Vezetőváltás a Múzeumi Főosztály élén

EMMI

2022-03-07 18:00

2022. március 1-jétől dr. Szende László vette át Kassai Hajnaltól a Múzeumi Főosztály irányítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságán. Szende László korábban a Nemzeti Múzeumban dolgozott a Központi Adattár és Digitális Képarchívum főosztályvezetőjeként, de kurátorként, kutatóként épp úgy gazdag tapasztalatra tett szert pályája során, mint múzeumszervezeti ügyekben. 

 

Szende László 1993-ban érettségizett a budapesti Piarista Gimnáziumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1999-ben történelem, 2001-ben régészet, 2002-ben levéltár szakon végzett. Az ELTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Doktori Iskola Középkori Magyar Történelem programjának doktori ösztöndíjasa. 2007-ben summa cum laude minősítéssel védte meg Piast Erzsébet és udvara (1320–1380) című, Bertényi Iván egyetemi tanár vezetésével készült doktori értekezését.

 

A későbbi főosztályvezető még az egyetem mellett kezdett el dolgozni a Magyar Nemzeti Múzeumban, az akkori Központi Adattár és Informatikai Főosztályon. Munkája során megismerkedett az ott őrzött iratokkal (ásatási és múzeumtörténeti dokumentumok), részt vett Fettich Nándor hagyatékának rendezésében, és feldolgozta Rómer Flóris, illetve Tompa Ferenc ősrégész hagyatékát. 2004. március 1-je óta vezette a Központi Adattár és Informatikai Főosztály, majd a Központi Adattár és Digitális Képarchívum elnevezésű szervezeti egységet. 2009-ben elvégezte a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által szervezett Múzeumi vezetési ismeretek tanfolyamot.

 

 

Szende László  - jobb oldalon - az Ars et Virtus. Horvátország – Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége  című kiállítás megnyitóján. Fotó: Jaksity Iván

 

Szende László a Magyar Nemzeti Múzeumban több kiemelt projektben vett részt. 2010-ben a helyszínen koordinálta a rodostói Emlékház és Múzeum II. Rákóczi Ferenc Fejedelem és a Magyar Politikai Emigráció Tiszteletére állandó kiállításának kivitelezési munkálatait. 2011-ben főkurátora volt a Több mint szolidaritás című, a lengyel-magyar kapcsolatokat bemutató, Lengyelország EU-s elnökségét köszöntő kiállításnak. 2015-ben M. Lovas Krisztinával menedzselte a Magyar Nemzeti Múzeum új honlapjának kialakítását, amely az Év Honlapja pályázaton Társadalmi és civil kategóriában különdíjat nyert. 2019-től pedig főkurátora az Ars et Virtus. Horvátország – Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége című kiállításnak, amely a 2020-as zágrábi megnyitó után a pandémia miatt csak 2021. december 9-én tudott bemutatkozni a Magyar Nemzeti Múzeum József Nádor Termeiben.

 

A múzeumi szakember doktori értekezésére vonatkozó kutatási eredményeit több publikációban közölte, illetve számos magyar és nemzetközi konferencián ismertette, de ezen kívül foglalkozott a tatárjárással, és annak következményeivel, illetve II. András és IV. Béla külpolitikájával is. 2006-ban Kubinyi András professzor felkérésére csatlakozott a középkori magyar gazdaságtörténetet feltáró OTKA-pályázathoz, ahol a kézművesség kutatási eredményeit, és az azzal kapcsolatos lehetőségeket foglalta össze. A témának köszönhetően 2010 és 2013 között Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban részesült, vizsgálatai az Árpád-korra irányultak.

 

Szende az egyetemi oktatásba már doktori ösztöndíjasként bekapcsolódott, majd a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéken 2002-től hol tanársegédként, hol megbízott előadóként tevékenykedett, és a közelmúltig tanított. Az eltelt idő alatt a graduális képzésben különböző, főként a középkori királynékat és a késő középkori külpolitikát elemző szemináriumokat tartott. A muzeológus hallgatók számára művelődés- és múzeumtörténetet oktatott. Az egyetemen kívül művelődéstörténeti stúdiumokat tartott a Mathias Corvinus Collegium-ban. Az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem felkérésére több doktori értekezés opponensi feladatait látta el.

 

A most kinevezett főosztályvezető alapító tagja és egyik alelnöke volt a Fiatal Levéltárosok Egyesületének, amely a levéltár szakos hallgatóknak, illetve a pályakezdő levéltárosoknak biztosít szakmai fórumot. Tagja a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak. Fontosnak tartja a tudományos eredmények minél szélesebb körű népszerűsítését, ezért rendszeresen publikál többek között a Rubicon című folyóiratban, és az ujkor.hu történelmi portálon, illetve számos előadást is tartott.

 

 

Szende László 2021-ben részt vett a Szabadság Bástyája, a Citedella állandó történelmi kiállítási koncepcióját magában foglaló vizuális forgatókönyv kidolgozásában.

 

2021-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont senior kutatója. A Nemzetépítés a föld alól. A magyar régészet útkeresése a Trianon utáni Magyarországon című projekt eredményeit több tanulmányban, illetve előadásban tette közzé.

 

 

A szakember az EMMI Közgyűjteményi, majd Múzeumi főosztályával 2014-től áll folyamatos kapcsolatban. Szakfelügyeletet látott el a történeti muzeológiai szakágban, ennek során számos helytörténeti gyűjteményt, illetve területi múzeumot ellenőrzött, de sor került országos szakmúzeumok, illetve megyei hatókerületű városi múzeumok vizsgálatára is. 2017-től rendszeresen bírálja több megyei hatókörű városi múzeum éves munkajelentését és munkatervét. Ezen felül szintén 2017-től a Kubinyi Ágoston Programra beérkezett pályázatok egy részét, illetve különböző múzeumok stratégiáját értékelte. 2017-ben felmérte az alábbi intézmények audiovizuális adatvagyonát: Magyar Nemzeti Filmarchívum, MTVA, Néprajzi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum.

 

Szende László 2022. február 1-jétől dolgozik EMMI Múzeumi Főosztályán, ahol az elmúlt egy hónap lehetővé tette számára a folyamatban lévő ügyek minél részletesebb átvételét, illetve későbbi együttműködés megalapozását számos munkacsoporttal.

 

 

Leadkép: Szende László bal oldalon, utána:  M. Lovas Krisztina, Bódai Dalma, Szvitek Róbert, Serfőző Szabolcs a Nemzeti Múzeum Ars et Virtus kiállításán. Fotó: Rosta József