Megújul a Kegyeleti Múzeum

ifj. Kovács Balázs
2018-06-20 14:30

A Kegyeleti Múzeumban az idei évi Múzeumok Éjszakáján 19 órakor egyszerre két kiállítás megnyitására kerül sor. Az egészen rendkívüli tematikával foglalkozó temetkezési és kegyeleti szakgyűjtemény – amely 2016 óta a Nemzeti Örökség Intézete fenntartásában működik – célja, hogy a közeljövőben tematikus múzeummá válhasson. Ennek a fejlődési folyamatnak az első nagy lépéseit már tavaly megtette, amikor a két évtizedes állandó kiállításának terét részlegesen felújították és képzőművészeti tárlatot nyitottak. Ugyanilyen jelentős lépés volt egy emblematikus temetkezéstörténeti tárgy, az ún. Apponyi-hintó teljes körű restaurálása és kiállítása a Fiumei úti sírkertben. A világ egyik legnagyobb, legpompázatosabb díszgyászhintója mára a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében a Kegyeleti Múzeum gyűjteményét gazdagítja.

 

A korábbihoz képest kisebb térben, de modernebb, interaktívabb formában újul meg a Kegyeleti Múzeum állandó kiállítása, amely a fővárosi gyászkultúrára fókuszál, valamint több érdekes korabeli temetkezési szokást, eseményt villant fel az érdeklődők számára. „Ég és föld között – A búcsútól az emlékezetig” címet viseli a tárlat, amely mindenekelőtt igyekszik megismertetni a halált mint társadalmi eseményt. A gyásznak, végső búcsúnak, emlékezetnek rengeteg aspektusa alakult ki az idők folyamán. Ezek közül talán az egyik legmeglepőbb a temetkezés és a kereskedelem összefonódása. Látható az az út, amelyen a temetkezés magánügyből a dualizmus korára már közüggyé vált, s hogy milyen sokat jelentett a modern polgári nemzetté válás folyamatában. A rendezők célként tűzték ki, hogy tartózkodás nélkül közelíthessünk meg egy nem közkedvelt témát, kiemelve annak legérdekesebb részleteit. Ennél is fontosabb viszont a gyűjtemény és környezete összekapcsolása, hiszen a Kegyeleti Múzeum elválaszthatatlan a Fiumei úti sírkerttől, mind történetében, mind pedig miliőjében. Az emlékezet itt a legfontosabb hívószó: a gyűjtemény fenntartója, a Nemzeti Örökség Intézete kulcsjelentőségű missziót teljesít a magyar emlékezetkultúra ápolásában, s hazánk emlékhelyeinek megőrzésében, fejlesztésében. Ezt a koncepciót hivatott kiegészíteni a Kegyeleti Múzeumban őrzött értékek újszerű, látványos és ötletes bemutatása.

 

Az állandó kiállítás megnyitásával együtt kerül sor egy néprajzi-emlékezeti témájú időszaki tárlat bemutatójára is, „Drága Péter bácsi – nyugodjon békében…” címmel. Domokos Pál Péter népzene- és csángókutató negyed évszázaddal korábbi búcsúztatásával foglalkozik az időszaki kiállítás, amit a róla elnevezett általános iskola diákjai csángó viseletben, dallal és tánccal köszöntenek a megnyitón.

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00