Az év kiállítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pulszky Társaság
2017-06-28 19:12

Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét, hogy a pályázati kiírásban előre mutató változtatásokat végeztünk, egyrészt azért, hogy a díj megnevezésében az évszám a díjátadáskor ne előző évi legyen, hanem azévi, másrészt azért, hogy a közönség nagyobb eséllyel találkozhasson a díjazott kiállításokkal. Kérjük figyeljenek a megváltozott határidőkre!

 

A Pulszky Társaság az évente adományozott Az év kiállítása díjjal a muzeális intézmények kiállításainak a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza. Célunk, hogy a díjjal elismerjük és kitüntessük a legeredetibb, magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást, egyben jó példákat mutassunk fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, és javítsuk a magyarországi múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat, együttműködést. Az egyetlen díj és a különdíj mellett a pályázat zsűrije dicsérő oklevelet is adományozhat a megadott szempontok némelyikének való megfelelés alapján.

A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.

 

Ki pályázhat?

Minden magyarországi működési engedéllyel rendelkező vagy törvény által alapított muzeális intézmény, amely az alábbi időszakokban időszaki vagy állandó kiállítást nyitott meg.

 

2018-ban olyan kiállítások pályázatát várjuk, amelyek

2017. január 1. és december 31. között nyíltak/nyílnak meg, és legalább 2018. február 28-ig nyitva vannak.

2018. január 1. és március 31. között nyílnak meg, és legalább 2018. június 30-ig nyitva vannak.

Ennek megfelelően a díj nevében sem korábbi évszám (a 2017-es), hanem a díjátadás évszáma lesz (Év kiállítása 2018). Arra törekszünk, hogy a pályázókból mennél többet megismerhessen a közönség is. 2017. december 1-én közzétesszük az addig pályázók sorát, majd a pályázat lezárulása után az összes pályázóét. Elősegítjük és reméljük, hogy sokan megnézik a még nyitva tartó díjazott kiállításokat a díjátadástól számított bő hónapban.

Minden muzeális intézmény egy pályázatot nyújthat be. Ha több tagintézménye van, több pályázatot is beadhat, de tagintézményenként csak egyet.

 

A díjjal járó jutalom

A díjjal emléktábla, díszoklevél jár, amit a következő évi Múzeumok Majálisa rendezvényen, ünnepi keretek között adnak át, és ehhez társul médianyilvánosság is. A Társaság keresi a lehetőségét a díjjal járó pénz- vagy szolgáltatási jutalomnak. A pályázat hozadéka, hogy a pályázó megkapja két szakértő bíráló anonim véleményét a kiállítási projektről.

 

Milyen típusú projekttel pályázzunk?

A társaság elsősorban olyan kiállításokat díjaz – akár saját kiállítás, akár saját anyaggal kiegészített vendégkiállítás –, amelyekben tükröződik az intézmény küldetése, szakmai stratégiája, az évi, vagy hosszabb ideje folyó gyűjtő és kutató munkája, ugyanakkor a közönség igényeinek is megfelel, és nem önmagában áll, hanem kiegészítik vagy csatlakoznak hozzá mennél változatosabb események és kommunikációs eszközök (katalógustól, múzeumpedagógiai feladatlaptól a facebook oldalig, blogig bármi).

 

A kiállításokat, illetve projekteket az alábbi kritériumok alapján értékeljük:

töprengésre, a látottak továbbgondolására késztetés,

az egész projekt újszerűsége, korszerűsége, jelen korunk eseményeire való reflektálása, relevanciája, példaszerű volta,

a kiállítási kommunikáció színvonala, a megcélzott (helyi vagy tágabb) közönség számára való fizikai és intellektuális elérhetőség, érthetőség, a reklám/social media alkalmazása, érthető, közönségbarát feliratok,

látogatói csoportok szerinti rétegzettség (szakmai tartalmában, jelentésében, bemutatási eszközeiben, kiegészítő programjaiban stb.)

új, aktuális, vagy közérdeklődésre számot tartó tudományos eredmények bemutatása,

ha vannak új infokommunikációs megoldások, azok kreatív – kiállításszerű – használata,

a kapcsolt programok vagy kommunikációs eszközök (pl. közoktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, tudományos, művészeti, családi, közösségi programok, nyomtatott és elektronikus kiadványok, social media),

új látogatói réteg(ek) bevonása,

a közönség visszajelzéseinek figyelése, fogadása.

költséghatékonyság (különös tekintettel a kismúzeum – nagy múzeum kettősségre),

Természetesen nem feltétel minden említett szempontnak való egyidejű megfelelés.

 

Pályázás

A pályázatok benyújtása két ütemben történik. Az első lépés a regisztráció, amelynek határideje2018. január 31. (hogy a bírálóknak lehetősége legyen a kiállításokat megtekinteni). A regisztrációkor az alábbi dokumentumokat kell beküldeni az azevkiallitasa@gmail.com címre:

a kitöltött jelentkezési lap, és benne a kiállítás és a kapcsolódó rendezvények illetve kommunikáció leíró, értelmező bemutatása a múzeum egészének törekvései, munkája szempontjából,

a kiállítás forgatókönyve,

a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben), amelyet a bírálathoz és az eredményhirdetés után a múzeumnak a sajtóban való bemutatásához használunk. Regisztráció után megnyíló kiállítás esetén a fotókat a megnyitás napjáig kell beküldeni.

A pályázat benyújtásának második ütemében, a megnyitást követő eseményekről további dokumentációt kell beküldenie a pályázóknak 2018. március 15-ig (ezután megnyíló, de már regisztrált kiállítás esetén április 15-ig):

a kiállításhoz kapcsolódó megvalósult rendezvények, oktatási programok bemutatása (legfeljebb 3000 karakter terjedelemben), fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),

a kiállításról megjelent nyomtatott sajtó beszkennelt, digitalizált változatban, elektronikus sajtó pedig elmentve (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db),

mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag (doc formátumban).

A regisztrációt követően a pályázók értesítést kapnak a pályázat beérkezéséről.

Kérjük, segítsék azzal a zsűri munkáját, hogy a regisztrációt nem hagyják az utolsó pillanatokra, hanem a megnyitót követően hamar megteszik. Megfelelően hamar beérkezett pályázat esetén a zsűri igyekszik a médiában a kiállítást bemutatni (ez különösen az időszaki kiállítások esetében lehet kedvező).

 

Jelentkezési lap:

Az Év kiállítása 2018

Pályázati adatlap (regisztrációs lap)


Beküldendő 2018. január 31-ig, illetőleg legkésőbb az időszaki kiállítás bezárása előtt 30 nappal, hogy a zsűrinek legyen módja megtekinteni a pályázó kiállítást! Kérjük mennél korábban regisztráljon!

A Bíráló Bizottság szeretne mennél áttekinthetőbb képet kapni mindegyik pályázó kiállításról, ezért kérjük minden kérdést válaszoljon meg.

A pályázó intézmény adatai

Név:

Cím:

Telefonszám:

Honlap:

E-mail:

A múzeum fenntartója:

Alkalmazottak / önkéntesek száma: …./….

A pályázó képviselője (elérhetőségekkel):

Kapcsolattartó (elérhetőségekkel):


A kiállítás adatai

A kiállítás címe:

A kiállítás helyszíne:

Alapterülete:

A kiállítás megnyitási időpontja:

Időszakos kiállítás esetén bezárási időpontja:

A kiállítás alkotói: (legfeljebb 5 nevet említsen, feladatkörrel együtt)

A kiállítás honlapja, vagy a honlap, ahol hirdetik, bemutatják:

A kiállítás nyelve(i):

A kiállítás látogatóinak száma (megnyitástól zárásig, vagy e pályázat beadásáig):

A kiállítás fő gondolata(i), üzenete ( legfeljebb 300 karakter):

A kiállítás bemutatása (legfeljebb 5000 karakter):

Mutassa be, hogy a kiállítás hogyan illeszkedik a múzeumnak a közönségével kapcsolatos programjaihoz, stratégiájához (legfeljebb 500 karakter):

Mutassa be, hogy a kiállítás hogyan illeszkedik a múzeum kutatási stratégiájához (legfeljebb 500 karakter):

Mutassa be, hogy a kiállítás hogyan épül a múzeumi gyűjteményre, hogyan illeszkedik a gyűjteményfejlesztési stratégiához (legfeljebb: 500 karakter):

A kiállításhoz kapcsolódó nyomtatott és elektronikus kiadványok, termékek bemutatása (több, mint lista, legfeljebb 1000 karakter):

A kiállításhoz kapcsolódó ismeretátadási, közönség- és szakmai programok bemutatása (legfeljebb 1000 karakter):

A kiállítás létrehozásában közreműködők bemutatása (a múzeumi csapat, külső vállalkozók, önkéntesek, szakértők, stb, legfeljebb 1000 karakter):


A kiállítás pénzügyi adatai (e Ft)

A kiállítás teljes költségvetése:

Ez hány százaléka a múzeum teljes ezévi költségvetésének:


A költségvetés részletezése:

Saját erő:

Pályázati pénz (kitől, mennyi):

Szponzoráció, adomány:

A kiállítás rendezés költségei (szakértők, installáció, műtárgykölcsönzés, szállítás, stb):

A kiállításhoz kapcsolódó programok költsége:

A kiállításhoz kapcsolódó kiadványok, termékek költsége:

Bevétel (terv / megvalósulás – megnyitótól a kiállítás zárásáig, vagy e pályázat beadásáig): … / …


Mellékletek:

a kiállítás forgatókönyve, a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben), amelyet a bírálathoz és az eredményhirdetés után a múzeumnak a sajtóban való bemutatásához használunk. Regisztráció után megnyíló kiállítás esetén a fotókat a megnyitás napjáig kell beküldeni.

 

A pályázat benyújtásának második ütemében, a megnyitást követő eseményekről további dokumentációt kell beküldenie a pályázóknak 2018. március 15-ig (ezután megnyíló, de már regisztrált kiállítás esetén április 15-ig):

a kiállításhoz kapcsolódó megvalósult rendezvények, oktatási programok bemutatása (legfeljebb 3000 karakter terjedelemben), fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),

a kiállításról megjelent nyomtatott sajtó beszkennelt, digitalizált változatban, elektronikus sajtó pedig elmentve (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db),

mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag (doc formátumban).

A regisztrációt követően a pályázók értesítést kapnak a pályázat beérkezéséről.

Kérjük, segítsék azzal a zsűri munkáját, hogy a regisztrációt nem hagyják az utolsó pillanatokra, hanem a megnyitót követően hamar megteszik. Megfelelően hamar beérkezett pályázat esetén a zsűri igyekszik a médiában a kiállítást bemutatni (ez különösen az időszaki kiállítások esetében lehet kedvező).

 

 evkiallitasa 2018 regisztracio

További információ Vásárhelyi Tamástól kérhető azevkiallitasa@gmail.com email címen vagy a 20/9959949 telefonszámon.

díj, helytörténet, régészet
2017-06-27 18:34

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00