EN facebook

A Múzeumpedagógiai Nívódíj 2023 pályázói: Művészetek Háza - Veszprém

Művészetterápiás foglalkozás-sorozat

2023-09-22 12:00

18. Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat nyitórendezvényét, a 21. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót 2023. szeptember 25-én, hétfőn Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumban rendezi meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a házigazda intézménnyel társszervezésben.

A sajtónyilvános esemény keretében valósul meg az év leginnovatívabb múzeumpedagógiai kezdeményezéseit elismerő Múzeumpedagógiai Nívódíjak átadása, valamint hatodik alkalommal nyerheti el egy arra érdemes szakember a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által alapított Múzeumpedagógiai Életműdíjat. Idén negyedik alkalommal a Családbarát Múzeum elismerő címet is átvehetik az eseményen azon muzeális intézmények, melyek a MOKK által kidolgozott minősítési rendszer szerint családbarát szemlélettel működnek.

 

A konferenciára készülve idén ábécé sorrendben bemutatjuk a pályázókat. Most a veszprémi Művészetek Háza

 

művészetterápiás foglalkozás-sorozata

 

mutatkozik be.

 

 

A művészetterápiás foglalkozássorozat létrejötte 2017-re nyúlik vissza, amikor a Lelki egészségnap programjainak előadásai és csoportos beszélgetései között új színfoltként debültálhatott. A Csáth Géza emlékére megrendezett időszaki képzőművészeti kiállítás (Mint egy kaleidoszkóp) kurátori munkáját a művészettörténész és a művészetterapeuta közösen végezte. A tapasztalat azt mutatta, hogy a művészetterápiás felhívás fokozott kíváncsiságot keltett a helyi közönségben, eddig ismeretlen újdonságával. A győri közgyűjtemény (Bognár Tibor és Grászli Bernadett 2020-ig dolgozott a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban) keretein belül, projekt jelleggel kezdtük kipróbálni a programot, a kezdeményezés múzeumi terekben valósult meg. Iskolás és felnőtt korosztályok bevonásával tesztelhettük, hogy állandó- és időszaki kiállítások műtárgyai segítségével hogyan, milyen módon válhatna a sorozat a későbbiekben a múzeumi programkínálat részévé. Ezt követően került 2021-ben a Veszprémi Művészetek Házába a sorozat, újragondolva és a helyi lehetőségeket is felhasználva. A 14 évre visszatekintő veszprémi Csendnapok sorozat tematikája és a szervezők nyitottsága mentén otthonra talált a művészetterápiás foglalkozás az intézményben. Ehhez a későbbiekben más szerveztek is kapcsolódtak, és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával nagy lendületet vehetett a kezdeményezés.

 


Az alkalmanként háromórás, önismereti jellegű program több ponton is eltér a korábban megszokott múzeumi foglalkozásoktól: a művészettel kapcsolatban nem csak pedagógiai, hanem pszichológiai szempontok is előtérbe kerülnek, így a csoportélmény egyszerre nyújt egyéni és közösségi téren fejlesztési lehetőséget. A kreatív művészeti tevékenység a gondolatok és érzések nonverbális kommunikációjának segítségével, támogatja a korrekciós folyamatokat. Mintát ad a megértéshez, amivel az egyén közelebb kerülhet saját belső világához, érzelmeihez és traumáihoz, megoldatlan konfliktusaihoz, mindennapos problémáihoz annak érdekében, hogy a szubjektív jóllét érzésének szintje pozitív irányba változhasson. Alkalmazható gyermek-, fiatal- és felnőtt korosztálynál, egyéni és csoportos formában is. A hangsúly a kreatív kifejezési módon és nem magán a produktumon van, így az egyének részvételére helyeződik a fókusz, nem az alkotás esztétikai megítélésére. A szakember feladata a megfelelő módszer kiválasztása, az eszközök használatában való segítség. A művészeti tevékenységek segítenek a résztvevőknek a kommunikációban, így gyorsítva a terápiás folyamatban a probléma feltárását. Már a legegyszerűbb rajzolási feladat is lehetőséget kínálhat arra, hogy segítse a gyermek vagy a felnőtt résztvevő nonverbális megnyilvánulásait, s ez megalapozza a későbbi verbális feldolgozást is. Erre a bázisra építve tűztük ki céljainkat is.

 


Kezdeményezésünk célja olyan nyitott, elfogadó, közös érdeklődésen és értékeken alapuló csoportmunka megvalósítása, amely a műtárgyak és az alkotófolyamat segítségével, valamint az önmagunkkal és egymással történő interakciók révén nyilvánulhat meg. A szabad önkifejezésre helyezzük a hangsúlyt, elfogadó és támogató környezetben, ahol a résztvevők − előzetes ismeretet nem igénylő − művészeti technikákat próbálhatnak ki. A módszer az alkotási folyamatot alkalmazza terápiás céllal, ennek során kifejezésre kerülhetnek a lelki tartalmak. Az alkotási folyamat relaxálást segítő és katarzishoz vezető élmény lehet, ami fejleszti a résztvevők kreativitását, szociális kompetenciáit, ráadásul megtapasztalhatják a csoporthoz tartozás élményét is. Az új tapasztalatok integrálása pedig tovább mélyítheti az egyéni önismeretet és facilitálja a személyiség fejlesztését is. Programsorozatunk célcsoportjának a felnőtt, 16+ korosztály kultúrát kedvelő és önismereti igénnyel bíró közönségét választottuk.


A programsorozat legfontosabb tartalmi és formai elemei közé tartozik a csoportos formában végzett alkotótevékenység, művészeti eszközök használatának segítségével. Ami általánosságban véve elmondható az ilyen típusú képzőművészeti foglalkozásokról, hogy nemcsak az aktuális alkotói folyamatokon van a hangsúly: nő az önértékelés, fejlődnek a motoros képességek és az egyének új technikákat sajátíthatnak el, ami mellett készség- és képességfejlődés is végbe megy. A képzőművészet-terápiában nagy hangsúly van a képzeleten, a nonverbális jellegen. Ezt követően maga az alkotás ad lehetőséget a reflexióra, a megértésre és az átdolgozásra. Fontos, hogy a művek hosszabb idő után is megtekinthetők. Minden alkalom kerete magába foglalja a résztvevők facilitálását a megérkezéstől az elköszönésig, sőt még annál is tovább. A ráhangolódástól kezdve, az alkotófolyamaton át, egészen az integráló fázisig minden alkalom egyszeri és élményszinten megismételhetetlen. A problémák felmérhetővé válnak és megfelelő támogatás mellett átdolgozhatóvá is. A résztvevők sajátélmény igénye pedig garantálja a folytatást, amely foglalkozásról-foglalkozásra mutatja a visszatérők személyében az érdeklődést ennek a típusú sorozatnak a fenntartására.

 


A Művészetek Háza Veszprém intézményét olyan, társadalmilag nyitott intézményként képzeljük el, ahol a hagyományos művelődési lehetőségeken túl mind a kiállítások tartalma, mind a szervezett programok esetében érvényesül az interaktív látásmód, ahol a művész és alkotása találkozhat közönségével.

Törekszünk arra, hogy Művészetek Háza Veszprém a magyar közintézmények közösségének tagjaként, szakmai együttműködéseivel jó példaként szerepeljen a kulturális szervezetek és a közvélemény előtt egyaránt. E vállalás során elsődleges feladat a kulturális értékek gyűjtése és megőrzése, a modern és kortárs művészeti értékek bemutatása, az egyetemes és magyar kultúra széleskörű közvetítése. Fontosak az új együttműködések a helyi kultúraközvetítőkkel, kulturális és oktatási intézményekkel. Az új szolgáltatások infokommunikációs színvonalának emelésével, karakteres arculattal szervezett marketingtevékenységével a képzőművészet-barát, rendszeres látogatók számát igyekszünk növelni. A helyi kulturális élet közösségeinek aktív megkeresése, a közönséggel való folyamatos kapcsolatépítés, a közönségfejlesztés és a helyi közösségekkel való együttműködés, az azokban rejlő lehetőségek feltárása és intézményszintű alkalmazása időszerű feladat. 

Az intézmény tevékenységének fejlesztési koncepcióját a „Művészet – Közösség” gondolatkörben – az intézmény fő- és alaptevékenységeire is figyelve – határoztuk meg. E két elem átfogó rendszert képez az intézmény küldetésében, amelyet szakmai tartalommal és minőségi szolgáltatásokkal gazdagítunk. 


A művészetterápia pozitív hatással lehet a lelki egészség megőrzésére, ezért nemcsak múzeumi, hanem más kulturális intézmény keretei között is megvalósítható. Nemcsak a művészeti terekhez és tartalmakhoz hozhatjuk közelebb az érdeklődőket, hanem fejlesztő céllal saját intézményi kereteinkhez igazíthatjuk és szervezhetjük a foglalkozásokat. Saját tudásbázisra és tapasztalatokra alapozva kapcsolódhatnak össze ebben a szemléletben a múzeumpedagógiai és más kulturális területen dolgozó szakemberek.Bognár Tibor

Dr. Herth Viktória

Grászli Bernadett