EN facebook

El Greco - Holnap megnyitja kapuit a a Szépművészeti Múzeum legújabb kiállítása

KIÁLLÍTÁS

2022-10-27 07:00

Első alkalommal láthat a magyar nagyközönség El Greco életművét átfogóan bemutató kiállítást Budapesten. A Szépművészeti Múzeumban 2022. október 28-tól 2023. február 19-ig látható tárlat célja, hogy széles körű áttekintést adjon az európai művészet történetének egyik legkiemelkedőbb mestere, El Greco, azaz Domenikosz Theotokopulosz (1541–1614) életművéről, bemutatva a festő teljes formai komplexitását és nagy ívű stílusfejlődését. Az összesen mintegy hetven művet felsorakoztató kiállításon a látogatók több mint félszáz alkotást láthatnak a spanyol-krétai mestertől.

 

A Szépművészeti Múzeum őrzi a kontinens egyik legjelentősebb spanyol festészeti gyűjteményét, többek között Spanyolországon kívül Európában a legtöbb, öt darab saját kezű El Greco-festménnyel. A Szépművészetiben látható művek mellett a tárlatra több mint negyven magán- és közgyűjtemény, például a madridi Museo Nacional del Prado és a Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a toledói Museo del Greco, a párizsi Musée du Louvre, a londoni National Gallery és a washingtoni National Gallery of Art kölcsönzött alkotásokat.

 

A nagyszabású bemutatóra olyan kiemelkedő művek érkeznek Budapestre, mint például a Szent Sebestyén a palenciai katedrálisból, a Krisztus megkeresztelése a madridi Pradóból, a Szent Lajos francia király egy apróddal a párizsi Louvre-ból, a Laokoón a washingtoni National Gallery of Artból, A kufárok kiűzése a templomból a londoni National Galleryből, az Idősebb Szent Jakab mint zarándok a toledói Érsekséghez tartózó San Nicolás de Bari-templomból, vagy a szintén Toledóból, a Santo Domingo el Antiguo-kolostorból kölcsönzött, Krisztus feltámadása című oltárkép, amely eddig még sosem hagyta el a várost. A kiállításon első alkalommal találkozhat a közönség El Greco Gonzaga Szent Alajos képmása című alkotásával, amely a MOL-Új Európa Alapítvány vásárlásnak köszönhetően került a Szépművészeti Múzeumba.

 

Szent Sebestyén, 1577 körül

Olaj, vászon, 191 × 152 cm

Palencia, a székesegyház sekrestyéje

© Palencia, catedral de Palencia | Fotó: Rubén Fernández Mateos

 

Szent Lajos francia király egy apróddal, 1590–1597 körül

Párizs, Musée du Louvre, Département des Peintures
© Párizs, Fotó © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Tony Querrec

 

Laokoón, 1610–1614 körül

 Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection
© Washington, Courtesy National Gallery of Art

 

A tárlat időrendben vezeti végig a nézőt azokon a földrajzi helyeken, művészeti központokon, ahol a mester megfordult: különös tekintettel a festői formálódását döntően befolyásoló itáliai városokon, Velencén és Rómán keresztül egészen Toledóig, ahol élete több mint felét töltötte és ahol művészete teljességében kibontakozott. A február közepéig nyitva tartó tárlat hét, tematikus és kronologikus fonalat követő szekcióban mutatja be a kiállított műveket, azzal a szándékkal, hogy általuk, valamint a fal- és szekciószövegek, képfeliratok és audiovizuális eszközök segítségével a látogatók behatóan megismerkedhessenek a spanyol-krétai mester egyedülálló munkásságával.

 

A tárlaton látható, félszáz saját kezű remekmű a művész korai, itáliai éveiben, a bizánci ikonfestészet hagyományait még erősen magukon hordozó, kisméretű fatáblákra festett képeitől a már Spanyolországban készült, nagyméretű oltárképeken, a magánáhítatot szolgáló, közvetlenebb vallásos ábrázolásokon, valamint világi portrékon át egészen végső korszakának látomásszerű alkotásaiig mutatja be munkásságát és páratlan stílusfejlődését, köztük több emblematikus, már El Greco életében nagy népszerűségnek örvendő kompozícióval.

 

Krisztus megkeresztelése, 1597–1600

Olaj, vászon, 350 × 144 cm

Madrid, Museo Nacional del Prado

© Madrid, Photographicarchive. Museo Nacional del Prado

 

A kiállítás El Greco életművének átfogó bemutatásán túl kitér a különböző művészeti közegekre is, melyekben a művész élt és tanult, és bemutatja, miként sajátította el és építette be saját alkotásaiba mesterei tanításait és a tőlük átvett mintaképeket; továbbá ismerteti két, biztos attribúciójú művekkel rendelkező tanítványa, Luis Tristán, illetve fia, Jorge Manuel Theotokopouli munkáit is.


El Greco Kréta gazdag művészeti közegében nőtt fel és tanult. A szigeten a 16. század közepén számos festőműhely működött, amelyek főként hordozható ikonok készítésével foglalkoztak. Az ábrázolások szemléletmódjukban és szimbolikus jellegükben még a bizánci művészet hagyományaihoz kötődtek, de már a nyugati, főként itáliai reneszánsz újfajta formanyelve és kompozíciós modelljei is feltűntek rajtuk. Ebben az időszakban El Greco élénken tanulmányozta a festékek szín- és anyagbeli tulajdonságait. Kis méretű táblákon temperával dolgozott, ötvözve a helyi tradíciókat a velencei festésmód iránti érdeklődésével. Itáliai tartózkodása alatt egyre jobban megismerte a nyugati, elsősorban velencei művészetet. A Velencében töltött három év meghatározó iskolának bizonyult számára, bár Itália más részein, főként Rómában is folytatott hosszas és jelentős tanulmányokat. A vászonalapú olajfestésben szerzett jártasság mellett a nyugati művészet más alapvető aspektusait is elsajátította, a színkezelést, a jelenetfelépítést, vagy a táj és a tér koncepciójának beható vizsgálatát. El Grecónak Spanyolországban nyílt lehetősége kibontakoztatnia egy érett festő teljes alkotóképességét és eszköztárát. Első, ambíciózus toledói megbízásai a nagyszabású és bonyolult kompozíciójú művek kivitelezésében szerzett rendkívüli képességről tanúskodnak, és bizonyítják, hogy alkotójuk mesteri szintre fejlesztette az olajfestésben rejlő kifejezésmódokat a nagyméretű vásznakon. Alkotásai eredeti és egyedülálló festőegyéniségről tanúskodnak.

 

El Greco az 1580-as évek elejére a toledói vallásos művészeti közeg meghatározó alakjává vált. Letelepedésétől 1614-ben bekövetkezett haláláig egy kisebb műhelyt vezetett, melyben a bonyolult kivitelezésű retablók (oltárfelépítmények) mellett vallási témájú képeket is festettek. A művész a kor kasztíliai vallásosságának leghatásosabb témáinak képi megjelenítéseit alkotta meg: a Szent Család-, a Keresztvivő Krisztus-, a Krisztus az Olajfák hegyén-, az Angyali üdvözlet- vagy a Krisztus a kereszten-jelenetekről számtalan ismétlés és replika készült a műhelyben. Szintén gyakoriak voltak a szenteket ima vagy eksztatikus látomás közben, félalakos és a nézőhöz közeli beállításban ábrázoló festmények, melyek intenzív kifejezőerejüknek köszönhetően már előrevetítették a spanyol barokk esztétikáját. El Greco tudatában volt művei kedvező fogadtatásának, és – minden bizonnyal a nagy itáliai mesterek (Raffaello, Tiziano, Michelangelo) példájára – rézmetszetek útján próbálta művészetét és hírnevét tágabb körben terjeszteni. El Grecónak köszönhető Toledóban egy olyan műfaj bevezetése, amely Spanyolországban a király környezetében és az udvarban született: ez a világi portré. A festő a velencei arcképfestészet eszközeit a spanyol ízléshez és igényekhez igazítva, intenzitással és élénk kifejezőerővel teli portrétípusokat alkotott, melyek a reneszánsz legjelentősebb arcképfestői közé emelték. A kiállítás El Greco végső alkotószakaszára koncentráló válogatással zárul. Utolsó korszakában egyre inkább műhelye jelentős közreműködésével dolgozott, ugyanakkor e periódusból származik néhány legszélsőségesebb alkotása is, amelyek bizonyítják, hogy szüntelenül kereste az új kifejezésmódokat. Késői művein a tér és az alakok formai játékokká olvadnak össze, amivel évszázadokkal előre megelőlegezte a modern művészet megközelítésmódját.

 

Krisztus feltámadása, 1577–1579

Olaj, vászon, 224,5 × 130 cm

Toledo, Santo Domingo de silos „El antiguo”-kolostor temploma, a főoltártól jobbra lévő mellékoltáron

© Toledo, convento de Santo Domingo de Silos “el antiguo”. Foto: © Antonio L. Pareja

 

Bűnbánó Magdolna, 1585 – 1590 körül

Olaj, vászon, 104,8 × 92,3 cm

Sitges, Museu del Cau Ferrat, Santiago Rusiñol-gyűjtemény

© Sitges, Photographyarchive of the cau Ferratmuseum (consorcio del Patrimonio de Sitges) (Barcelona, Spain)

 

A krétai-spanyol mester életművéből csupán négy rajz maradt fenn. A kiállítás különlegessége, hogy ezekből kettő, a Keresztelő Szent János és a Szent János evangélista című alkotások is megcsodálhatók a tárlaton.

 

 

A kiállítás kurátora dr. Leticia Ruiz Gómez, a spanyolországi Patrimonio Nacional Királyi Gyűjteményének igazgatója, a készülőben lévő új El Greco-életmű-katalógus szerzője.

 

 

A kiállítás kiemelt támogatója a CIB Bank és az MVM


Együttműködő partnerek: Danubius Hotels, Porsche Hungaria

 

 

Borítókép:

A kufárok kiűzése a templomból, 1600 körül (részlet)

 London, The National Gallery, John Charles Robinson ajándéka 1895
© London, The National Gallery

gyarapodás, képzőművészet, művészet, művészettörténet
2022-10-18 18:00
képzőművészet, kiállítás, látogató, téma
2022-09-17 18:00
gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, látogató, téma
2022-06-30 10:00