EN facebook

MúzeumTrip 18. - „Házasodjunk hajajaj” - Lakodalmi témájú mintaprojekt a Damjanich János Múzeumban

Múzeumpedagógia

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Eger, Nyíregyháza, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum után a szolnoki Damjanich János Múzeum  lát vendégül  bennünket. A központi épület után a Tabánba és a Szolnoki Képtárba mentünk,  majd a Szolnoki Galériába vezetett az utunk.  Most egy programot próbálunk ki! 

 

A lakodalom korábban és napjainkban is fontos ünnep mind az egyén, mind a család, a közösség életében. Egyfajta társadalmi esemény, mely a közösség gyarapodását biztosítja, ezért mintaprojektünket erre a témára építettük. A lakodalom és házasságkötés különösen kedvelt néprajzi kutatási terület, a Damjanich János Múzeum néprajzi osztályának fotó és adattári gyűjteménye is rendkívül gazdag e témakörben.

 

 

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 program keretén belül a Damjanich János Múzeum, mint projektgazda vett részt a Közös(térben)ségben című mintaprojekt létrehozásában. Ennek a programnak a disszeminációja, a 2020 októberében megvalósult „Mi a házasság? Világi párosság…” – A lakodalom című mintaprojektünk. A korábbi mintaprojekt helyszíne az észak-alföldi régió volt, míg az idei programok a dél- alföldi régió két oktatási intézményével együttműködve valósultak meg. A kialakult járványügyi helyzet ellenére a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda, és AMI, továbbá a kecskeméti Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola, és AMI vállalták, hogy partnereink lesznek.

 

 

Az egyik foglalkozás – külön engedéllyel – iskolai keretek közt, tantermi környezetben valósult meg, míg a másik múzeumi környezetben zajlott. A két helyszín eltérő tematikát igényelt.

 

A foglalkozások hossza tanórákhoz igazított, kétszer 45 percből állt, ezért az óraterveket nagyon át kellett gondolni, milyen területek és témák kerüljenek kidolgozásra. Minden résztvevő kapott egy múzeumi logóval ellátott hátizsákot a foglalkozásokhoz szükséges kellékekkel.

 

Az ismerkedéstől a lakodalomig, szinte minden állomásra sort kellett keríteni, de nagy hangsúlyt kaptak a napjainkban már kevésbé ismert vagy teljesen eltűnt hagyományok.

 

 

Az óra első felében frontális módszerrel elméleti ismereteket kaptak a gyerekek, megismerkedtek az alapfogalmakkal, „szakszavakkal”. Az órák mindkét esetben a jelenből indultak, így nyújtva kapaszkodókat a diákoknak, majd lépésről lépésre közeledtek a múlt felé, végül megérkezve abba a korba, amit be kívánt mutatni a projekt.

 

A program módszertanát tekintve ötvözte az elméleti ismeretátadást a drámapedagógiával illetve a művészeti alkotótevékenységgel.

 

 

Az osztályok – a nagy létszámra való tekintettel – csoportokra osztva oldották meg a feladatok nagy részét. Nagy sikert arattak a kreativitást igénylő tevékenységek, mint pl.: a vőfélyvers írás és a lakodalmi szituációk ujjbábokkal való eljátszása.

 

A foglalkozás lezárásaként kelengyés ládák készültek. A ládák motívumairól, funkciójáról, készítési technikájáról, elterjedési területéről kaptak ismereteket a csoportok, ezután megfesthették, újratervezhették a ládákról ismert mintákat.

 

 

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen igazi csapatmunkában tudtuk megvalósítani a mintaprojektet. A szakmai megvalósítás Papp-Tóth Zsanett néprajzos muzeológusnak, múzeumpedagógusnak köszönhető. A projekttel kapcsolatos szervezési munkákat Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus végezte. Az ujjbábokat Tőkés Ágnes, a Tabáni Tájház vezetője tervezte és varrta kifejezetten ezekre az alkalmakra. A ládamotívumok mintáinak előrajzolását és a mintadarabok elkészítését Széplaki Szilárd kiállítás-rendező kollégánknak köszönhetjük.

 

 

emlékezet, építészet, helytörténet, múzeum, múzeumtörténet, MúzeumTrip
2020-11-03 20:00
kiállítás, MúzeumTrip
2020-11-06 20:00