EN facebook

Állományvédelmi konzultációk

MŰHELY

2023-02-26 13:00

A Néprajzi Múzeum egyik országos kompetenciafeladataként megvalósuló Múzeumi Állományvédelmi Program a kulturális javak védelmére életre hívott országos ágazati program, melynek koordinációja az intézményben működő Múzeumi Állományvédelmi Bizottság feladata. 

 

A múzeumokban őrzött műtárgyak hosszútávú megőrzésének egyik kulcsa a szakképzett, különböző anyagfajtákra és tárgytípusokra specializálódott restaurátorok szigorú etikai kódex alapján végzett sokrétű munkája, illetve az ezen a területen folytatott tudományos tevékenysége. A Néprajzi Múzeum több mint kétszázezer műtárgyat gondoz, melyek nagyrészt kompozit tárgyak, azaz többféle alapanyag alkotja azokat. Annak érdekében, hogy ezek a sokszínű kulturális örökségünket bemutató tárgyak minél több generáció számára fennmaradjanak, 20 ember dolgozik. A gyűjtemény sokszínűségéből adódóan a restaurátoroknak sokszor csapatként kell dolgozniuk, melyet megkönnyít a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központjában kialakított, egymással logikus kapcsolatban álló műhelyek hálózata. A restaurátorok amellett, hogy a műtárgyakat tisztítják, konzerválják és restaurálják, részt vesznek az intézmény kiállításainak tervezésében, rendezésében, a múzeumok közötti kölcsönzések lebonyolításában, a megelőző műtárgyvédelmi (állományvédelmi) tevékenységekben, tudományos kutatásokban és még számos fontos, háttérben zajló munkában.

 

Az állományvédelem, az egyes gyűjtemények, műtárgyegyüttesek hosszútávú megőrzését célul kitűző komplex rendszer, melybe beletartozik a műtárgyak megfelelő klimatikus és egyéb környezeti körülményeinek biztosítása, azok mérése és szabályozása, de a biológiai kártevők elleni védekezés is, sok más feladat mellett. A bizottság szorosan együttműködik a vármegyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi felelőseivel.

 

A restaurátori munka szerteágazó feladatainak, dilemmáinak és érdekességeinek megismeréséhez szeretnénk felhívni a figyelmet a februárban induló Facebook sorozatra.

 

 

A bizottság tevékenységéről a Néprajzi Múzeum hírlevele mellett, az allomanyvedelem.hu oldalon is lehet tájékozódni.

 

Azok számára, akik közelebbről is szeretnének megismerkedni az állományvédelmi tevékenységgel, vagy szakmai kérdései, felvetései lennének, ajánljuk ezt a zárt Facebook csoportként működő oldalt.

 

Fotó: Tabi Orsolya, NM

 

A Múzeumi Állományvédelmi Bizottság hagyományosan évente két alkalommal szervez konzultációs napot a vármegyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi felelőseinek.

 

A 2022 végére tervezett konzultáció egyik aktuális témája a kialakult energetikai válsághelyzet és lehetséges következményeinek áttekintése volt. A közérdeklődésre számot tartó téma miatt a MÁB lehetőséget biztosított, arra, hogy a konzultáción a kinevezett állományvédelmi felelősökön kívül részt vehessen minden állományvédelmi területen dolgozó múzeumi szakember. A rendezvényre kapcsolatépítő kezdeményezésként meghívást kaptak a Pulszky Társaság Állományvédelmi és Restaurátor Tagozatának szakemberei is.

 

A szakmai nap délelőtti előadásainak gerincét Kis Zoltán biztonságtechnikai előadása (Néprajzi Múzeum / Biztonsági osztályvezető) és a Museum Complex Kft. csomagolási, műtárgyszállítási workshopja adta.

 

 

Délután a program egy kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott. A résztvevők az országos múzeumi hálózatot is jelentős mértékben érintő energiaválság következtében felmerült problémákra igyekezett válaszokat és megoldásokat adni, illetve lehetőséget biztosított a közös gondolkodásra. A beszélgetést Orosz Péter (Néprajzi Múzeum/ Állományvédelmi Csoportvezető) moderálta. A meghívott vendégek – Orosz Katalin (Budapest Főváros Levéltára / főrestaurátor), Tumpek Eta (Múzeumi Állományvédelmi Bizottság / bizottsági elnök), Bakosné Fábián Mária (Múzeumi Állományvédelmi Bizottság), dr. Szende László (KIM Múzeumi Főosztályvezető), Kis Zoltán (Néprajzi Múzeum) — a vármegyei múzeumok állományvédelmi felelősei által megfogalmazott, az energiaválság miatt előállt, műtárgyakat érintő nehézségeket feltáró kérdésekre próbáltak válaszolni.

 

 

 

 

Videók: Incze László, NM

 

Borítóképen:

A Néprajzi Múzeum Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztálya; fotó: Szász Marcell, NM

állományvédelem, gyűjtemény, külföld, muzeológia, műhely
2020-11-21 14:00
állományvédelem, képzés, kiadvány, muzeológia, műhely, néprajz, tájház, tárgy, természet
2020-04-04 09:00