Sorsok útvesztője

2019-05-24 08:00

A Régészet Napja idei témája a múlt „sötét” oldala, vagyis az alvilág, mágia, boszorkányság, erotika, erőszak, háborúk, bűnözés története. A téma rengeteg lehetőséget szolgáltat a régészeti leletanyag látványos, érdekes módon történő bemutatására. A mi képzeletünket is alaposan megmozgatta, ennek köszönhető, hogy kidolgoztunk egy új foglalkozást, melyet régészeti szerepjátéknak neveztünk el.

 

A társas- és számítógépes játékok aranykorában élünk. Az egyik legkedveltebb műfaj az RPG (Role Playing), vagyis a szerepjáték. Manapság az interaktivitás fontos része a szórakozásnak és egyre inkább a tanulásnak is. Ezt a formulát már alapvetően nem interaktív médiumok, mint a filmek is kezdik átvenni. A Fekete Tükör sorozat Bandersnatch című részében például a távirányítóval irányíthatjuk a főhős választásait. Ezen az ötleten keresztül dolgoztunk ki egy általunk írt, vaskorban játszódó választási lehetőségeinken keresztül alakítható történetet.

 

 Kép: A Bandersnatch című filmben a néző választásai határozzák meg a történetet. Ebben a jelenetben választhatunk, mit hallgasson főhősünk úton a munkahelyére.

 

Az ember mindennap számos választási lehetőség elé kerül, ezek némelyike egyszerű, jelentéktelen, de bizonyos élethelyzetekben egy-egy döntésünk akár egész sorsunkra hatással lehetnek. Ebben a játékban egy régészeti korú ember bőrébe bújva kell életét jelentősen befolyásoló döntéseket hoznunk. Cél, hogy a játékos azonosulni tudjon a karakterrel, ezáltal sajátjának érezze a választásokat.

 

Kép: A játék segítségével egy régészeti korú ember bőrébe bújhatunk, döntéseink alapján megváltozik sorsunk.

 

A történet a vaskori kelták idején játszódik. Hősünk születésétől-haláláig választási lehetőségek elé kerül. A történetben mindenki megtalálhatja a neki tetsző utat. A döntéseink hatására más-más tulajdonságaink erősödnek, ami befolyásolja identitásunkat, foglalkozásunkat, megbecsültségünket. A játékosnak lehetősége van morálisan jól és helytelenül is cselekednie, illetve viselnie kell döntéseinek következményét. A Régészet Napja témájához hűen az erőszak, háború, bűnözés, mágia is megjelenik. Törekedtünk a sorsok minél sokszínűbb bemutatására, 37 féle képen végződhet a történetünk.

 

Az általunk kidolgozott történet gondolati térképe.

 

A régészeti korokban a sírok/temetők régészete alkalmas leginkább társadalomrégészeti célú kérdések megválaszolására. A sírokban számos egyénre és közösségre jellemző jegyek figyelhetők meg (egyének identitása, társadalmi hierarchiában elfoglalt helyük, származásuk, foglalkozásuk, esetleg fontos eseményekre utaló jegyek, stb…). Ezek összességének, szervesanyag bomlása következtében adatveszteséggel járó lenyomata a sír, melyet a régészek feltárnak és vizsgálnak.

 

Ďurkovič Eva – Jerem Erzsebet – Molnar Attila – Tanko Karoly: A Kárpát-medence a vaskorban: interdiszciplinális kutatások legújabb eredményei / Das Karpatenbecken in der Eisenzeit: aktuelle Ergebnisse interdisciplinärer Forschungen, In: Heinrich -Tamáska Oesolya – Winger Daniel (Szerk). 7000 év története: Fejezetek Magyarország régészetéből / Jahre Geschichte: Einbliche in die Archäologie Ungarns, 2018, 102.

 

A játékos választásai nem csak a következő eseményekre lesznek hatással, hanem az általa hátrahagyott sírra is. A játék során különböző mellékletek kerülhetnek egy általunk előkészített csontváz mellé, melyeket akár el is lehet veszíteni. Ha valaki igazán rosszul dönt egy-egy szituációban akár a csontváz végtagjai közül is elveszíthet egyet-egyet. A tárgyak szakmai szempontból hiteles ábrák lesznek, így lehetőség adódik vaskori régészeti tárgyak bemutatására, ezen keresztül az anyagi kultúra és a korszakra jellemző temetkezési rítus megismerésére. Amennyiben történeti forrásokkal is rendelkezünk az időszakról a narratíva illeszkedik a kor eseményeihez, ezáltal a játékos számára ebbe is hiteles betekintést nyújt.

 

A játék prototípusa. Tárgyak forrása: Szabó, Miklós – Tankó, Károly – Czajlik, Zoltán: La nécropole celtique a Ludas - Varjú-dűlő, Budapest 2012.

 

A foglalkozást elsősorban gyerekekre dolgoztuk ki, célunk, hogy megtanítsuk őket régészként gondolkozni a temetkezési rítus megfigyelése során. A játék a régészeti interpretációt inverz módon mutatja be, az individuum történetén keresztül ismerteti egy sír összetételét, létrejöttét. A történetek és az interaktivitás pedig fenntartja a figyelmet és szórakoztatja őket. A foglalkozásba bele építettünk egy moralitásra épülő rendszert is, figyelve, hogy ne legyen igazságtalan a játék.

 

A játék egyénileg és csoportban is játszható. A csoportosnál a gyerekek megszavazhatják, miként folytatódjon a történet, mely talán jobban előtérbe hozza majd a sötétebb végkifejleteket. Reméljük minél több vendéggel kipróbálhatjuk a játékunkat és várunk mindenkit sok szeretettel a Régészet Napján!

közlekedés, látogató, téma
2018-01-30 12:43
múzeumtörténet, műhely, régészet
2018-10-10 10:00
kiállítás, muzeológia, múzeumelmélet, műhely
2018-05-10 13:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00