Független művészeti törekvések Zágrábban

GORGONA 1959 – 1968

2019-09-11 14:17

A Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum "GORGONA 1959 – 1968. Független művészeti törekvések Zágrábban.

Retrospektív kiállítás a Marinko Sudac gyűjteményből" címen nyit pénteken új kiállítást. 

 

A jugoszláviai művészet más utat járt be a szocializmus évei alatt, mint a magyarországi; témái, vonatkoztatási pontjai, hangsúlyai markánsan eltértek a keleti blokk többi országának jellemzőitől is. Ezekre az évtizedekre visszatekintve a magyar művészet hagyományos fogalmai felől nem könnyű értelmezni ennek a soknemzetiségű, sok szellemi centrummal rendelkező, „félnyugati” országnak a művészetét, művészetpolitikáját.

 

 

A provokatív módon a félelmetes görög mitológiai szörnyekről, a gorgókról elnevezett művészcsoport 1959-ben jött létre Zágrábban Josip Vaništa ötlete alapján, festők, szobrászok, kritikusok szabad társulásaként. A tagok, Dimitrije Bašičević-Mangelos, Miljenko Horvat, Marijan Jevšovar, Julije Knifer, Ivan Kožarić, Matko Meštrović, Radoslav Putar, Đuro Seder, Josip Vaništa különösebb kötöttségek nélkül „hivatalosan” 1966-ig dolgoztak együtt. Művészeti akciókkal privát és nyilvános terekben egyaránt megjelentek: kiállításokat rendeztek, galériát működtettek, olvasmányaikról beszélgettek és Gorgona címen „antimagazint” jelentettek meg, a világháború utáni egyik első szamizdatot. Az antimagazin kifejezés arra utalt, hogy az irodalmi és művészeti folyóiratok hagyományos szerepével ellentétben nem egy koherens szellemi program kifejtése volt a céljuk. Együttlétük sokkal inkább a közös munka lehetőségének kötöttségek és kompromisszumok nélküli fenntartására irányult. Az avantgárd folyóiratok hagyományához híven ugyanakkor a 11 lapszámot megért antimagazin is nemzetközi horizontú volt, szerzőik között olyan alkotók szerepeltek, mint Victor Vasarely, Dieter Roth vagy Pierre Manzoni. A kiállítás a magazin nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül mutatja be a művészeti információk áramlását, a különböző tendenciák egymásra hatását, a neoavantgárd hálózatok szerveződését, mellyel szervesen kapcsolódik a Kassák Múzeumban évek óta zajló folyóiratkutató programhoz.  A bemutatásra kerülő anyag a közel húszezer műalkotást és dokumentumot (köztük videófelvételeket és filmeket is) tartalmazó zágrábi Marinko Sudac-gyűjteményből származik, amely a régió legnagyobb és egyben legteljesebb avantgárd magángyűjteménye.

 

 

A Gorgona-csoport munkásságának művészettörténeti feldolgozása első retrospektív kiállításukkal már 1977-ben megkezdődött, nemzetközi felfedezésükre azonban csak a 2010-es évek közepén került sor, amikor a Gorgona monográfusát, Ješa Denegrit 2013-ban meghívták a MOMA C-Map szemináriumába. Denegri a zágrábi Avantgárd Művészeti Kutatóintézet és a Marinko Sudac Gyűjtemény támogatásával adta ki a csoportról szóló monográfiáját, amely előreláthatóan angolul is megjelenik az év végéig.

 

A Kassák Múzeum kiállítása a zágrábi Avantgárd Művészeti Kutatóintézet és a Marinko Sudac Gyűjtemény együttműködésében valósult meg.

 

GORGONA 1959 – 1968

Független művészeti törekvések Zágrábban

Retrospektív kiállítás a Marinko Sudac gyűjteményből

 

Nyitvatartás: 2019. szeptember 14. – 2020. január 5.
Helyszín: Kassák Múzeum H 1033 Budapest, Fő tér 1. Zichy-kastély

irodalom, kiállítás, programajánló
2018-11-04 14:00
képzőművészet, irodalom, kiállítás
2017-10-13 18:00
kiállítás, programajánló
2017-12-02 11:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00