Képtár tárlatok pécsi műbarátoknak - Elhagyott illúziók. Gyenis Tibor alkotásai

KIÁLLÍTÁS

Janus Pannonius Múzeum
2020-07-08 10:00

A Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárának sorozata kortárs pécsi és egykor Pécsett alkotó, vagy valamilyen szállal Pécshez kötődő képzőművészek alkotásait, illetve pécsi képzőművészeti magángyűjtemények anyagát mutatja be egy-egy kamara-kiállítás keretében. Ugyanígy láthatók a sorozat részeként a Képző- és iparművészeti osztály raktári anyagából válogatott, egy-egy jelentős magyar és külföldi művész művei. Ezeknek a kiállításoknak a Modern Magyar Képtár nemzetközi jelentőségű állandó kiállítása– az épület egyszerre építészeti és teoretikus terében – teremti meg művészettörténeti kontextusát. Hiszen ez a gyűjtemény, mely a nagybányai festészettől napjaink a legjelentősebb alkotókkal és remekművekkel képes illusztrálni a magyar képzőművészet történetét, méltó közeget biztosít ezeknek a tárlatoknak. 

 

A sorozat emblémája Weber Xavér Ferenc (Pécs, 1829 – München, 1887) Műértő című festményvázlata alapján készült.


A Képtár Tárlatok Pécsi Műbarátoknak kiállítás-sorozaton régebbi és legújabb műveivel most bemutatkozó Gyenis Tibor (1970) így ír eddigi munkásságáról:

 

„Korábbi képeimet egy összeállítás jellemezte, ahol különböző eredetű és működésmódú elemek kerültek egy térbe. A behelyezett tárgyak vagy tárgykiegészítések, vagy zárványok maradtak, vagy kapcsolódtak egy térelemhez, de ez a kapcsolódás a szobrászati térkapcsolatnak egy speciális formája volt.


Később a dokumentumként fotózott tájak kasírozott printjeit kezdtem átalakítani. A képi folytonosságot téri hiátussal, véséssel, kiszakítással szakítottam meg. Olykor a hordozófelület áttörésével a kép ablak mivolta is sérült végérvényesen megváltozott. Az ábrázolt és a valós tér egymással határos mintái adták e képek rétegességét, összeállítás jellegét.


Új képeimen is vannak az ábrázolást megszakító hiányok, ezek azonban kollázsok módjára készültek, pontosabban az intarzia módszerével. A printek megduplázásával előálló képfelületet tettem meg játéktérnek.”


A művészről, készülő kiállításának beharangozójaként a Jelenkor folyóirat online oldalán olvasható egy cikk.

 

Helyszín: Pécs, Janus Pannonius Múzeum, Modern Magyar Képtár, Papnövelde utca 5.

 

A kiállítás megtekinthető – telefonos bejelentkezést (30-5398090) követően – 2020. július 4-től szeptember 6-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.