EN facebook

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2021 pályázati felhívás

FELHÍVÁS

2020-12-15 14:00

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület az évente adományozott Az Év Kiállítása díjjal a muzeális intézmények kiállításainak újszerűségét, a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza. A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.

 

Célunk, hogy a díjjal elismerjük és kitüntessük a magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállításokat, 2021-ben a virtuális kiállításokat is. Szándékunk, hogy jó példákat mutassunk be a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, felhívjuk a figyelmet a legjobb megoldásokra, erősítsük a múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat és együttműködéseket.

 

A három kategóriában kiosztott egy-egy díj és a különdíjak mellett a pályázat zsűrije dicsérő oklevelet is adományozhat a megadott szempontok kiemelkedő megvalósítása alapján.


Az Év Kiállítása 2021 díjra a Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, valamint határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeumok is nyújthatnak be pályázatot. Minden muzeális intézmény egy pályázattal jelentkezhet. Ha több tagintézménye van, több pályázatot is beadhat, de tagintézményenként csak egyet.

 

2021-ben olyan kiállítások pályázatát várjuk, amelyek

a) állandó kiállítások, és 2020. március 1. és 2021. június 30. között nyíltak/nyílnak meg;

b) időszaki kiállítások, és 2020. március 1. és 2021. június 30. között nyíltak/nyílnak meg, és nyitva tartásuk legalább négy hónapon keresztül tartott/tart;

c) virtuális kiállítások, és 2020. március 1. és 2021. június 30. között válnak/váltak nyilvánosan hozzáférhetővé.

 

A díj nevében a díjátadás évszámát tüntetjük fel (Az Év Kiállítása 2021). Arra törekszünk, hogy a pályázó kiállításokból minél többet megismerhessen a közönség is.

 

2021. január 20-tól folyamatosan közzétesszük a pályázók névsorát, majd a pályázati határidő lezárulása után az összes pályázóét. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány adta lehetőségek között a jelölt kiállításokat minél többen megnézhessék a pályázat benyújtásától az elbírálásig tartó időben.

 

A Pulszky Társaság elsősorban olyan kiállításokat díjaz – akár saját kiállítást, akár saját anyaggal kiegészített vendégkiállítást, akár virtuális kiállítást –, amelyekben tükröződik az intézmény küldetése, szakmai stratégiája, az éves, vagy hosszabb ideje folyó gyűjtő- és kutató munkája, ugyanakkor a közönség igényeinek is megfelel. A tárlatok szerves részei a rájuk épülő, hozzájuk kötődő változatos események és kommunikációs felületek (katalógusok, múzeumpedagógiai feladatlapok, Facebook oldalak, blogok). A pandémia időszaka rákényszeríti a muzeológiai szakmát, hogy kiállításaik online megjelentetése is minél vonzóbb, attraktívabb és könnyen hozzáférhető legyen. A 2021-re szóló felhívás a bíráló bizottság javaslata alapján lehetőséget ad arra, hogy virtuális kiállításokkal is lehessen pályázni.

 

Az Év Kiállítása 2021 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább ötben kiemelkedő eredményt ér el:

a) a kiállítási projekt újszerűsége, korszerűsége, jelen korunk eseményeire való reflektálása, relevanciája, példaszerű volta, töprengésre, a látottak továbbgondolására késztetés,

b) új, aktuális, vagy közérdeklődésre számot tartó tudományos eredmények bemutatása,

c) a kiállítás magas színvonalú kivitelezése, korszerű és a környezeti szempontokat is figyelembe vevő megoldásai, költséghatékonysága,

d) közösségek bevonása (a tervezéstől a megvalósításon át a működtetésig),

e) új infokommunikációs megoldások, azok kreatív használata,

f) látogatói csoportok szerinti rétegzettség (szakmai tartalmában, jelentésében, bemutatási eszközeiben, kiegészítő programjaiban stb.),

g) helyi vagy tágabb közönség számára való fizikai és intellektuális elérhetőség, speciális igényű csoportok fogadásának, hozzáférésének lehetőségei, új látogatói réteg(ek) megszólítása, elérése, a közönség visszajelzéseinek figyelése, fogadása,

h) érthetőség, közönségbarát feliratok, a célközönség igényeihez igazodó idegennyelvű feliratok, szövegek, azok tartalmi és formai minősége,

i) a kommunikációs eszközök alkalmazásának színvonala, hatékonysága (nyomtatott és elektronikus kiadványok, social media),

j) a kapcsolódó programok (pl. közoktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, tudományos, művészeti, családi, közösségi programok) színvonala.

 Az Év Kiállítása 2021 elismerés elnyerésére olyan szakemberek javasolhatnak pályázókat, akik szakterületük, szakáguk, régiójuk kiváló ismerői.

 

Jelölésre jogosultak:

a) a Pulszky Társaság választmányának tagjai;

b) a Pulszky Társaság tiszteletbeli elnökei;

c) a díj átadását megelőző három évben díjazott (fődíjas) muzeális intézmények vezetői, a nyertes pályázatok kurátorai;

d) az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 3-3, múzeumi területen dolgozó szakember;

e) a Pulszky Társaság által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember;

f) Az Év Kiállítása pályázat korábbi bíráló bizottságának tagjai.

Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bíráló bizottság tagja.

A jelölés a javaslattételi lap kitöltésével, a jelölő személy nevének megadásával és beküldésével történik. Jelölést muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező magyarországi muzeális intézmény, valamint határon túli magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeum állandó, időszaki vagy virtuális kiállítására lehet befogadni.

 

Egy jelölő egy intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság felé, aláírt, beszkennelt formában kell benyújtani azevkiallitasa@gmail.com címre. A jelölés a pályázati felhívás megjelenését követő naptól folyamatos, végső határideje 2021. július 10.

 

A beérkezett jelölésről a Pulszky Társaság 5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására Az Év kiállítása 2021 elismerésre. A pályázat benyújtására az intézménynek a jelölés dátumát követő 30 napon belül, legkésőbb 2021. július 30-ig van lehetősége.

 

A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.

 

Az Év Kiállítása 2021 elismerés elnyerésére jelölési folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.

 

A jelölt és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok szerint nyújtják be pályázatukat, legkésőbb 2021. július 30-ig.

A jelölés nyomán született meghívást elfogadó és a maguktól jelentkező intézmények által benyújtott pályázat kétfordulós.

 

A pályázóknak a következő dokumentumokat kell az azevkiallitasa@gmail.com címre megküldeni:

a) kitöltött Jelentkezési lap, pályázati felhívás szempontjainak megfelelő sorrendben, kiemelve a legfontosabbnak ítélt eredményeket,

b) a kiállítás forgatókönyve,

c) a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),

d) 3–5 perc hosszúságú, a kiállítást bemutató videó (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak), amelyet a kiállítási projekt bemutatásához használunk, virtuális kiállítás esetén a kiállítás rövid, elektronikus formátumú ajánlója,

e) a kiállításhoz kapcsolódó megvalósult rendezvények, oktatási programok bemutatása (legfeljebb 3000 karakter terjedelemben), fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),

f) a kiállításról megjelent nyomtatott sajtó beszkennelt, digitalizált változatban, az elektronikus sajtóban, közösségi médiában a megjelenések elérési útja, a megjelenés dátumával (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db),

g) mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag a kiállításról (doc formátumban, ezt a közzétételkor a zsűri használja),

h) virtuális kiállítás esetén is: a kiállítás forgatókönyve, elérési linkje, a kiállításról készített print-screen vagy egyéb dokumentáció, egyebekben azonos a többi benyújtandó dokumentációval.

 

Kérjük, segítsék azzal is a bíráló bizottság munkáját, hogy a jelölést, valamint a pályázat benyújtását nem hagyják az utolsó pillanatokra, hanem a megnyitó után rövid időn belül, illetve a jelölésről szóló értesítést követően megteszik. A bíráló bizottság tagjai kiemelten fontosnak tartják, hogy a lehetőbb legtöbb kiállítást személyesen is megtekintsék, s erre akkor van mód, ha az időszaki kiállítás pályázata a bezárását megelőzően legalább 60 nappal korábban beérkezik.


A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, a Pulszky Társaság részére az azevkiallitasa@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: Az Év Kiállítása 2021.

 

A pályázat benyújtása a felhívás megjelenését követően folyamatos, végső határideje: 2021. július 30.

 A bíráló bizottság kilenc tagból áll, tagjait a Pulszky Társaság elnöke kérte fel 2019-ben, és megbízatásuk négy évre szól.

 

A jelölés és jelentkezés alapján beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság összesíti, szükség esetén további adatokat és információkat kér be, a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról, majd rangsorolja a pályázatokat és dönt a második fordulóba került intézményekről. Az e körbe került pályázók névsorát – akik innentől használhatják Az Év Kiállítása 2021 Jelöltje megnevezést – a Pulszky Társaság honlapján nyilvánosságra hozza és az érintett intézményeket elektronikus úton tájékoztatja.

 

A bíráló bizottság tagjai törekszenek arra, hogy a lehető legtöbb kiállításról szerezzenek személyes benyomást, a második fordulóba került tárlatokat minden zsűritag lássa.

 

A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bíráló bizottság 2021. szeptember 18-ig határoz a díj odaítéléséről. A bíráló bizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egy fordulós bírálatról is.

Az Év Kiállítása 2021 díj három kategóriában adható ki a kiállítások bekerülési költsége szerint:

a)4 millió forint alatti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások,

b)4 millió forint feletti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások,

c) virtuális kiállítások.

 

Mindhárom kategóriában legfeljebb egy díj adható ki. 

 

A díjjal emléktábla és oklevél, a második fordulóba került jelölteknek elismerő oklevél jár, amit a 2021. évi Múzeumok Őszi Fesztiválja ünnepi rendezvényén vesznek át. A Pulszky Társaság saját felületein kiemelt médianyilvánosságot biztosít a győzteseknek, keresi a díjjal járó pénz- vagy szolgáltatási jutalom lehetőségét is. A pályázat hozadéka, hogy a pályázó megkapja két szakértő bíráló anonim véleményét a kiállítási projektről.

 

A díjat a Pulszky Társaság elnöke és a bíráló bizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság elnöksége dönthet további átadók felkéréséről. 

 

 

További információ a Pulszky Társaság irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu , valamint az azevkiallitasa@gmail.com címen.

 

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2021 díj pályázati felhívása ide kattintva letölthető.

díj, felhívás, pályázat, Pulszky Társaság
2020-12-14 07:00
Az év kiállítása, díj, gyűjtemény, látogató, Pulszky Társaság
2020-06-25 07:00
emlékezet, felhívás, múzeumtörténet, műhely, Pulszky Társaság
2020-03-20 07:00