EN facebook

Balázsy Ágnes Díjjal tüntették ki Bakosné Fábián Máriát

Elismerés

2023-04-19 12:20

A Balázsy Ágnes Díj a jelentős eredményt felmutató restaurátor szakemberek legfontosabb szakmai elismerése, amelyet hosszú évek után most ítélt oda újra a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület. A díj a kiírás alapján annak a restaurátornak adható, akik irányító, elméleti és gyakorlati munkájával jelentős mértékben hozzájárult a magyar műkincsállomány megmentéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez. Az elismerést 2023-ban a Néprajzi Múzeum nyugalmazott főosztályvezetője, Bakosné Fábián Mária vette át. Gratulálunk!

 

Az intézmény Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztályát, több mint egy évtizeden át vezető elismert szakember elismerése a szintén általa vezetett Múzeumi Állományvédelmi Bizottság működését is érintő módon értékelhető hitelesen. A Néprajzi Múzeum egyik országos kompetencia feladata a Múzeumi Állományvédelmi Program, amelynek irányítását a különböző intézményekben dolgozó elismert szakemberekből álló Múzeumi Állományvédelmi Bizottság koordinálja. Bakosné Fábián Mária a bizottság elnökeként rendkívül felelősségteljes és eredményes munkát végez az utóbbi évtizedben. Az Állományvédelmi Program tevékenysége szoros összhangban van a kulturális kormányzat által kiemelt állományvédelmi tematikával. Több elemzés is alátámasztja, hogy a Bakosné Fábián Mária tevőleges szerepvállalásával és irányításával zajló Múzeumi Állományvédelmi Program minőségi változást ho­zott a komplex gyűj­teménykezelés, a megelőző állományvédelem magyarországi meghonosításában és szakmai színvonalának emelésében. Előmozdította az ehhez szükséges ismeretek terje­dését, és fórumot, lehetőségeket teremtett a szakemberek közötti információcserére. Bakosné Fábián Mária a megelőző állományvédelmi továbbképzések szervezésével, szak­anya­gok elkészí­tésével és közreadásával hosszú ideje rendkívül aktív szerepet vállal a munkában.

 

Az ő irányításával működő Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap pályázataival és az EMMI vonatkozó pályázataival összefüggésben is rendszeres döntéselőkészítési nagy felelősséggel járó feladatot végzett. Bakosné Fábián Mária egyik legfontosabb feladata volt az állományvédelmi fejlesztések összehangolása az országos múzeumi stratégia témával kapcsolatos céljainak a teljes magyar nyelvterületre történő kiterjesztésével, a hatékonyabb megvalósítás érdekében, együttműködés a fejlesztések forrásait biztosító szervekkel, hogy a források felhasználásának iránya az állományvédelmi stratégiai célok elérése irányába mutasson. Szintén a Bizottság vezetőjének elsőrendű felelőssége, hogy az ország területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi felelősi körének tényleges hálózatként történő működtetése sikeres legyen és a határon túli magyar nyelvterületen működő magyar vonatkozású gyűjteményekkel rendelkező intézmények munkatársainak bevonása is kiteljesedjen. Bakosné Fábián Mária irányította a számos intézmény számára elengedhetetlen támogató programot, a műtárgykörnyezet szabályozó berendezések beszerzését és kölcsönzését. Ő indította el a kártevőfertőzések kezelésére alkalmas mobil fertőtlenítő kamrák beszerzését és kölcsönzését kezelő országos programot is.

 

 

A múzeumi gyűjtemények különleges kihívást jelentő preventív állományvédelmi feladatát magas színvonalon biztosító restaurátor szakembernek, Bakosné Fábián Máriának a fentiekben tömören jelzett országos szintű feladatvállalásán túl a Díj elnyerését messzemenően alátámasztó sikeres feladata volt a Néprajzi Múzeum gyűjteményeinek költözésével összefüggésben.  Az érvényes kormányhatározatoknak megfelelően, a Néprajzi Múzeum sikeresen kiköltözött 2021. augusztus 31-i végdátummal a Kúria Kossuth téri palotájából. A tavaly alapításának 150. évfordulóját is ünneplő intézmény 2017. decemberében zárt be a költözés előkészítési feladatokkal összhangban. Több mint 220.000 műtárgy, milliónyi archívumi dokumentum, százezres fotógyűjtemény, érzékeny filmek, üvegnegatívok, viaszhengerek, a teljes könyvtári állomány nyilvántartását, revízióját, csomagolását kellett elvégezni a költözés fizikai elindítása előtt. A rendkívül komplex költözési folyamat eredményeként a teljes, korábban a Kossuth téri épületben raktározott műtárgygyűjtemény, a hatalmas archívumi anyag, a Könyvtár szintén óriási anyaga mellett az irodák, a műhelyek egyaránt új helyszínekre kerültek. Bakosné Fábián Mária a személyes részvételen túl a költözés hátterét biztosító részletes protokoll és dokumentáció, biztonsági előírás rendszerének kidolgozásában hatalmas felelősséggel járó feladatot végzett el!  Irányításával a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központjába a Szabolcs utcai bázisra költöztek a kiválóan felszerelt új műhelyekbe a restaurátorok, akikre különös felelősséget rótt a rendkívül változatos csomagolási megoldások kidolgozása és megvalósítása. Egyes speciális feltételeket igénylő, lassan és körülményesen mozdítható egységek például a hímestojás gyűjtemény, a több mint harmincezer darabos kerámia és üveg anyag is törésmentesen költözött.

 

 

Bakosné Fábián Mária irányításával a néprajzi gyűjtemények kompozit jellegére figyelemmel gyakorlatilag minden múzeumi szakág számára kiválóan hasznosítható tapasztalatokra tett szert a Néprajzi Múzeum a költözésének köszönhetően. Ezt a költözési nagy projektet minden túlzás nélkül értékelhetjük a legnagyobb magyarországi múzeumi költözési programként. Megvalósítását nem tudta akadályozni sem a világjárvány, sem a Kossuth téri épület speciális adottságai, sem a Kossuth tér környezetének különösen nehezített közlekedési jellemzői. Annak érdekében, hogy értékelhető legyen Bakosné Fábián Mária és a múzeum munkatársainak megfeszített munkája, indokolt jelezni, hogy a nemzetközi tapasztalatok szerint egy ekkora méretű és ilyen komplexitású múzeum költözése minimum 7–10 évig tart! Ennél lényegesen rövidebb idő alatt valósult meg a Néprajzi Múzeum új helyszínekre költözése. A nemzetközi tapasztalatokból ismert, általános 2-5 %-os sérülési arány helyett, a kiválóan előkészített és lebonyolított költözési programban elenyésző, néhány ezreléknyi volt a sérülés, s ezek mindegyike is könnyen helyreállítható volt. A Magyar Állam kiemelt értékű vagyonát őrző múzeum költözése a Bakosné Fábián Mária főosztályvezetőként végzett elkötelezett munkájával valósulhatott meg.

 

Egy korábbi, Fábián Máriával készült interjúnk itt olvasható.

 

állományvédelem, műhely, néprajz, restaurátor, téma
2023-02-26 13:00