Az Ige-Idők nem ért véget! - 36 szerző tanulmánykötetét mutatja be a Nemzeti Múzeum

KÖTETBEMUTATÓ

2020-01-21 08:00

Az átfogó kutató és restaurátori munkára épülő kiállítások hatása, eredményei hosszú ideig érzékelhetők. A Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők. A reformáció 500 éve című 2017-es kiállításához kapcsolódó szakmai munkát is egy most megjelenő, csaknem 500 oldalas, bibliofil tanulmánykötet foglalja össze. Az intézmény a könyvet a magyar kultúra napján 2020. január 22-én 11 órakor mutatja be. Az eseményen Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, Ritoók Zsigmond akadémikus, Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Varga Benedek főigazgató mond köszöntőt, mielőtt Szörényi László irodalomtörténész szakmai bemutatójára sor kerül.

 

A Magyar Nemzeti Múzeum 2017-ben hatalmas sikerrel rendezte meg az Ige-Idők. A reformáció 500 éve kiállítást, amelyen csaknem 100 kölcsönző intézmény több mint 400 tárgyát tekintette meg közel 100 ezer látogató. A kiállítás kurátorai az utókorra maradt különleges műtárgyakon keresztül mutatták be, miként vált a reformáció olyan hitbeli, művelődési és kulturális folyamattá, amelynek során kialakult az önmagáért, szűkebb és tágabb közösségéért felelősséget vállaló modern ember lelkisége.

 

A kiállítás előkészítő és megvalósító folyamataiban és a tárlat kísérőprogramjaiban a korszakkal foglalkozó valamennyi tudományterület képviseltette magát. A Magyar Nemzeti Múzeum e páratlan összefogás és együttműködés nyomán arra kérte fel a reformáció örökségének kutatóit, hogy tanulmányokban rögzítsék eredményeiket. Ennek kézzel fogható gyümölcse a most látható pompás kötet. A szerkesztők elsődleges célja az volt, hogy egy kiállítás keretein belül nem bemutatható szellemi tartalmak, kutatási eredmények, emléktípusok is láthatóvá váljanak. Ezen túl olyan kézikönyvet kívántak létrehozni, amelyben az elmúlt évtizedek újszerű megközelítéseit tükröző, korszerű ismereteket tesznek elérhetővé nem csupán a tudományos világ, hanem minden érdeklődő számára. Egységes egésszé összeérő történeti, teológiai, művelődés- és egyháztörténeti munkák, a liturgiára, az iskolázásra, oktatásra, az épített és tárgyi kultúrára vonatkozó alapvető tanulmányok teszik megkerülhetetlenné a Polgárdi Ákos grafikus által tervezett 463 oldalas kötetet. Mindezt többszáz fénykép, ábra, térkép egészíti ki, amelyek nagyobb részét eddig még soha nem publikálták, sőt egy részük kifejezetten a kiadvány számára készült.

 

A szerzők a tudományos élet kiválóságai, témakörük elismert kutatói. A hazai tudományos műhelyek, egyházi és világi gyűjtemények, egyetemek, kutatóintézetek munkatársain kívül a szerzők között üdvözölhetünk határon túli kutatókat: a Columbia, a Groningeni és az Eperjesi Egyetem, a Szlovák Nemzeti Galéria, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet valamint a brassói Szász Evangélikus Egyház tudományos munkatársait.

 

Időpont: 2020. január 22., 11 óra

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem

 

Köszöntőt mond Varga Benedek főigazgató és Balog Zoltán miniszterelnöki biztos és Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

 

A kötetet méltatja Ritoók Zsigmond akadémikus.

 

A kötetet bemutatja Szörényi László irodalomtörténész-

 

 

Ige-Idők. A reformáció 500 éve.

 

Magyar Nemzeti Múzeum, 2017 április-november.
A kiállítási katalógus első kötete. Tanulmánykötet
A szerzők felvételein kívül Karasz Lajos, Kardos Judit, Rosta József, Szőnyi István felvételei
Térképek: Nagy Béla
Szerkesztők: Kiss Erika, Zászkaliczky Márton, Zászkaliczky Zsuzsanna.
Olvasószerkesztő: Székely Júlia
A szerkesztők munkatársa: Szvitek Róbert József
A könyvet tervezte: Polgárdi Ákos (SUBMACHINE)
Nyomdai munkák: Pauker Holding Kft.

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00