EN facebook

Olvassa el Népessy Noémi főigazgatói pályázatát!

TERVEZÉS

2019-03-29 18:00

Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója lesz a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója április 1-jével a Fővárosi Közgyűlés szerdai, zárt ülésen meghozott döntése alapján. Főigazgatói pályázata már olvasható a múzeum weboldalán.

 

"A múzeum alapvető célja az értékteremtés, amelyet az intézmények összetett célrendszer mentén végeznek. Az egyedi értékajánlat – a gyűjtemény, a megőrzés, a tudományos kutatás és feldolgozás, az oktatási tevékenyég és a látogatókkal való kapcsolat – összetett halmazából való tudatos hangsúlyválasztás teremti meg a múzeum csak rá jellemző arculatát, ez különbözteti meg versenytársaitól.

 

A ma múzeumának kényes egyensúlyt kell tartania a gyűjteményi és tudományos célok, valamint az élménygazdaságban élő látogató szükségleteinek kielégítése között. A látogató számos motivációval keresheti fel a múzeumokat, ez lehet az új ismeretek szerzése, tanulás utáni vágy, szórakozási vagy kikapcsolódási cél, közösségi/társasági igény. A múzeum feladata gyűjteményére és felhalmozott tudására alapozva olyan termékeket (kiállítások, publikációk, könyvek) és szolgáltatásokat (múzeumpedagógia, rendezvények, shop, kávézó) kínálni, amelyek a látogatói szükségletek kielégítésére alkalmasak. Ha a múzeum nem ismeri fel a szabadidős piac működési elveit, ha nem képes egyedi kínálatot teremteni és világos üzenetet megfogalmazni, ha termékei és szolgáltatásai nem találkoznak a látogatók igényeivel, a múzeum lemarad a versenyben, elkerülik a látogatók.

 

Ma már egy múzeum vezetéséhez nem elegendő a kimagasló szakmai tudás, a szakmai kompetenciák megléte mellett elengedhetetlen a menedzser – még inkább – a leader szemlélet. Ha ez rendelkezésre áll, akkor modern, a céljait világosan megfogalmazó és azokat elérő múzeumot építhetünk.

 

Azt, hogy a szemléletváltás az egyes intézmények szintjén mikor, milyen mélységben és milyen hatékonysággal megy végbe, számos külső és belső tényező befolyásolja. A külső tényezők (jogszabályi környezet, fenntartói struktúra) mellett fontos, hogy az intézmény milyen mértékben képes és hajlandó felismerni és adaptálni a változásokat, milyen mértékben engedi be falai közé a menedzsment tudományokat, tudja–e a humánerőforrás-szerkezetét a nyitott múzeum elveinek megfelelően átalakítani, tud–e új működési kereteket kidolgozni. Amíg a fenti elvek nem válnak egy intézmény szervezeti kultúrájának részéve, az adott intézmény nem képes modern, szolgáltató múzeumként működni. A Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: BTM) a jelenleg rendelkezésemre álló információk (honlapon elérhető nyilvános adatok, statisztikák, kiállítások, rendezvények) alapján még a fenti átalakulás kezdeti stádiumában van" - írja Népessy Noémi, aki áprilistól vezetheti a Budapesti Történeti Múzeumot. 

 

Elképzeléseit itt fejti ki részletesebben!