Új 1956-os fényképek a Magyar Nemzeti Múzeumban

GYARAPODÁS

Bognár Katalin
2019-12-09 19:00

A privát és amatőr fényképezők 1956-os forradalomhoz köthető felvételeinek többségén a budapesti utcákon lezajlott események és fegyveres összecsapások nyomait tanulmányozhatjuk. Ezek a felvételek az utcai harcok után vagy a harcok közötti szünetekben készültek. Gyakori témák a romos épületek, hadianyag-roncsok körül nézelődő emberek, utcai sírok, földön heverő szovjet katonák holttestei. Egy másik – kisebb – csoportba sorolhatók azok a felvételek, amelyek valamilyen éppen zajló eseményt (tüntetések, fegyveres összecsapások, jelképrombolások stb.) örökítenek meg. Az utóbbi típusú témát nehezebb volt lencsevégre kapni: a megfelelő helyen kellett lenni a megfelelő időben, ráadásul sok esetben egy ilyen helyzet életveszéllyel járhatott.

 

2019-ben olyan felvételekkel gyarapodott a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, amelyek nemcsak a „tájkép csata után” típusú fényképek csoportját gazdagítják, hanem az éppen zajló események képi emléktárát is. Új felvételeink négy különböző forrásból származnak, a fényképezők között egy vagy több ismeretlen személy mellett két mérnök és egy orvos található. Az év elején Muzsnay Géza (1931–2017) mérnök fénykép-hagyatékát sikerült a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvásárolnia az örökösöktől. A hagyatékban fennmaradt ismeretlen személyek felvételei közül hármat már korábban bemutattunk. Ezúttal egy olyan képet teszünk közzé, amelyet maga Muzsnay, 1956-ban a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár telefontechnikai egységének ifjú tervezőmérnöke készített. A felvételen a budapesti II. kerületi Magyar Dolgozók Pártja székháza látható, október 30-án estefelé. 

 

Lásd leadkép! Könyvek és iratok égnek a Magyar Dolgozók Pártja II. kerületi székházának épülete előtt a Mechwart téren. Budapest, 1956. október 30. Muzsnay Géza felvétele (eredeti kisfilm negatív, 2019.124.1. TF_ME_II_A)

 

A Mechwart téren álló épület előtt tüzek égnek – aznap „a tömeg létrával megrohamozta az épületet, a könyveket, a képeket, a zászlókat ledobálták és felgyújtották, betörték az ajtókat, ablakokat.” (Eörsi László: A Széna tériek 1956. 68. oldal) Muzsnay nyolc felvételt készített az ostrom után a téren. A Nemzeti Múzeumba a kisfilm negatívok, egy albumba rendezve a róluk készült kontakt papír másolatok, valamint az egyik felvételről egy 6×9 cm-es nagyítás került. Utóbbi hátoldalára a mérnök ceruzával a következő szöveget írta: „a II. ker. pártház irattárának »rendezése«”. A megfogalmazás bizonyára arra utal, hogy a felgyújtott tárgyak között olyan iratok, jelentések is lehettek, amelyeket a pártház elfoglalói magukra vagy másokra nézve veszélyesnek tartottak. A mérnök felvételén az emberek a tűz körül állva nézelődnek, beszélgetnek. A sötétség miatti hosszabb expozíciós idő alatt egyes emberek elmozdultak helyükről, ezért láthatunk a felvételen elmosódó „szellemalakokat”. Muzsnay a Mechwart tér közelében lakott, ezért tudhatta, mi zajlik 1956. október 30-án a kerületi pártháznál, s érkezhetett oda időben, hogy fényképezzen. Felvételei olyan eseményt örökítenek meg, amelyről eddig nem ismertünk vizuális forrást.

2019 őszén három további forrásból érkeztek a múzeumba 1956-ban készült fényképek. Pálfalvi István (1930–2004) mérnök 31 darab papírképét ajándékba kapta a Nemzeti Múzeum a család rokonától, Schneider Józseftől. A felvételek 2019. október 22. és november 16. között láthatóak voltak a múzeumban egy mini tárgybemutató keretében. Most azt a felvételt tesszük itt közzé, amelyet a fényképező Pálfalvi, 1956-ban a Műszaki Egyetem fiatal oktatója, a budapesti Blaha Lujza téren készített.

 

Férfiak próbálják meg eltávolítani az utcanévtáblát a Blaha Lujza téri Csemege Áruház faláról, a Lenin körút elején. Budapest, 1956. október 28. körül. Pálfalvi István felvétele (eredeti papír pozitív fénykép, 2019.228.1. TF_ME_II_A)

 

A képen az utcán sétáló emberek tömegéből két férfi emelkedik ki, akik valószínűleg a Lenin körút feliratú utcanévtáblát, a kommunista uralom egyik jelképét próbálják meg elérni és leszedni a Csemege Áruház faláról. A Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződése fontos és mozgalmas színtere volt a forradalom és szabadságharc eseményeinek. 1956-ban a Lenin körút nevet viselő Erzsébet körút elején több épületet is elfoglaltak a fegyveres felkelők: a New York-palotát, a mellette álló Athenaeum Nyomda épületét és a körút másik oldalán, a Lenin körút 6. szám alatt működött VII. kerületi MDP székházat. A szovjet csapatok és a felkelők között november 4–7. között zajlott fegyveres harcokban a környéken számos épület megsérült, így a Lenin körút és a Rákóczi út sarkán álló Csemege Áruház is. Pálfalvi felvétele még a harcok kezdete előtt készült. Az épület előtt nézelődő tömeget nemcsak az élelmiszer vásárlás reménye és a látnivalók (pl. a Felvonulási térről a Blaha Lujza térre majd az Akácfa utcába vontatott Sztálin szobor feldarabolása) vonzhatták ide, hanem az itt hallható alkalmi szónokok és a Lenin körúti fegyveres felkelő csoport által működtetett hangos híradó is.

Idén harmadikként Krizmanits József ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak 22 darab 1956-os témát megörökítő papírképet. A nyugdíjas középiskolai történelemtanár évtizedekkel ezelőtt kapta egy ismerősétől a felvételeket, és sajnos a képek készítője ma már nem azonosítható. Mindegyik fotó a harcok után vagy a fegyveres összecsapások közötti szünetekben készült. Az itt bemutatott fénykép az Illatos út és a Soroksári út sarkán álló harcképtelenné tett szovjet rakéta-sorozatvető (katyusa) roncsot örökíti meg.

 

 

Harcképtelenné tett szovjet rakéta-sorozatvető (katyusa) az Illatos út és a Soroksári út sarkán. Budapest, 1956. november 10. után. Ismeretlen fényképező felvétele (eredeti papír pozitív fénykép, 2019.229.9. TF_ME_II_A)

 

A háttérben látható iskola fegyveres felkelő csoport főhadiszállása volt, az épület homlokzatát elcsúfító lövésnyomok és a járműroncs heves tűzharcról árulkodnak. Ez a felvétel nemcsak a képi tartalma miatt érdekes, hanem a róla készült papír nagyítások későbbi, teljes egészében talán már soha fel nem fejthető életútja miatt is. Budapest Főváros Levéltára őriz ugyanis egy 148 fényképet tartalmazó füzetet, amelyet Fettich László állított össze 1956-ban (Fáncsik György és társai pere, XXV. 4. f. 9024/1959. III. doboz). Kiderült, hogy a Krizmanits József által a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott 22 kép közül 7 megtalálható a Fettich-albumban, köztük az itt bemutatott kép is. Az album felvételeit négy személy, Fettich László, Garamvölgyi István, Márczi Géza és Furtner (?) készítette, az azonban nem azonosítható, hogy az egyes fotókat konkrétan melyikük. Fettichtől az összeállítást 1957 januárjában a rendőrség elkobozta, az ellene indult eljárás során tett vallomásokból kiderült, hogy „Fettich a fotókat Pál József munkatársával terjesztette és árusította a MÁVAG-ban.” (Csiffáry Gabriella: Budapest Főváros Levéltárának ’56-os fotói. Archívnet 2006/5. ) A Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárban fotószakkör működött, amelyet Fettich és több társa látogatott. (Naplók, interjúk ’56-ról. Összeállította és szerkesztette Sümeg György. 161-164. oldal) Itt kezdődhetett az életútja annak a hét papír nagyításnak, amelyek végül eljutottak Krizmanits Józsefhez. Létezésük egy újabb példája annak, hogy a privát fényképezők forradalmi témájú felvételeiket akár több példányban is lenagyíthatták, a papírképeket átadhatták bizalmukat élvező embereknek, így aztán ezek a tárgyak évtizedekkel később különböző forrásokból kerültek, kerülnek napvilágra.

2019 novemberében a Magyar Nemzeti Múzeum ajándékba kapott Prof. dr. Czeyda-Pommersheim Ferenc (1891–1974) orvos, egyetemi magántanár által készített fényképeket. Az elsősorban családi eseményeket dokumentáló negatívok és pozitívok között fennmaradt hét olyan felvétel is, amelyet a Pest megyei Tanács Semmelweis Kórházának (közkeletű nevén Rókus kórház) sebész főorvosa 1956. október 27-e körül készített munkahelye udvarán. A papírképek különleges eseményt örökítenek meg: élelmiszersegély érkezik a kórházba. Az itt bemutatott képen éppen egy (talán) burgonyával megrakott teherautó gurul be az udvarra a Stáhly utcai bejáraton, mögötte egy busz, két oldalán pedig egy-egy vöröskeresztes személyautó látható.

 

 

Élelmiszersegély érkezik a Rókus kórház udvarára. Budapest, 1956. október 27. körül. Czeyda-Pommersheim Ferenc felvétele (eredeti papír pozitív fénykép, 2019.235.1. TF_ME_II_A)

 

A forradalom napjaiból és az azt követő hetekből több olyan fénykép maradt fenn, amely a Rókus kórház Rákóczi úti homlokzatát és a romos Rókus kápolnát örökíti meg. Czeyda-Pommersheim Ferenc felvételeinek köszönhetően most már bepillanthatunk a kórház belső életébe is. A főorvos egyébként 1956. november 10. és 1957. június 26. között tagja volt annak az öt fős Professzori Kollégiumnak, amely a Magyar Vöröskereszthez érkezett adományok elosztását irányította, szervezte a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és a magyar szervezet együttműködését. A kiépülő régi-új kommunista államhatalom által állított akadályok ellenére a Kollégium munkájának eredményeként számos segélyszállítmány érkezett Budapestre nemcsak vidékről, hanem nyugati országokból is.

 

Köszönjük az adományozóknak, hogy az évtizedeken át megőrzött 1956-os fényképfelvételek további sorsát a Nemzeti Múzeumra bízták. A Történeti Fényképtárban található forradalomhoz kapcsolódó képek – köztük az itt bemutatott fénykép-együttesek – a múzeum online adatbázisában megtekinthetőek, kutathatóak.