EN facebook

Az év múzeuma 2022 díj esélyese: a bajai Türr István Múzeum

AÉM 2022

2022-05-11 18:00

AZ ÉV MÚZEUMA 2022 díjat május 21-én, a Múzeumok Majálisán adják át a Múzeumkertben. Az elismerést a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület évente ítéli egy-egy kiemelkedő teljesítményt felmutató intézménynek. Idén két kategóriában 9 jelölt verseng: heten a kismúzeumok, ketten pedig a nagy múzeumok ütközetében mérettetik meg magukat. A díjkiosztó ünnepség előtti pár hétben ismerjük meg őket részletesebben az alábbi cikksorozatban és szurkoljunk nekik együtt.

Következzen most a kismúzeumok kategóriájából a Türr István Múzeum!

 

A Türr István Múzeum gyűjteményi, tudományos, közművelődési és oktatási tevékenységével, állandó és időszaki kiállításaival, rendezvényeivel 2022-re a térség mértékadó közgyűjteményévé, tudományos és kulturális központjává vált.

 

  A Türr István Múzeumot bemutató kisfilm, 2020

 

A gyűjteményekben és közérdekű muzeális kiállítóhelyein – úgy mint a Nagy István Képtárban, az Éber-emlékházban, a Bagolyvárban és Magyarország egyetlen Bunyevác Tájházában – , 225.000 különleges dokumentumot őriznek, amelyeket olvasva, műtárgy történeteken  keresztül a  látogatók megismerhetik Baja város múltját, valamint  a nemzetiségi bázisintézmény gyűjtőterületének gazdag régészeti, történelmi, néprajzi, művészeti örökségét. Közérdekű muzeális kiállítóhelyein, valamint külső helyszíneken muzeológusai évente kb. 8-10 kiállítást rendeznek.

 

Idén a Türr István Múzeumot komplex intézményi megújulásáért, a gyűjteménymenedzsment innovatív fejlesztéséért, a múzeumi tartalmak közreadásában elért teljesítményéért, kiemelkedő ismeretátadási tevékenységéért és a múzeumok társadalmi felelősségvállalásában játszott kiemelkedő szerepéért jelölték Az Év Múzeuma 2022 kitüntető díjra.

 

A Türr István Múzeum Baján

 

Fejlesztések

  

2011 és 2022 márciusa között az infrastrukturális és múzeumszakmai fejlesztésnek köszönhetően megújult és látványtárként látogathatóvá vált a múzeum néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti és régészeti raktára.

 

Fejlesztéseinket bemutató kisfilm, 2021

 

2020-ban új restaurátorműhelyt alakítottak ki, majd 2021-ben megnyílt a térség történetét és kulturális örökségét bemutató új állandó kiállítás. Ugyancsak új állandó kiállítás nyílt a Miskolczy Ferenc-emlékházban is 2014-ben. 2021-ben elkészültek Magyarország egyetlen Bunyevác Tájházának állagmegóvó felújításával (elektromos fűtést építettek ki és felújították a nádtetőt), valamint az Éber-emlékházban korszerűsítették a világítástechnikát, a Nagy István Képtárban pedig az őrzésbiztonsági és a tűzjelző rendszert. Az ötödik helyszínen, a Roosevelt téri időszaki kiállítóterem épületében a felújítási munkái 2021-ben megkezdődtek és még ma is folyamatban vannak.

 

A gyűjtemény

 

A magángyűjtemények közgyűjteménnyé válásában napjainkban is jelentős szerepet vállalnak a bajai múzeum munkatársai, személyes kapcsolataiknak köszönhetően ma is jelentős kollekciókat adományoznak a gyűjtő területen élő vagy onnan elszármazott bácskai polgárok. Ezek között érdemes megemlíteni például Latinovits Géza közel száz darab műtárgyat és történeti dokumentumot, vagy Polgár László ajándékát , amely B. Mikli Ferenc kétszázötven darabos képzőművészeti hagyatékát jelentette, de ugyanilyen jelentős Jászberényi Matild textilművész negyvenhét műalkotása is, vagy Kántor József képzőművész százegy darab műalkotása.

 

Buzeczky Győző néprajzi, halászati eszközei (csónyik), ajándékai

 

Nemzetiségi bázisintézményként a Türr István Múzeum gyűjteményezési, műtárgygyarapítási és tudományos tevékenységében, közművelődési programkínálatában a városban reprezentált nemzetiségi kulturális elemek, sajátosságok is hangsúlyos szerepet kapnak. Így nemcsak a város, hanem a soknemzetiségű bácskai térség olyan kulturális intézménye és szolgáltatója, aki ügyel arra, hogy a nemzetiségi értékek releváns egyensúlyban jelenjenek meg a közgyűjtemény műtárgygyarapításában, tudományos, közművelődési, kulturális, pedagógiai szolgáltatási kínálatában.

 

Állandó kiállításunkat népszerűsítő kisfilm, 2021

 

Közönség és múzeumpedagógia

 

Az elmúlt évtizedben a munkatársak értékes szakmai és civil kapcsolatainak, az önkéntesekkel kialakított hatékony együttműködésnek, a létszámban és képzettségben évről-évre gyarapodó, a 2011-ben még kilenc, mára negyvenhárom főből munkaközösségnek köszönhetően mára korszerű tudományos, közművelődési, oktatási, társadalmi, környezetbarát technikai elvárásoknak egyaránt megfelelő intézményi szolgáltatásokat működtet, amelyek egyszerre biztosítják az épület közművelődési és közösségi funkcióit, s egyben megismerhetővé teszik Baja város és Észak-Bácska sokszínű kulturális tárgyi és szellemi örökségét. 

 

 

Látogatóiknak állandó és időszaki kiállításaink megtekintésén kívül (óvodás kortól felnőtt korig) többféle izgalmas ismeretszerző, alkotó és játékos programot kínálnak. A legkisebbeknek mesés, szerepjátékos és kézműves foglalkozásokat tartanank, az általános iskolás diákoknak élményalapú tanórákat, műhelyfoglalkozásokat, a középiskolás diákcsoportok pedig 90 perces komplex múzeumi órákon, alkotóműhelyeken vehetnek részt. Mindezek mellett ismeretterjesztő előadásokat szerveznek a felnőtteknek is. 

 

Rendszeres programokat kínálnak a hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élők támogatására és a múzeumba történő eljutását is segítik. Ezeken a foglalkozásokon résztvevők köre folyamatosan bővül a különböző érzékszervi-és értelmi sérült gyerekekkel és fiatalokkal, valamint az autizmus spektrum zavarral élő alsó-és felső tagozatos diákokkal.

 

A Türr István Múzeum fő törekvése – gyűjtőterületén 25 hátrányos helyzetű településsel – , hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (roma és nem roma, nemzetiségi) közoktatásban résztvevő gyermekek, akik családjuk szociokulturális helyzetéből adódóan eleve esélyhátránnyal küzdve kerülnek be az oktatási rendszerbe, tanulmányi munkájukban motiváltabbak legyenek. Munkájukat a helyi Gyermekjóléti Szolgálat segítségével és együttműködésével végzik.

 

 

2019-ben megalapította a Meseháló – NépmesePontot, amely a soknemzetiségű Bácska magyar, délszláv, bunyevác, cigány népmesekincs és az élőszavas népmesemondás hagyományának népszerűsítését, és ennek közösségteremtő erejének átörökítését vállalta fel a Hagyományok Háza partnerintézményeként. A NépmesePont az oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés keretében hivatott népszerűsíteni a magyar népmesét, a népmesei gondolkodást és nevelést, valamint az élőszavas mesemondást.

 

A Türr István Múzeum küldetése a közízlés formálása, az iránymutatás, az kultúra iránti kereslet növelése. Céljuk, hogy folyamatos értékmérő tevékenységükkel a helyi emberek  életminőségét javítsák és, hogy a kulturális életére valóban hassanak. A kultúra és a tudomány szakembereinek szeretnék segíteni harmonikus szakmai együttműködés létrehozásával és ennek elmélyítésével Baja, Bács-Kiskun megye és az ország tudományos, kulturális, közművelődési, közoktatási intézményeivel, művészeti műhelyeivel, felsőoktatási intézményeivel, szakmai szervezeteivel s a társintézményekkel.

 


A képre kattintva egy virtuális séta érhető el a Bagolyvárban

Az év múzeuma, gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, Pulszky Társaság
2022-05-09 20:00
Az év múzeuma, díj, műhely, Pulszky Társaság, téma
2022-05-03 18:00
Az év múzeuma, gyűjtemény, helytörténet, irodalom, képzőművészet, néprajz, Pulszky Társaság
2022-05-07 20:00