elmúlt három évben a múzeum a virtuális jelenlétére is nagy hangsúlyt fektet. 2018-ban hozta létre Kassák A ló meghal és a madarak kiröpülnek című versét bemutató microsite-ot, amely a magyar avantgárd költészet legfontosabb versét mutatja be új formában, egy teljesen új olvasási élményt nyújtva.


2020-tól a pandémia okozta kényszerű bezárás, valamint a digitális tartalomszolgáltatás növekvő igényei miatt valamennyi időszaki kiállítás virtuális formában is elérhető a ThingLink applikáción keresztül, és a zárvatartás alatt online formában ingyenesen elérhetővé váltak a Kassák Múzeum kiállítási katalógusai és kiadványai.


Kassák az Egy ember élete című regényéhez kapcsolódóan az év során elkészült a Csavargások Kassákkal című online programajánló, amely során összegyűjtötték a regényhez kapcsolódó az online elérhető anyagokat, majd fekérték Erhardt Miklós intermédia művészt a teljes regény felolvasására, amely podcast-sorozat formájában márciustól decemberig a múzeum közösségi média felületein és a PIM Spotify csatornáján futott nagy sikerrel.


A Kassák Múzeum számos kutatási és kiállítási együttműködésben vett részt az utóbbi években, így jöttek létre a 2020-as időszaki kiállítások is. Jelenleg is fut a Dada technikák Közép-Kelet-Európában intézményközi együttműködésre épülő tudományos projekt, amelynek keretében a nagy presztízsű Brill Rodopi tudományos kiadónál hamarosan megjelenik Pluralities: Dada Techniques in Central and Eastern Europe című kötet Botár Olivér, Irina Denischenko, Dobó Gábor és Szeredi Merse Pál szerkesztésében.


A Kassák Múzeum 2019-ben profiljához és programjaihoz illeszkedően teljesen új alapokra helyezte múzeumpedagógiai kínálatát és szolgáltatásait, a SzÖSz-Műhellyel (Szabad Ötletek Szövetkezete) dolgozta ki az új, egymásra épülő foglalkozások komplex rendszerét, amely az állandó kiállítás egy-egy műcsoportjához, a gyűjteményhez, az avantgárd hagyományhoz kapcsolódik. A foglalkozások tapasztalatairól blogot vezetnek Tanuljunk együtt a múzeumban - "avagy mindenki sózza be az orra hegyét" (K.L.) néven. A programkínálat 2020-ban elnyerte a Múzeumpedagógiai Nívódíj különdíját.

 

Zero Waste Adventi családi nap a Kassák Múzeumban. Fotó: Kassák Múzeum 


Az elmúlt évben olyan online térbe költözött múzeumpedagógiai tartalmak jöttek létre, mint a mobiltelefonon játszható kalapvers-szerkesztő applikáció, vagy például az érettségi apropóján kortárs képzőművészek jövőképét felvázoló, videós interjúk, szabadverset elemző rendhagyó videós irodalomóra, illetve otthon is elkészíthető kreatív tartalmak (dada-fanzin, avantgárd bábu).

 

A Kassák Múzeum 2020-as éve két online és offline módon is számos látogatót vonzó időszaki kiállítással, egy sokszínű online múzeumpedagógiai programkínálattal, a komplex nemzetközi avantgárd és modernizmus kutatás folytatásával és egy nagyszabású gyűjteménybővítéssel telt, amely 22 300 virtuális látogatót hozott.

 

Kassák Lajos: Önarckép, 1964. Montázs, papír. Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum. Fotó: Kassák Múzeum

Az év múzeuma, design, képzőművészet, múzeum, múzeumtörténet, Pulszky Társaság
2021-06-02 17:00
Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, pályázat, Pulszky Társaság
2021-05-06 07:00
emlékezet, fénykép, kiállítás, látogató
2020-09-26 16:00