EN facebook

Petőfi emlékezete és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ereklyéi - kiállítás Sepsiszentgyörgyön

KIÁLLÍTÁS

2023-03-13 07:00

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, illetve a Petőfi bicentenárium alkalmából a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken című kiállítását nyitja 2023. március 14-én, kedden 18 órától, a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasházban.

 

A bemutatott ereklyék jelentős többsége a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum gyűjteményéből származik, de lesznek műtárgyak a házigazda-intézményből, a Székely Nemzeti Múzeumból, és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumból, valamint magánszemélyektől is.


A tálat Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója apropóján, a költő, forradalmár, nemzeti hős személyes tárgyain, több róla készült litográfián keresztül például székelyföldi látogatását is felidézi. A kiállítás fő célkitűzése, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után feltérképezze azokat a mozgalmakat, amelyek során kialakult az 1848-as kultusz.

 

Betekintést nyújt az 1848-49-es kolozsvári Ereklyemúzeum történetébe, az alapításától kezdve, a gyűjtemény gyarapodásán át (legdicsőbb korszakában 5000 műtárgyat számlált!), a szétszóratáson át, a jelenkori állapotokig. Feleleveníti az ereklyemúzeumért legtöbb áldozatot hozó múzeumőrök tevékenységét: gróf Kreith Béla, Kuszkó István, Tokaji Irma, Barabás Samu esperes, Bakó Lajos, Orosz Endre régész, pákéi Sándor József, Kovachich Horváth Ignácz, gróf Esterházy Miguel, özv. Bartha Miklósné, Entz Géza, Bözödi György.

 

Így az ikonikus darabok mellett arról is szó esik majd, hogy az ereklyemúzeum felhívása nyomán milyen érdekességek kerültek a gyűjteménybe Kossuth Lajos kalapjától, a honvédportrékig. A kiállításon arra is választ kaphatunk, hogy Czetz Krisztina mit írt levelében az ereklyemúzeumnak, mit könnyezett meg koszorús költőnk, Szabolcska Mihály a gyűjteményből, hány évesen kötött házasságot a legidősebb honvéd és mi helyett osztotta a Kolozsvári Fűvészkert Bartha Miklós ibolyáit?

 

 

Külön köszönettel tartozunk dr. Lukács Bence Ákos történésznek, Demeter Lajos történésznek és Mitu Melindának, a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum történész–muzeológusának, azért önfeláldozó szakmai kutatásért, ami lehetővé tette, hogy a Kolozsváron őrzött ereklyék, immár az új kutatásai tükrében érkezhessenek Székelyföldre.


A tárlat grafikai szerkesztője: Szebeni-Szabó Róbert.

 

A kiállításmegnyitót könyvbemutató követi a helyszínen, amely során Somogyi Gréta, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa és Zakar Péter történész bemutatja Bíró Sándor Egy XIX századi erdélyi református értelmiségi élete című kötetét. A rétyi református lelkész életpályáját és az 1848-as forradalom során tanúsított helytállását feldolgozó mű sok érdekes információvalegészíti ki az eddigi kutatási eredményeket.


Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Lábasház
A megnyitó időpontja: 2023. március 14, 18 óra

 

A kiállítás június 18-ig megtekinthető.

 

 

 

Szervező: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy

Partnerek: Székely Nemzeti Múzem, a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a székelyudvarhelyiHaáz Rezső Múzeum, Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda
Támogatók: NKA

látogató, néprajz, tárgy, téma
2022-07-06 17:00
emlékezet, gyűjtemény, kiállítás, látogató, történelem
2022-04-11 14:00