EN facebook

Csak október végéig látható a most nyílt Deim Pál életműkiállítás a MűvészetMalomban

Kiállítás

2022-10-17 22:00

Deim Pál Kossuth-díjas festőművész, kiváló művész születésének 90. évfordulójára átfogó életmű kiállítás nyílt a MűvészetMalomban, október 15-én. Az európai energiaválság miatt meghozott takarékossági intézkedés miatt, a Szentendrei Önkormányzat döntése értelmében november 1-től azonban a tárlat a Ferenczy Múzeumi Centrum többi kiállítóhelyével együtt bezár.

 

Deim Pál (Szentendre, 1932. június 29. – Szentendre, 2016. május 9.) születésének 90. évfordulója alkalmából életműkiállítást mutat be a Ferenczy Múzeumi Centrum. A kiállítás nemcsak alkotói korszakait tekinti át legfontosabb művein keresztül, hanem bepillantást is enged művészi gondolkodásmódjába, valamint új megvilágításba helyezi életműve kiemelkedő kompozícióit.

 

Deim Pál a hatvanas években induló magyar neoavantgárd képzőművészet kiemelkedő alakja. Művészete egyedi módon egyesíti a nyugat-európai modernista festészeti hagyományt a szentendrei és szerb ortodox motívumvilággal, valamint a geometrikus absztrakciót az emberközpontú, érzelmes kifejezésmóddal. Életműve, amelyben néhány jellegzetes motívum segítségével kutatja az emberi tapasztalat alapkérdéseit, sajátos metszetét adja kora kelet-közép-európai művészetének.

 

 

A hatvanas évek elején végezte el a Képzőművészeti Főiskolát, amely abban az időben a szocialista realista esztétikai elvek követését várta el hallgatóitól. Deim Pál és több diáktársa azonban a nyugati modernizmus és a hazai avantgárd művészet iránt érdeklődött, így önképző körbe szerveződve, önállóan tájékozódtak a nehezen hozzáférhető forrásokból, illetve felkeresték a hatalom által háttérbe szorított alkotókat, például Kassák Lajost, Korniss Dezsőt, Gyarmathy Tihamért.

 

A csoportra, amelynek magját Bak Imre, Deim Pál, Hortobágyi Endre, Molnár Sándor és Nádler István alkották, Zuglói Körként utal a művészettörténetírás, mert többnyire Molnár zuglói lakásán találkoztak. E szellemi közeg mellett a szentendrei festészeti hagyományok, elsősorban Barcsay Jenő és Vajda Lajos művészete hatott Deim Pál korai alkotói korszakára, amely 1968-ra zárult le a Csend és a macedóniai Prilepben készült Feljegyzések egy kolostorban című sorozatokkal.

 

A hetvenes évekre kialakult Deim Pál sajátos geometrikus absztrakt művészete, amely néhány motívumban kristályosodott ki (bábufigura, falak, ablakkeretek, sematikus cseppek). Érett alkotói korszakában központi problémává vált a „térszervezés”, és ez nemcsak festményein mutatkozott meg (pl. Építészet I-III.), hanem plasztikus alkotásain, köztéri pályaművein és emlékműtervein is. Különböző műfajú munkái egymást inspirálták, számos anyaggal és technikával kísérletezett, valamint több olyan alkotótelep és pályázat résztvevője volt, amelyek közterek élhetőbbé tételét és dekorálását célozták kreatív megoldásokkal.

 

 

Művészete az organikus és geometrikus kifejezési módok izgalmas ötvözete, amely lehetővé teszi elvont tartalmak megfogalmazását, ugyanakkor a bábufigurának köszönhetően érzelmi töltetű marad. Ez leginkább a nyolcvanas évek erotikus témájú művei esetében érzékelhető, amelyek Deim Pál szándéka szerint „szentképekként” reprezentálják a szerelem és a termékenység misztériumát. Életművének kiemelkedő fontosságú műegyüttese, a Golgota változatai az absztrakt és emberközpontú ábrázolásmódok talán legtisztább szintézisét tükrözik. A kilencvenes években további érdekes fordulatok következtek be művészetében, mígnem egy színes és dekoratív időszak után egyre komorabbá váltak művei. Élete utolsó időszakában újra előtérbe került a tér problémája, és utolsó munkái az összegzés, az elmúlással való szembenézés igényét tükrözik.

 

Ha egyetlen szóban kellene összefoglalni Deim Pál munkásságának lényegét, talán a „csend” fogalma lenne erre a legalkalmasabb. Korai, a szentendrei és pravoszláv motívumokat felhasználó munkáit spirituális csend övezi, amit a téralakítás problémájának elmélyült tanulmányozása vált fel. Bár erotikus témájú képei és élénk színű idős kori művei kicsit „zajossá” válnak, a „csend” különböző aspektusai áthatják közel hat évtizedes alkotói pályája vissza-visszatérő toposzait.

 

Kiemelkedőek az áldozathozatal és a gyász témáját feldolgozó festmények és emlékművek, illetve az élet folytonosságáról és az elmúlásról alkotott narratívákat kutató, kontemplatív alkotások.

 

A művész születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő kiállítás életművének friss szempontú áttekintésére vállalkozik. Az alkotói korszakok ismertetése mellett nagy hangsúlyt kap Deim Pál sajátos motívumhasználatának és absztrakciójának elemzése, valamint a téralakítás kérdésköre mind a festmények és plasztikák, mind a köztéri művek vonatkozásában. A tárlat és a hozzá kapcsolódó katalógus igyekszik kitérni életének és munkásságának legfontosabb állomásaira, hogy minél teljesebb képet alkosson művészi és emberi gondolkodásmódjáról.

 

 

 

Csendek - Deim Pál kiállítása

Szentendre, MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.

A kiállítás kurátora: Deim Réka

A kiállítás a korábban meghirdetettnél korábban, 2022. október 30-ig látogatható, keddtől vasárnapig 10-18 óra között.

 

Az európai energiaválság miatt meghozott takarékossági intézkedés miatt, a Szentendrei Önkormányzat döntése értelmében november 1-től a Ferenczy Múzeumi Centrum valamennyi kiállítóhelye bezár.

 

Október 30-ig a szentendrei múzeumok nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

 

MűvészetMalom

Deim Pál – Csendek: kedd – vasárnap 10:00 – 18:00,

Pacsika Rudolf – Képtelenség: kedd – vasárnap 10:00 – 18:00

 

Ferenczy Múzeum

Anna Mark – Árnyékok és jelek: október 23-ig, csütörtök – vasárnap 10:00 – 18:00,

 

IKON – Szentendrei Képtár

Yorgos Tzortzoglou – Hommage – message á Kurtág György: csütörtök – vasárnap 10:00 – 18:00

 

PhotoLab – Vajda Múzeum

Csontó Lajos – Egybeesés: csütörtök – vasárnap 10:00 – 18:00,

 

Czóbel Múzeum

Két Paletta - Modok Mária & Czóbel Béla kiállítása: csütörtök – vasárnap 10:00 – 18:00

 

Kmetty Múzeum

Kmetty János – Az örök kereső 2.0: csütörtök – vasárnap 10:00 – 18:00

 

Kovács Margit Kerámiamúzeum

Kovács Margit – A Duna királynője: hétfő – vasárnap 10:00 – 18:00

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja eseményei és a korábban meghirdetett novemberi 1. utáni programok elmaradnak. 

A 2022. november 26-ra meghirdetett Párhuzamos narratívák című gyűjteményes kiállítás (Ferenczy Múzeum - Pajor Kúria) nyitása 2023 tavaszán várható. 

 

Fotó: Deim Balázs / Ferenczy Múzeumi Centrum

képzőművészet, kiállítás, kortárs, látogató, múzeumtörténet, programajánló, újranyitás
2020-09-09 16:00