EN facebook

A Pulszky Társaság 1998-as éve

PULSZKY30

Legújabb tematikus kampányunkban az idén 30 éves Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület történetét idézzük fel. A rangos szakmai civil szervezet 2021. április 16-án ünnepelte bejegyzésének kerek évfordulóját. Az őszre tervezett ünnepi közgyűlés felvezetéseként indítjuk útjára sorozatunkat. Elsőként a Társaság eseménydús három évtizednek a tevékenységeit vázoljuk fel évenkénti lebontásban, valamint létrejöttének és működésének fontos személyeit, eseményeit, eredményeit és kapcsolatait mutatjuk majd be egy-egy cikkben.

 

Erre az esztendőre a rendelkezésre álló források szerint leginkább a tagozatok aktivitása volt a leginkább jellemző, emellett fontos volt az őszi tisztújító és alapszabály-módosító közgyűlés, valamint a korábbi években elindított programok folytatása is.

 

A felkészülésre és a kért dokumentáció elkészítésére elegendő időt hagyva még az előző év végén kiírták ”Az év múzeuma 1997” pályázatot, melyre összesen tíz pályázat érkezett, majd a helyszíni látogatásokat is magába foglaló bírálati folyamat végén – ezúttal első ízben – a Múzeumok Majálisán (május 16-17.) kihirdették ki az eredményt. Mivel a „nagy múzeum” kategóriában csak egy pályázó volt, mindkét elismerést úgynevezett „kis múzeum”, a százhalombattai Matrica Múzeum és a Tatabányai Múzeum vezetője vehette át a művelődési és közoktatási minisztertől: (lásd a Magyar Múzeumok 1998. évi 2. számát, 40-42. oldal, Selmeczi Kovács Attila: „Az év múzeuma 1997” pályázatról).

 

Januárban négytagú holland delegáció járt Magyarországon, a Pulszky Társaság és a Holland Múzeumi Szövetség további együttműködéséről egyeztetve a magyar szervezőkkel és egy újabb hároméves programot kidolgozva magyar partnereikkel. Ez utóbbinak a véglegesítésére csak november végén került sor a március 24-én megalakult menedzsment tagozat ülésén.

 

Júniusban a közművelődési és a menedzsment tagozat szervezésében a párizsi Természettudományi Múzeum két munkatársa tartott előadást az érdeklődő magyar kollégáknak, míg a restaurátor tagozat három tapasztalatcserét is szervezett az év folyamán (júniusban, augusztusban és szeptemberben).

 

Itt talán érdemes ismét megjegyezni, hogy a programok szervezése és a Társaság működésének biztosítása mellett a szükségesnél kevesebb figyelem jutott a megvalósult rendezvények és az ott elhangzottak rögzítésére. Kevés a fénykép és kevés a beszámoló. A franciák előadásáról például csak a Múzeumi Hírlevél júniusi számában közölt meghívó alapján tudunk. A menedzsment tagozat alakuló ülésére a márciusi szám közöl meghívót és a májusi számban olvasható beszámoló, a novemberi ülésről viszont csak a meghívó tanúskodik. Szerencsére a következő évtől kezdve a Magyar Múzeumok új rovatot indított, amely rendszeresen beszámolt a vezető testületek ülésének témáiról és a hozott döntésekről.

 

Szervezeti szempontból fontos volt az 1998-as esztendő. A Társaság létrejöttének egyik kezdeményezője, alapítója, a szervezet 1996-ban megválasztott elnöke és a Magyar Múzeumok alapító főszerkesztője, Éri István az év végével visszavonult. Az október 29-i közgyűlésen elhangzott, az alakulásra és az azóta történtekre visszatekintő beszédének általa szerkesztett változatát a folyóirat 1998. évi 4. száma közölte (32. oldal). A folyóirat olvasóitól ugyanebben a számban búcsúzott el (A szerkesztő levele, 1. oldal).

 

Az őszi közgyűlés helyszíne Százhalombatta volt, ezzel egy időre olyan hagyományt teremtve, hogy „Az év múzeuma” fődíjasainak egyike rendezhette a Társaság legmagasabb fórumát. Az itt történtekről, elsősorban az alapszabály módosításáról (amelyre nem kis részben az egyesületek tevékenységére vonatkozó jogszabályok adtak okot) és az új választmány megválasztásáról, valamint Éri István tiszteletbeli elnökké választásáról szóló emlékeztetőt Kriston Vízi József tollából ugyancsak a Magyar Múzeumok 1998. évi 4. száma adta közre (33-34. oldal).

 

A választmány az alapszabályban foglaltaknak megfelelően első ülésén, november 12-én saját kebeléből megválasztotta a Társaság elnökségét. Elnök Matskási István, ügyvezető elnök Deme Péter, főtitkár Kriston Vízi József lett, alelnökök: Bodó Sándor, Cseri Miklós, Poroszlai Ildikó és Viga Gyula.

 

A közművelődési tagozat november elején rendezett szakmai konferenciát „Iskola a múzeumban” címmel, szoros együttműködésben a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel. A téma jelentőségét mutatja, hogy a a Magyar Természettudományi Múzeumban tartott tanácskozáson 107 fő vett részt.

 

A Társaság 1998-as évének kronológiája itt olvasható.

 

 

Források:

 

Magyar Múzeumok, 1998/1-4. szám és 1999/1. szám.

 

Múzeumi Hírlevél XIX. évfolyam (1998) március, május, június, szeptember, október, december.

 

A Pulszky Táraság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában.

 

Köznevelés, 1998. évi 38. szám, 4-5. oldal (Korenchy Anikó: Iskola a múzeumban).

 

Népszabadság, 1998. november 26. 14. oldal (Megújul a Pulszky Társaság) és december 8. 12. oldal (Levélturmix – Dr. Deme Péter /Budapest/).

 

Százhalombattai Hírtükör XI. évfolyam 22. szám, 1998. november 4. 2. oldal (A Pulszky Társaság közgyűlése Battán).

 

Pulszky Társaság 30

emlékezet, műhely, Pulszky Társaság, téma
2021-07-12 18:00
emlékezet, műhely, Pulszky Társaság, téma
2021-07-09 18:00
emlékezet, műhely, Pulszky Társaság, téma
2021-07-07 18:00