EN facebook

17 fiatal a numizmatika jelenéből

KÖNYV

Június 12-én 16 órakor az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszéken bemutakozik a 2018-as, I. Fiatal Numizmaták Konferenciáján elhangzott tanulmányokból összeállított kötetet. A kötetet Gyöngyössy Márton régész, egyetemi docens szerkesztette, és Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár ismerteti. 

 

A Fiatal Numizmaták Konferenciája (a továbbiakban: FNK) a rokontudományok hasonló rendezvényeinek mintájára, a fiatal kutatók számára kíván évről-évre lehetőséget biztosítani kutatási eredményeik bemutatására. A numizmatika helyzete hazánkban azért különleges, mert e nemes történeti segédtudománnyal foglalkozó fiatalok egyelőre történeti, régészeti, művészettörténeti, esetleg interdiszciplináris konferenciákon adhatnak elő. Ezeken a fórumokon viszont sokszor nem kapnak szakmai segítséget, igazi kritikát, hiszen a megjelentek többsége csupán érintőlegesen foglalkozik numizmatikával.

 

Az FNK célja egyrészt tematikus megnyilatkozási felületet nyújtani a pályájuk elején járó kutatóknak, másrészt elősegíteni az ígéretes tehetségek szakmai fejlődését. Célja továbbá az is, hogy a legújabb kutatási eredmények minél szélesebb körben váljanak ismertté és alkalmazottá. Az FNK előadója lehet bármely bölcsész, aki tudományosan megalapozott numizmatikai kutatásokkal foglalkozik, elvégezte legalább az alapképzést (BA), vagy hat félévet sikeresen abszolvált a tanárszakos képzésben, és a konferencia időpontjáig a 40. életévét még nem töltötte be (tudományosan indokolt esetben ezen szabályoktól eltérünk).

 

Az FNK első, egynapos konferenciájának 2018. október 11-én az ELTE Bölcsészettudományi Kara adott otthont, a Történelem Segédtudományai Tanszék szervezésében. A helyszínválasztás azért volt különösen indokolt és szimbolikus, mert 1777-ben ezen a karon jött létre a honi numizmatika első tudományos műhelye. A konferencia szervezésével hagyományt kívántunk teremteni: szeretnénk elérni, hogy az elkövetkező években – újabb és újabb helyszíneken megrendezve – a magyar numizmatika kiemelkedő jelentőségű fórumává váljon. Terveink szerint páros években az ELTE, páratlan években egy-egy, jelentősebb numizmatikai gyűjteménnyel rendelkező vidéki múzeum lesz a házigazda. 2019-ben: Nyíregyháza, Jósa András Múzeum.

 

 

A konferencián négy szekcióban végül 17 előadás hangzott el, a konferencia ebédszünetében a folyosón poszterekből kamarakiállítást nyitottunk „Numizmatika a régészet jelenéből. Műszeres leletfelderítéssel a tudomány szolgálatában” címmel.

 

A konferenciára közel 80 szakmai regisztrációt fogadtunk, de a résztvevők létszáma bőven meghaladta a százat is, mert számos érdeklődő ült be egy-egy előadás erejéig meghallgatni a számára érdekes témát/témákat.

Hagyományt kívántunk teremteni azzal is, hogy az FNK előadásainak szerkesztett változatát nyomtatott tanulmánykötet formájában jelentettük meg.

 

Kötetünk bécsi, krakkói, budapesti, szegedi, suceavai, Veliko Tarnovo-i (Bulgária) illetőségű szerzői tágabban vett kelet-közép európai régiónk fiatal numizmata generációját képviselik. Konferencia-előadásaikból készült tanulmányaikban saját, az ókori, középkori és újkori pénztörténet speciális részterületein folytatott kutatásaikat mutatják be. A tág történelmi és tematikus merítésnek köszönhetően a kötet izgalmas utazásra kalauzolja az olvasót Magyarország, illetve szűkebb-tágabb földrajzi környezete változatos korszakaiba és vidékeire, méltán tartva számot nemcsak a történészszakma, hanem az érdeklődő nagyközönség figyelmére is.

 

A konferencia és a tanulmánykötet az Emberi Erőforrások Minisztériuma / NKA Miniszteri Kerete és a Miniszterelnökség anyagi támogatásának köszönhetően valósult meg, a konferenciát szakmailag támogatta: Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Numizmatikai Társulat.

 

A kötet bibliográfiai adatai: Numophylacium novum. Az I. Fiatal Numizmaták Konferenciája (2018) tanulmányai. Szerk. Gyöngyössy Márton. Elte Eötvös Kiadó – ELTE BTK, Budapest, 2019. 161 p. ISBN 9789634890713

 

 

kiállítás, történelem
2017-08-17 16:00
külföld, régészet, tárgy
2019-04-01 10:30