Földi virágegyetem Szombathelyen

2018-06-12 08:00

"Régebben herbáriumom is volt, de elhagytam, mert ez inkább csak múzeum."
(Hamvas Béla: A virágszedés lélektana)

 

A tárlat a herbáriumok és a szépirodalom virágos világainak találkozását idézi. A Savaria Múzeum növénygyűjteményének az utóbbi, közel két évszázadból megörökölt több tízezer herbáriumi lapja közül kiválasztott növények – lehetőség szerint – a hasonló időben született, rájuk vonatkozó, az utóbbi, több mint két évezrednyi időszakból származó verses és prózai szöveg(részlet)ek segítségével mintegy költői térben kelnek új életre, jelenkori fényképeiken élő színeikben is tükröződve. Ez eddig nem létezett alkalmat teremt az egykor élt, de sosem hervadó virágok és szépirodalmi szövegkörnyezetük aprólékos megfigyelésére, üzenetük értelmezésére, alkotó feldolgozására.

 

A Vasvármegyei – később SavariaMúzeum Természettudományi Tára/Osztálya 1908-as megszületésétől napjainkig a legjelentősebb természettudományi gyűjtemény Nyugat-Magyarországon, egyúttal a térség növény- és állatvilágának, földtani megismerésének egyik legfontosabb tudományos műhelye. Herbáriuma az ezredforduló óta a New York-i Botanikus Kertnek a világ jelentősebb növénygyűjteményeit számon tartó Index Herbariorum nyilvántartásában is szerepel. Több mint százezer példányával (beleértve több millió éves ősnövénymaradványokat, szárított-préselt növényeket, famintákat, mag- és termésmintákat) országosan a harmadik-negyedik, a Dunántúlon pedig a legnagyobb herbáriumi gyűjtemény. Mintegy 67 000 szárított-préselt növénye 1825-től napjainkig közel két évszázad tudományos kordokumentumait, a térségben (és részben másutt) élt növények bizonyító példányait képezik. E „szerves tudáskönyvtár” lapjai többek között lehetőséget adnak a vadon termő és termesztett növények egykori és mai sokféleségének, ezek időbeli változásának megismerésére. Mindez a herbárium gyűjtőinek és megőrzőinek köszönhető, a XIX. században főleg Szenczy Imre, Freh Alfonz, Waisbecker Antal és Piers Vilmos, a XX. században Gáyer Gyula, Visnya Aladár, Jeanplong József, Horváth Ernő, Csapody István, Czimber Gyula, Kiss Tamás és Szabó T. Attila, a XX. és XXI. században pedig Balogh Lajos vonatkozó tevékenységének.

 

 

 

A közel két évszázadot átfogó időszakból megörökölt herbáriumi példányokat – lehetőség szerint – igyekeztünk a hasonló vagy egyidőben született, e növényeket említő szépirodalmi mű-részletekkel együtt bemutatni, egyúttal fényképeken is életre keltve szépségüket. Az irodalmi részletek inkább kevésbé közismert művekből szemelvényeznek; néhány példát említve: az ókori görög Sapphótól és római Apuciuson keresztül a XVII. századi Nadányi Jánoson, székely népballadákon, Tompa Mihályon, Apollinaire-en, a nyugatoskon, Krúdyn és Hamvas Bélán át Juhász Ferencig. Mindezt annak érdekében, hogy herbárium és irodalom ölelkezve közvetíthesse a földi virágok ódon lapokra és fennkölt szavakba örökített, egyetemes érvényű, égi üzenetét.

 

A 'herbáriumi lap - irodalmi részlet - fénykép' hármas kiállítási egységeihez az első esetében a lapokra kézzel írt, korabeli, nehezen olvasható gyűjtési adatok feloldása, a harmadikhoz pedig a növényfaj szöveges bemutatása is járul. Gyorsválasz- (QR-) kódok segítségével további ismeretek nyerhetők a növényeket gyűjtő tudósokról, a befoglaló herbárium tudományos értékeléséről, valamint segítségükkel az idézeteket magukban foglaló szépirodalmi művek is teljes terjedelmükben olvashatók.

Kiállításunk újdonságot jelent a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban 2005-ben rendezett Kis magyar irodalmi herbárium, vagy annak a Széphalmon tavaly megismételt, újragondolt változatához képest is, hiszen e tárlatokban élő növények és növényábrázolások társultak a szépirodalmi részletek köré, míg esetünkben természettudományi múzeumi műtárgyak: szárított-préselt, korabeli herbáriumi növénypéldányok.

A tárlatban megjelenő növények életre keltése botanikusok szép fényképeinek köszönhető: Farkas Sándor, Keszei Balázs, dr. Kulcsár László, dr. Pinke Gyula, Exner Tamás, Havas Márta Katalin, Máthé András, dr. Pál Róbert, Salamonné dr. Albert Éva, dr. Balogh Lajos.

 

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

 

Koncepció, kurátor: dr. Balogh Lajos botanikus

Irodalmi szerkesztő: Ambrus Lajos József Attila-díjas író

A kiállítás 2018. június 7-től december 21-ig tekinthető meg.

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.

Web: http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis/Idoszaki_kiallitasok/Foldi_viragegyetem__herbarium_es_szepirodalom2.html

 

 

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00