EN facebook

Az év kiállítása 2020 díj esélyese: Ragyogj! - Divat és csillogás

ÉK 2020

2020-10-08 21:25

Múzeumi ReStart megnyitó ünnepségen, 2020. október 9-én adják át Az Év Kiállítása díjat. A Pulszky Társaság 2010-ben alapította az évente adományozott díjat, amely a muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét, kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza, egy múzeum állandó vagy időszaki kiállítását kiválasztva. A díjat a zsűri két kategóriában - 2 millió forint alatti illetve feletti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások - ítéli oda. A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezendő díjátadót a pandémia miatt csak online követhetjük, azonban ne hagyjuk ki az izgalmasnak ígérkező rendezvényt, hiszen az utolsó pillanatokig titkos, mely intézmények viszik haza az idei elismeréseket. Szurkoljunk 2 millió forint feletti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások kategóriában a Kiscelli Múzeum: Ragyogj! -  Divat és csillogás című kiállításának!

 

2019. október 10-étől, az eredeti tervektől eltérően, egészen 2020. szeptember 6-ig  volt látható a Kiscelli Múzeum Templomterében a Ragyogj! - Divat és Csillogás című időszaki kiállítás. Az egyszerre viselet és divattörténeti kiállítás mintegy 600 négyzetméteres alapterületén nyújtott betekintést a közönségnek a 18-21. század alkalmi öltözetein keresztül a  pompa, a ragyogás és a csillogás soha ki nem hunyó ideájába. 

 

 

A kiállítás

 

Az időszaki kiállítás kurátora Szatmári Judit Anna a Kiscelli Múzeum muzeológusa, a textilgyűjtemény vezetője volt, akinek a vezetésével egy olyan koncepció született, amely a kronologikus divattörténeti felvezetést némiképp megkerülve a csillogás tünékeny, ámbár megragadható fogalmával, több tematikus egységen keresztül mutatta be a régi és új, múlt és jelen kapcsolatát. Mindezt úgy, hogy a különböző korszakok viseletei nem csak lenyűgöző ruhakölteményekként jelentek meg a térben, de az őket körülvevő és anyagukat is átszövő mindenkkori társadalmi berendezkedési formákat is tükrözték, utaltak az adott korszak életmódjára és szokásrendszereire, a közösségeket meghatározó normákra is. A kiállítás az elmúlt három évszázad egyedi, ünnepi pompát tükröző öltözékeitől kezdve, a kortárs designerek által tervezett és  gyártott fényes, csillogó ruhacikkeinek bemutatásáig  a társadalmi és textil-, valamint vegyipar változását is érzékeltette.

A kiállítás tematikájában az idő egymásnak feszülő ellentétpárján túl egyfelől megjelent, maga a természet: a fény, az égitestek, másfelől a társadalom: a hatalom és uralkodás, majd az esti fények foszforeszkáló izzása, a tánc és mozgás, végül pedig a szivárvány.

 

 

 

 

 

A tárlat a múzeum saját textilgyűjteményére épült. A tárgyak válogatásakor és helyreállításakor, restaurálásakor számos olyan információ derült ki, amely korábban nem volt ismert (pl. átalakítások), így a kiállítás installálásakor sikerült több tárgyat pontosabban datálni. A tárgyak leírásakor az anyagukat, készítésük technikáját is pontosan meghatározták. Ezt a kiállítás előkészületi fázisában több száz tárgy esetében végezték ezt el. 

A múzeum uralkodói darabot azonban csak a Mátyás templom Egyházművészeti Gyűjteményéből tudtak kölcsönözni. A hatalmas, önálló félkör alakú vitrinben bemutatott a hatalom és uralkodás témájánál látható Erzsébet császárné, későbbi királyné Ferenc Józseffel kötött esküvőjén viselt menyasszonyi ruhájából átalakított miseruha palástot, amely a tárlat központi darabja. A történelmi darabok mellett megjelenő kortárs darabokat részben Eleni Korani műkereskedő bocsátotta a kurátor rendelkezésére. Így bukkanhatott fel a tárlaton az ikonikus és sokat utánzott Alexander McQueen „Skull” (koponya) estélyi táska is. 

 

  

 

A kiállításban elsősorban nem a digitális, hanem az analóg, érzékelésen és emóciókon alapuló tapasztaláson van a hangsúly. Már a bevezető tablószövegek a kiállítás témáját és annak társadalmi kontextusát ismertetik, valamint a fény szimbolikus jelentőségét, az emberek életében betöltött szerepét vetik fel, ami a csillogáshoz való vonzódásnak is az alapja. A zárt, sötét templomtérben a csillogó tárgyak bemutatása lenyűgöző. A látványos, vizuális elemektől a mélyebb jelentésrétegek és szakmai tartalmakig minden érdeklődő megtalálja a számára releváns és érdekes információkat, így széles olvasatát biztosítva a tárlatnak. A szövegek gyakran emlékeztetnek az öltözék kommunikációs szerepére, vagy arra a társadalmi kontextusra, amelyet tükröz a divat változása. 

 

A korszerű szemléletmód

 

A kiállítás a tárgy-központú kutatást és muzeológiai szemléletet összekapcsolja a divat társadalmi jelentőségét kutató, értelmező társadalom-, gazdaság-, ipar- és technikatörténeti kutatásokkal, mely a „fashion studies” tudományának jelenlegi, nemzetközi tekintetben is elfogadott aktuális irányát tükrözi. 

Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni a Kiscelli Múzeum következetesen környezettudatos szemléletét is. Ebben a szemléletmódban született az eddigi gyakorlattól eltérően nem papír alapú jegy. A látogatók karszalagot karszalagot kaptak belépéskor. A fekete-fehér-arany szalag úgy került megtervezésre, akár karkötőként hordható legyen tovább is, ne kelljen eldobni látogatás után. De annak a gyakorlata is hasonló szellemiségben történik, hogy a korábbi kiállítások posztamenseit mobil, mozgatható elemekből hozzák létre, így minimális átalakítással több kiállításon is alkalmazhatóak. Továbbá már bevett gyakorlata az intézménynek, hogy a kiállítások PVC molinóiból/tablószövegeiből táskákat csináltatnak (Cangira márka), amivel az ezt megvásárló látogatóik viszik tovább a kiállítás jó hírét és a múzeum szellemiségét.

 

 

A közönség megszólítása

 

A Ragyogj! - Divat és csillogás másik, ugyancsak fontos célja volt a széleskörű közönség megszólítása, melynek eredményességét az is bizonyítja, hogy a tárlatra több, mint 10 000 látogató váltott jegyet és közel 40 tárlatvezetésre és 14 múzeumpedagógia foglalkozásra is sor került a kiállításon. A tárlatvezetések épp úgy szóltak a laikusoknak, mint a kortárs szakmai közösségnek is, hiszen a kurátor mellett több kortárs tervező és Eleni Korani is tartott tárlatvezetést. De ezeken kívül szakmai programokra, könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetések megrendezésére is sor került. 

Azonban nem csak fizikai térben került sor a látogatók megszólítására. A kiállításhoz készült még egy kétnyelvű, 176 oldalas katalógus is. Az album jellegű, látványos és nagyméretű fotókkal készült kötet felveszi a versenyt a kiállítás nyújtotta élménnyel, sőt itt lehetőség nyílt a tablószövegeket részleteiben, közvetlenül a tárgyak képei mellé csoportosítani, így azok még több információt képesek átadni az olvasóknak. A Czeizel Balázs grafikus által készített kötet Szép Magyar Könyv díjra is kapott jelölést. Továbbá egy múzeumpedagógiai vezető is készült, amely a kiállítótérben elhelyezett kártyák segítségével a ruhák legapróbb részleteire hívta fel a figyelmet. A kártyák hátoldalán olyan kérdéseket lehetett olvasni, mely egyrészt magára az adott ruhára vonatkoztak, másrészt továbbgondolásra, saját életünkben tapasztalt párhuzamokra világítanak rá. 

 

 

 


Borítókép és illusztrációk: Kiscelli Múzeum - Kondella Misi Photography

Az év kiállítása, díj, gyűjtemény, látogató, Pulszky Társaság
2020-06-25 07:00
Az év kiállítása, fénykép, kiállítás, pályázat, Pulszky Társaság
2020-09-30 07:00
Az év kiállítása, díj, divat, emlékezet, kiállítás, Pulszky Társaság
2020-09-28 20:00