EN facebook

A 2021-es Éri István-díj kitüntetettje: Deme Péter

ELISMERÉS

2021-09-20 16:00

A harmincadik születésnapját ünneplő Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület 2021. szeptember 16-ai közgyűlésén került sor a Társaság elismeréseinek átadására a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében. Idén - tekintettel a kerek évfordulóra - két Éri István-, két Pulszky Ferenc- és három Pulszky Károly-díj talált gazdára. PULSZKY30 sorozatunk következő fejezetében a hét díjazottal ismerkedünk meg, őket kérdeztük a Társasággal kapcsolatos élményeikről és szakmai tapasztalataikról.

2021-ben DR. DEME PÉTER a Pulszky Társaság korábbi alelnöke, ügyvezető elnöke, elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke Éri István-díjban részesült.

 

 

Mikor és miért lépett be a Társaságba? Mióta dolgozott már akkor a szakmában?

 

Emlékeim szerint 1991-ben, azért, mert fontosnak gondoltam, hogy a változó/változott körülmények között legyen szakmai érdekképviselete a szakterületnek, a döntéselőkészítésben való részvételi lehetőségre és az együttműködésre.

 

Melyik volt a legnagyobb élménye eddig a Pulszky Társaság tagjaként?


Ebből több is volt, csak néhány közülük:

 

a./ magyar-holland együttműködés (ld. Wollák Katalin: A Holland Múzeumi Szövetség és a Pulszky Társaság együttműködési megállapodása, Magyar Múzeumok, 1996/1., 55-56. o. - a szerk.);

 

b./ Magyar Múzeumok elindítása, szerkesztésében való részvétele;

 

c./ "Az év múzeuma" pályázat koordinálása, szervezése; a tagnyilvántartás rendbetétele; elnökké választásom; a 30. évfordulós program előkészítése, szervezése.

Melyik Pulszky-projekt segítette Önt leginkább szakmai munkájában?

 

Egyértelműen a magyar-holland múzeumi együttműködés.

Mit jelent az Ön számára ez az elismerés?

 

Az Éri István-díj a közel 30 éves aktív társasági tevékenységem elismerése, ezért rendkívüli módon megtisztelő és jól esik.

Mit javasol a Társaság most belépő tagjainak?

 

Azt, hogy ne (csak) mástól várják az aktivitást, hanem kezdeményezzenek, vállaljanak munkát, mert a szervezet csak akkor tudja jobban betölteni feladatát és közelebb kerülni kitűzött céljaihoz.

 

 

Deme Péter neve elválaszthatatlanul összeforrott a Pulszky Társasággal. A Társaság alapításának idején előbb szervezési igazgató a Magyar Nemzeti Múzeum Legújabbkori Történeti Múzeumában, majd ugyanott tudományos és közművelődési titkár, 1993 decemberétől pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Közönségkapcsolatok (később Közművelődési) Főosztályának vezetője. 1992 és 1996 között Társaságunk közművelődési tagozatának szervezője és vezetője egyúttal a választmány aktív tagja.

 

1993-tól 2003-ig a két ország kulturális minisztériumának felkérésére – néhány év kihagyásával – a magyar-holland múzeumi együttműködés magyarországi koordinátora volt, 1997-ben pedig megszervezte a "Kulturális örökség turizmus menedzselése" című nemzetközi konferenciát. Hosszú időn át volt az NKA bizottsági és kollégiumi tagja.

 

A Honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottság titkárságának vezetőjeként irányította az évforduló központi promócióját, marketingjét, rendezvényeit. Több tucat előadást és konzultációt tartott a kultúra (elsősorban a múzeumok) menedzselése és marketingje, a kultúra és a turizmus kapcsolata, rendezvények szervezése, múzeum és társadalom kapcsolata témakörökben hazai és nemzetközi szakmai fórumokon, felsőoktatási intézményekben. E témakörökben számos publikációja megjelent.

 

A Pulszky Társaság programfelelőseként kezdettől (1997-től), de már alelnökként 2012-ig szervezte „Az Év Múzeuma” pályázatot. Egyesületünknek ügyvezető elnöke (1998–2003), majd elnöke (2011–2019). 2019 óta tiszteletbeli elnök, projektfelelőse a Pulszky Társaság 30. évfordulójához kapcsolódó programoknak.

 

A Társaságért végzett áldozatos, kimagasló munkáját a választmány Éri István-díjjal ismerte el, kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk!

 

 

 

emlékezet, magazin, Pulszky Társaság, téma
2021-04-16 10:00
emlékezet, műhely, Pulszky Társaság, téma
2021-09-08 18:00
digitalizáció, kiadvány, muzeológia, műhely, Pulszky Társaság, virtuális
2020-08-10 18:00