EN facebook

Újra kinyit Szentendrén a Vajda Múzeum

Kiállítás és programok

2023-04-24 12:08

A 2023 áprilisában újranyíló Vajda Múzeum alapkoncepciója szerint évente változó kiállítással kísérli meg felfejteni Vajda Lajos (1908–1941) életművének korszakait, a korabeli művészeti áramlatokkal való összefüggéseit, illetve bemutatni a művész munkásságával kapcsolatos legújabb kutatások eredményét.

 

A fiatalon elhunyt Vajda Lajos felvállaltan a hagyományokból merítő, de azt progresszív szemlélettel megújító művészete kétségtelenül a 20. század legfontosabb, legnagyobb hatású alkotójává emelik őt. A konstruktivizmustól a szürrealizmuson át, a teljesen egyéni hangvételű transzparens rajzoktól az élete utolsó éveiben kibontakozó organikus-absztrakt művekig bezárólag konzekvensen épülő munkásságán keresztül válik érzékelhetővé egy koherens, világképteremtő szándékot mutató életmű. Azonban felmerül a kérdés, miben áll, hogyan fogalmazható meg Vajda művészetének úttörő jellege, miért vált a progresszív szellemiségű Európai Iskola „prófétájává”, milyen legendák övezték életében, majd halála után is, és miért lett művészetének sorsa hosszú évtizedeken keresztül a mellőzöttség és a meg nem értés. A Vajda, a Próféta című kiállítás kizárólag Vajda Lajos műveire koncentrálva három fogalmi és tematikus egység mentén kívánja felvázolni az életmű téri ábrázolással kapcsolatos problémaköreit, és kifejteni ezek kapcsolatát a korabeli szellemtörténeti és történelmi eseményekkel. A válogatás kísérletet tesz a művész sajátos rajzi látásmódjának, a dimenziók nélküli tér-koncepció gyökereinek feltárására.

 

A kiállítás felépítése nem kronologikus sorrendet követ; egyfajta szintézist feltételezve, Vajda élete vége felé készült műveinek bemutatásával kezdődik, majd a további termekben sorra veszi, hogy milyen megfigyeléseken keresztül és vizuális kísérletek során jutott el Vajda a saját korát megelőző nagy szénrajzok absztrakciójáig. A kiállítás így a rövid, alig 15 év alatt kibontakozó életművet teljes egészében és a művészi látásmód alakulására koncentrálva vizsgálja, egymás mellé helyezve és párhuzamosan tanulmányozva a kora harmincas években készült montázsokat, az 1936 körül készített vonalas rajzokkal, illetve az 1939-től egyre dominánsabbá váló formai absztrakcióval. Mivel eredetileg e műveket Vajda sem címekkel, sem aláírással nem látta el, ezen a kiállításon nem használják a később született, leíró képcímeket, a bemutatott alkotásokat csak katalógusszámmal jelölik. Vajda munkamódszerének feltárása során több kétoldalas műve is kiállításra kerül, közöttük olyan alkotások is, amelyet a közönség korábban nem láthatott.

 

A szentendrei Vajda Múzeum 1986 decemberében nyitotta meg kapuit, azzal a céllal, hogy állandó kiállítóhelyet biztosítson a 20. századi művészet kiemelkedő alkotójának, Vajda Lajosnak. A Ferenczy Múzeumi Centrumban őrzött, 110 műtárgyból álló reprezentatív Vajda-gyűjteményből 100 darabot 1983-ban özvegye és hagyatékának gondozója, Vajda Júlia bocsájtott a Múzeum rendelkezésére, a többi 10 alkotás pedig vásárlás útján került az intézményhez.

A kiállítás kurátora: Szabó Noémi művészettörténész.

 

A VAJDA MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI 2023 – 2025

  1. április 30. – október 1. – Vajda, a Próféta
  2. november – 2024. szeptember – Vajda Szentendréje
  3. október – 2025. szeptember – Vajda Lajos és a kortárs művészet

 

Vajda, a Próféta - A Vajda Múzeum újranyitása

Vajda Múzeum, Szentendre, Hunyadi u. 1.

Megnyitó: ÁPRILIS 29. SZOMBAT, 17:00

A kiállítást PASSUTH Krisztina művészettörténész nyitja meg.

A kiállítás 2023. április 30-tól október 1-ig, csütörtöktől vasárnapig, 10:00-18:00 óra között látogatható.

A kiállítás online katalógusa elérhető itt!

 

 

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

 

MÁJUS 5. PÉNTEK, 17:00

Kísérlet Vajda Lajos rajzi látásmódjának felfejtésére

SZABÓ Noémi művészettörténész kurátori tárlatvezetése

 

MÁJUS 27. szombat 17:00

Múzeumi mesék | Nagy Luca önismereti foglalkozása 18+

 

JÚNIUS 2. PÉNTEK, 17:00

Vajda, az Idegen | PETŐCZ György író tárlatvezetése

 

JÚNIUS 24. SZOMBAT, 16:00

Múzeumok Éjszakája a Vajda Múzeumban

RADÁK Judit művészettörténész tárlatvezetése

 

JÚLIUS 7. PÉNTEK, 17:00

Vajda Lajos öröksége | Tárlatvezetés

 

SZEPTEMBER 29. PÉNTEK, 17:00

Finisszázs | KASZÁS Tamás képzőművész záró tárlatvezetése

beruházás, gyűjtemény, Magyar Géniusz Program, téma
2023-03-24 20:00
gyűjtemény, kiállítás, látogató, Magyar Géniusz Program, programajánló, téma
2023-03-23 07:00
gyűjtemény, helytörténet, képzőművészet, kiállítás, látogató, Magyar Géniusz Program, téma
2023-03-26 16:00