EN facebook

Az év múzeuma 2022 díj esélyese: a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum

AÉM 2022

2022-05-09 20:00

AZ ÉV MÚZEUMA 2022 díjat május 21-én, a Múzeumok Majálisán adják át a Múzeumkertben. Az elismerést a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület évente ítéli egy-egy kiemelkedő teljesítményt felmutató intézménynek. Idén két kategóriában 9 jelölt verseng: heten a kismúzeumok, ketten pedig a nagy múzeumok ütközetében mérettetik meg magukat. A díjkiosztó ünnepség előtti pár hétben ismerjük meg őket részletesebben az alábbi cikksorozatban és szurkoljunk nekik együtt.

Következzen most a nagy múzeumok kategóriájából a Munkácsy Mihály Múzeum!

 

Az 1899-ben alapított múzeum annak a festőművésznek a nevét viseli, akit minden magyar ismer, akit számon tartanak Európában és Amerikában egyaránt. Az alkotó csabai emlékeiből táplálkozva készítette a magyar festészet történetének egyik legismertebb alkotását, az Ásító inast. Békéscsaba és a múzeum legfontosabb feladatának a Munkácsy-kultusz életben tartását és ápolását, a magyar kultúrkincs, a Munkácsy-œuvre és -életút bemutatását, feldolgozását, értékelését és óvását tekinti.

 

A Munkácsy Mihály Múzeum elődjét a Békéscsabai Múzeum-Egyesület hozta létre. Az 1899-ben alapított Múzeum-Egyesület működésének tizenöt éve alatt lerakta a gyűjtemények alapjait, megfelelő szakembereket nevelt, s tevékenységének betetőzéseként felépítette a múzeumnak helyet adó Közművelődés Házát. A múzeum–könyvtár–műterem–közművelődés négyes funkcióját ellátó Kultúrpalota számára készült épületet 1914-ben avatták fel. Ma is ez az épület ad otthont a múzeumnak, amely 1951-ben vette fel a gyermekkorát Békéscsabán töltő festőművész, Munkácsy Mihály nevét. A műemlék épület jelenlegi arculatát a 2008-ban befejeződött felújítás, illetve a 2017–2018. között megvalósult bővítés során nyerte el.

 

A gyűjtemény

 

A múzeum gyűjteményét a természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képzőművészeti gyűjteményi anyagok alkotják. Kiemelkedő műtárgy-együttese a festményekből és relikviákból álló Munkácsy-gyűjtemény, melynek alapját a festő özvegyének végrendelete szerint az 1930-as évek elején a gyűjteménybe került műtárgyak képezik. Az azóta folyamatosan gyarapodó, pillanatnyilag 579 tételt számláló egyedülálló relikviaanyag révén nyerte el az intézmény „A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye” titulust. A személyes használati tárgyakat, portré-, enteriőr- és tanulmányfotókat, reprezentatív ajándékokat, festőeszközöket, ruhákat, dokumentumokat és kegyeleti szalagokat tartalmazó tárgykollekcióhoz társult az Ecce homo vázlat, a Krisztus töviskoszorúval című festmény is. A múzeum különös figyelmet fordít a gyűjtemények fejlesztésére, a nyilvántartási, digitalizálási és revíziós tevékenységre. Az intézmény online gyűjteményi adatbázisa jelenleg több, mint húszezer, fényképpel és metaadatokkal ellátott rekordból áll.

 

Munkácsy Mihály: Krisztus töviskoszorúval, az Egy géniusz diadala című tárlaton. Fotó: MTI, Rosta Tibor

 

Időszaki és állandó kiállítások

 

A kis munkatársi létszám ellenére a múzeum fontos megvalósításokkal büszkélkedhet. Az intézmény életében mérföldkövet jelent a 2020–21-es esztendő, ekkor nyitotta meg kapuit az „utazás TÉRben és IDŐben” című állandó kiállítás két egysége: a festő életét és életművét 21. századi eszközökkel bemutató Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala című tárlat, valamint a Békéscsaba az évezredek idővonalán című, a várost és megyét kontextusba helyező, látványos, interaktív kiállítás.

 

Utazás TÉRben és IDŐben

 

További, állandó kiállításai: a Történetek ceruzától ecsetig – Jankay Tibor művészete című tárlat  egy hosszú és sokszínű életművet mutat meg egy új válogatásban, bepillantást engedve a művész munkamódszerébe, felfedve a vázlatokhoz, formákhoz és mintákhoz, eredetekhez visszanyúló munkamódszerét. A Tevan Nyomda művészeti öröksége című kiállítás sokszímű gyűjteményen keresztül mutatja be a nyomda szerepét. Az Orlai Petrics Soma kamarakiállítás a festő korát idéző enteriőrjelleggel berendezett tárlaton vonultatja fel a műveket.

 

Történetek ceruzától ecsetig – Jankay Tibor művészete c. kiállítás

 

A múzeum a tematika és a tálalási mód szempontjából különleges időszaki tárlatokat vonultat fel, ezek közül némelyek kulturális események keretében készülnek, mint például az Ünnepi alkalmak népi textíliái című, a XVIII. Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválhoz kapcsolódó pályázati kiállítás. 70+70+75+77 címmel nyílt a múzeum legújabb tárlata, amely Csuta György, Szeverényi Mihály, Várkonyi János és Mészáros Sándor festőművészek munkáit mutatja be.

 

70+70+75+77 c. kiállítás. Forrás: behir.hu

 

Az intézmény múzeumi tartalmakkal jelen van az online térben és a médiában is. Virtuális kiállításokkal, múzeumpedagógiai anyagokkal, programokkal “házhoz viszi” a múzeumi tartalmakat, ezzel is támogatva az oktatási intézményeket. A járványhelyzet nehézségein felülemelkedve, új szervezeti forma kialakításával, egy átgondolt stratégia mentén valósult meg  a Trianon 100 emlékkiállítás, amelyet a szabadtéri tárlat megrendezése után, az online térbe helyeztek át. A virtuális kiállítás olyan átfogó képet ad a történelmi eseményekről, amely az iskolai tanítás kiegészítő elemeként szolgál.

 

Trianon 100 virtuális kiállítás

 

Megújult kiadványozási tevékenységük eredményeként tudományos-népszerűsítő publikációik keresettek lettek, több kiadást értek- és érnek meg. Ezek egy jelentős része digitalizált formában is elérhető.


A Munkácsy Mihály Múzeum több rangos szakmai elismeréssel is büszkélkedik: elnyerte „Az Év Múzeuma 2007” és a „2008 Vendégbarát Múzeuma” díjat, valamint 2015-ben a „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetést. Sokszínű tevékenységével kétségtelenül a térség kulturális tényezőjévé vált.

 

Az év múzeuma, gyűjtemény, helytörténet, irodalom, képzőművészet, néprajz, Pulszky Társaság
2022-05-07 20:00