MúzeumTrip 26. A Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye

Múzeumtörténet

Dornyay Béla Múzeum
2021-03-19 20:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. 2021-ben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökséget reprezentáló tagintézményeiben kezdtünk, majd a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihány és a Hadtörténeti Múzeum fogadott bennünket. Március második felében Salgótarjánba utazunk, hogy alaposan megismerjük a Dornyay Béla Múzeumot és a hozzá tartozó Bányászati Kiállítóhelyet.

 

 

A salgótarjáni földalatti bányamúzeumot az 1937-ben mélyített József-lejtősakna épségben megmaradt vágatrendszerében alakították ki. A múzeum 1965-ben nyílt meg a nagyközönség előtt Európában a második eredeti bányában kialakított múzeumként. 1986-ban az egykori bányatiszti lakás épületében megnyílt a felszíni bányászati kiállítás, majd ugyanebben az évben az épület mellett a bányaszállítást bemutató skanzen.

 

 

A múzeum 1993-ig a Nógrádi Szénbányák fenntartásában működött, akkor Nógrád Megye Önkormányzatához került, és a Nógrádi Történeti Múzeum (ma Dornyay Béla Múzeum) kiállítóhelyeként működött tovább. 1995-ben megújult a külszíni géppark, és átadásra került a felszíni új történeti kiállítás, mely az államosításig tekinti át a nógrádi szénbányászat történetét. 2000. december 1-jén avatták fel a külszíni géppark új egységét a lejtősakna bejárata előtt. 2001 augusztusában egy méretarányos aknatorony felállításával bővült a géppark. 2005 februárjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Alfa programjának támogatásával nyitották meg az új, hiteles műszaki és élményszerű elemek bevonásával felújított állandó földalatti kiállítóhelyet. 2012-től az intézmény fenntartója Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és 2015-től újra a Dornyay Béla Múzeum kiállítóhelyeként működik.  A múzeum az utóbbi három évben a legfontosabb célkitűzése a Bányászati Kiállítóhely felújítása, fejlesztése, korszerűsítése volt. Ezt egyrészt a Kubinyi Ágoston Program keretéből a földfelszíni állandó kiállítás megújításával, másrészt a földalatti bányarészben a frontfejtés és egyéb szakaszok felújításával érte el. Ez utóbbi Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának finanszírozásával valósulhatott meg. 2018 decemberében az önkormányzat a földalatti bányarész felett egy új ingatlant vásárolt meg a múzeum számára. A telek és a rajta lévő épület lehetőséget teremt további fejlesztésekre, egy ún. második bányakijárat, pihenőpark illetve fogadótér, ajándékbolt és büfé megnyitására.

 

 

A Kubinyi Ágoston Program pályázatának, támogatásának köszönhetően, intézményi önerőből, illetve önkormányzati forrásból a földfelszíni állandó kiállítást három ütemben teljes körűen újították fel. A 2019-es év végére elérték azt, hogy egy mai kornak megfelelő új kiállítás várja a látogatókat. Napjainkra szükségessé vált egy nagyobb volumenű rekonstrukció, amely során megújulhatott a múzeumi installáció, felfrissülhettek a tárgyi emlékek és újszerű elemek is bekerülhettek a múzeum kínálati rendszerébe, mint például a múzeumpedagógia. Erre teremtett lehetőséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása a Kubinyi Ágoston Program keretében a Bányászati Kiállítóhely állandó kiállítása felújításának I., II.  és III. ütemével. A munkálatokat 2019-ben fejezték be. Ahhoz, hogy a kulturális és hagyományokon alapuló koncepció hosszú távon is vonzó, életképes és család-barát legyen a látogatók részére, nélkülözhetetlen volt a kivitelezési, eszköz- és szoftverbeszerzési, restaurálási és marketing feladatok végrehajtása, melynek keretében a Bányászati Kiállítóhely nemcsak arculatában, de a kiállítás koncepciójában és a bemutatott értékekben is összhangot mutasson.

 

 

A pályázatból a Bányászati Kiállítóhelyen megvalósított beruházás – amely minden elemében a közép és hosszú távú fenntarthatóságot tartja szem előtt − bővítette az intézmény látogatótereinek kínálatát és interaktivitását. A fogadó- és kiállítóterek megújulásával, modernizálásával egy időben jelentős lépés egy rendkívül látványos, korszerű technológiai eszközök tudását és lehetőségeit maximálisan kihasználó fejlesztés, valamint olyan interaktív látogatótér megalkotása, mely napjaink elvárásainak és a látogatók magas szintű elvárásainak is megfelel. A fejlesztés elemei között szerepelt egy információs pult kialakítása, interaktív kiállítási információs felületek tervezése és kivitelezése, az alkalmazott grafikai és technológiai megoldások komplex alkalmazása. Az infotechnológiai eszközök, módszerek és innovatív tartalmak alkalmazása a látogatók teljes spektrumát érintik, a fiatal korosztálytól a legidősebb korcsoportig, megkülönböztetett figyelmet fordítva a fogyatékkal élők igényeire, segítésére. Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának megújításával nemcsak egy teljesen korszerű attrakció nyílt meg a látogatók előtt Salgótarjánban, hanem emellett méltó emléket állít a nógrádi szénbányászatnak és ipartörténetnek is.

2019 decemberében új állandó kiállítással bővítettük a földfelszíni kiállításunkat. Az új állandó bányászattörténeti kiállítás 7. egységeként bemutatjuk a bányamentés történetét a Nógrádi szénmedencében, megjelenítve a szénmedence nagyobb bányaszerencsétlenségeit, hiszen a föld alatti kiállítóhelynek helyet adó József lejtősakna 1955-1982 között a bányamentők gyakorló tárójaként működött. Különleges élménnyel gazdagodnak a látogatók az Egy sikeres bányamentés 1888-ból című animációs film megtekintésével és a hozzákapcsolódó interaktív kvízkérdések megoldásával. A film és az interaktív alkalmazás az 1888. november 7-i vízbetörés miatt a bányában rekedt 20 bányásznak a mélyben töltött 56 óráját és a Gerber Frigyes bányaigazgató által vezetett mentés történetét meséli el. Mindemellett azon látogatók számára, akik valamilyen okból nem tudnak, nem akarnak lemenni a földalatti kiállítótérbe, (mozgássérültek, klausztrofóbiások stb.) virtuális sétával nyílik lehetőség egy földalatti bányaüzem világának megismerésére.

 

#muzeumozzaszobadbol, emlékezet, film, kiállítás, virtuális
2020-11-12 07:00
#muzeumozzaszobadbol, film, fénykép, kiállítás, pedagógus, tanulás, tárgy, virtuális
2020-04-15 20:30