EN facebook

MUKUCSOM a múzeumban – Szakmai seregszemle Szegeden

KONFERENCIA

2017-11-24 08:42

Idén is megrendezik a Móra Ferenc Múzeum legendás konferenciáját Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében címmel. Érdekes előadásokat hallhatnak az érdeklődők többek között a Dóm tér régészeti ásatásáról, az egykori szegedi várat érintő feltárásokról, a makói kalaposmesterekről és a hódmezővásárhelyi munkásőrökről. A tudományos konferenciát november 27-29. között rendezik meg a szegedi múzeum könyvtárában.

 

A szegedi Móra Ferenc Múzeum egyik legrégebbi tudományos seregszemléje a „MUKUCSOM” – Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében című konferencia. A felolvasó ülésen minden évben a megyei múzeumi szakemberek, kutatók mutathatják be legfrissebb kutatási eredményeiket.

 

November 27-29. között érdekes néprajzi, régészeti, történettudományi, művészet- és irodalomtörténeti, természettudományi, közönségkapcsolati előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a MUKUCSOM-on. A közel ötven előadás között szó lesz például az egykori szegedi várat és a jelenlegi Dóm teret érintő régészeti feltárások eredményeiről, a makói kalaposmesterekről, a hódmezővásárhelyi munkásőrökről vagy a restaurátorok izgalmas szakmai kihívásairól is.

 

A MUKUCSOM-on a részvétel ingyenes, a részletes program a Móra Ferenc Múzeum weboldalán keresztül is elérhető: http://moramuzeum.hu/mukucsom-2017

 

PROGRAM

 

  1. november 27. (hétfő)

 

 

10.00 A megjelenteket köszönti: Fogas Ottó múzeumigazgató

 

 

RÉGÉSZET

Levezető elnök: F. Lajkó Orsolya

 

10.10 – 10.30           Szilágyi Kata: Kőeszköz nyersanyagkutatás a Kelet-Mecsek területén

10.30 – 10.50           Haraszti László – Keresztes Noémi Ninetta – Litauszki Zoltán: A Hódmezővásárhely – Aranyági halom feltárása

10.50 – 11.10           B. Molnár Csilla: Mit is ástunk eddig? Körkép a szegedi várat érintő feltárásokról

11.10 – 11.30           Lajkó Orsolya – Löffler Zsuzsanna: Dóm téri régészeti kutatás 2.0. - Szeged 1000 éves temploma?

11.30 – 11.50           Varga Dóra: Csalánból textil? Előtanulmány csalánszövet készítéséhez, avagy             rekonstrukciós kísérletek egy feledésbe merült textil alapanyag előállításával     kapcsolatban

11.50 – 12.10           Datki Zsolt: Az infravörös fotográfia és annak alkalmazási lehetőségei

 

Hozzászólások, vita

Ebédszünet

 

 

NÉPRAJZ

Levezető elnök: Bárkányi Ildikó

 

13.30 – 13.50           Gál László: Dohánytermesztés a Mindszent-Algyői uradalomban

13.50 – 14.10           Nagy Gábor: Üllési "white suffolk". Új fajta Európa juhtenyésztésében

14.10 – 14.30           Mód László: Egy szentesi feketekerámia nyomában (Dósa Sándor és Pardy             István munkássága)

14.30 – 14.50           Szikszai Zsuzsanna: „Akár esik, akár fúj, az Oskovics kalap mindig új!” - Kalapos             mesterek a 19-20. században Makón

14.50 – 15.10           Vukov Anikó Veronika: Márkus Imre műhelyében - Egy bőrdíszműves múltja és             jelene

15.10 – 15.30           Gyöngyössy Orsolya: A "két nemes ember". Mátyus János plébános Csépán             (1792-1802)

 

Hozzászólások, vita

 

  1. november 28. (kedd)

 

NÉPRAJZ

Levezető elnök: Fodor Ferenc

 

9.00 – 9.20    Bárkányi Ildikó: Tömörkény István és a szegedi néprajzi gyűjtemény alapítása

9.20 – 9.40    Fodor Ferenc: A Horthy óra

9.40 – 10.00 Kerekes Ibolya: A tápai szatyor és a győri páros. (Hatások és kölcsönhatások     két gyékényfeldolgozó háziipari központ között.)

10.00 – 10.20           Szűcs Judit: Szobafestő minták egy mai mester tulajdonában

 

Hozzászólások, vita

 

 

10.50 – 11.10           Glässerné Nagyillés Anikó: Jézus Szíve oltalma alatt

11.10 – 11.30           Pintér Zsófia: A Szentesi Lecsófesztivál jelképrendszere – Kommunikációs és             marketingstratégiák lokális örökségre alapozva

11.30 – 11.50           Vincze Klára: Netes folklór és folklorizáció a 21. században, különös tekintettel a          gyermeki szájhagyományozódásra

11.50 – 12.10           Apjok Vivien: Üdülők, hétvégi házak, otthonok. Eltérő életformák a Maros                       hullámterében

 

Hozzászólások, vita

Ebédszünet

 

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET, ÁLLOMÁNYVÉDELEM, NUMIZMATIKA

Levezető elnök: Medgyesi Konstantin

 

13.20 – 13.40           Nátyi Róbert: Klimkovics Ferenc: Salamon és Szent László kibékülése Szent             István sírjánál 1083-ban című képéről

13.40 – 14.00           Hamar Edina: Műtárgymásolatok kérdésköre kiállításokhoz és gyűjteményekhez kapcsolódóan (készítés, tapasztalatok, 3D nyomtatási technika, stb.)

14.00 – 14.20   Borbíró Márta – Dobó Bernadett – Vidovics Teréz: Hajdúböszörményi bronz szitula restaurálásának problémái

14.20 – 14.40           Juhász István: A Friedrich-bútor restaurálása

14.40 – 15.00           Ujszászi Róbert: A középkori héber betűs pénzeink

 

Hozzászólások, vita

 

 

IRODALOMTÖRTÉNET, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK

 

15.10 – 15.30           Bíró-Balogh Tamás: Az újabb Radnóti-kutatások

15.30 – 15.50           Krassói Anikó: Móra szerint a múzeum

15.50 – 16.10           Hegedűs Anita: Látogatói elvárások a múzeumban - Egy látogatói felmérés             eredményei

16.10 – 16.30           Ádász Mariann: Egymással - Tapasztalatok a Múzeumi Önkéntes Tárlatvezető             Program tükrében

Hozzászólások, vita

  1. november 29. (szerda)

 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

Levezető elnök: Tóth István

 

9.00 – 9.20                Vári Noémi – Szabó Dénes Kristóf: Pusztaszeri vadászatok - Adalékok a szeri               uradalom vadászéletéhez

9.20 – 9.40                Fodor Péter: A csongrádi zsidóság élete a 19-20. század fordulóján a hitközségi                         ülések jegyzőkönyvének tükrében

9.40 – 10.00             Tóth István: A szegedi k.u.k. 46-osok emlékművének keletkezés-megszűnés                 története és újraalkotása

10.00 – 10.20                       Nagy Gyöngyi: Barabás István unitárius lelkész élete és egyházszolgálata

10.20 – 10.40                       Zeman Ferenc: Kádár brigádja. Munkásőrök Hódmezővásárhelyen a megtorlás                  éveiben

 

Hozzászólások, vita

 

 

11.10 – 11.30           Sáfrány Tímea: „Nemcsak nem haladunk, de hátrafelé megyünk (…)”. Csongrád             vármegye és az örökváltság az 1832–36-os országgyűlésen

11.30 – 11.50           Felletár Zsolt: A szegedi nagyüzemi szeszgyártás virágkora és hanyatlásának             kezdete a 19. század második felében

11.50 – 12.10           Sipos József: Bethlen és Nagyatádi kézfogása 1922-ben

12.10 – 12.30           Vincze Gábor: Egy nyugalmazott csendőr főtörzsőrmester a népbíróság előtt

 

Hozzászólások, vita

Ebédszünet

 

 

14.00 – 14.20           Medgyesi Konstantin: "Az öregek emlékezése: az álmodás egy módja"

14.20 – 14.40           Szolnoki Zoltán: Szegedi emléktáblák ‒ tárgyiasult emlékezet

14.40 – 15.00           Tóth István ifj.: Szeged mint hátország 1915-1917 között

15.00 – 15.20           Forgó Géza: Majorkától Makóig. Dr. Nikelszky Jenő, Makó polgármestere (1922-            1939)

15.20 – 15.40           Fári Irén: Sorsok 1944 – Zsidó fotográfusok Szegeden

 

Hozzászólások, vita

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY

 

16.00 – 16.20           Varga András: Hol van, hol is volt? Gondolatok Feichtinger Sándor növény             gyűjteményének lelőhelyeiről.

16.20 – 16.40           Almási Éva: Egy "alvó" gyűjtemény revideálása

16.40 – 17.00           Bátyai Gitta: Preparátorok Szegeden

 

Hozzászólások, vita

 

 

ZÁRSZÓ

Medgyesi Konstantin, tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettes