EN facebook

A MúzeumTrip 27. helyszíne: a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum

Múzeumtörténet

2021-04-15 20:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. 2021-ben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökséget reprezentáló tagintézményeiben kezdtünk, majd a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihány, a Hadtörténeti Múzeum és a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum fogadott bennünket. Most virtuálisan Kaposvárra utazunk, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumba. 

 

 

 

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Kaposvár és Somogy megye legrégibb és leggazdagabb műtárgyállománnyal rendelkező intézménye. A múzeumot 1909-ben alapították. Az alapítás után rögtön felvetődött az intézményben addig elhelyezett gyűjtemények kiállításon történő bemutatásának gondolata. 1914-re elkészültek egy Kaposváron megépítendő modern "múzeumi kultúrpalota" tervei. Az I. világháború miatt azonban ezek a tervek nem valósultak meg.

 

A múzeum egyre gyarapodó gyűjteményeinek később sem volt állandó helye, gyakran kellett költöznie. 1984–2012 között a volt megyeháza patinás épületében biztosított múzeumnak méltó otthont az intézmény számára. 2010-ben a közigazgatási rendszer átalakításakor a Somogy Megyei Önkormányzat költözött az épület nagyobb részébe. A múzeum raktáraiban őrzött gyűjteményi anyag a volt taszári laktanyába, és egy nyomda üres épületébe kerültek, a gyűjteményi anyag elhelyezése miatt az állományvédelem biztosítása nehezebbé vált, és a központi épületben csökkent a kiállítások területe.

 

Két fenntartóváltás után 2013-tól a múzeum fenntartója Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata lett. Ekkor a múzeum megyei hálózata – a vidéki kiállítóhelyek –, a helyi önkormányzatokhoz tagozódtak be, míg az állományvédelmi és múzeumpedagógiai felügyeletet továbbra is a Rippl-Rónai Múzeum gyakorolja. Ekkor kerültek a városi fenntartásban lévő kiállítóhelyek – a Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, a Vaszary Emlékház és a Szentjakabi Bencés Apátság Romkert – a múzeum működtetésébe.

 

 

Kiállítások, közönségkapcsolati munka, kommunikáció

 

A muzeális intézmények hivatottak a kulturális örökség tárgyainak összegyűjtésére, megőrzése, de napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepet kap ezeknek az értékeknek a közkinccsé tétele.

 

A múzeumnak, mint közgyűjteményi intézménynek feladata, hogy gyűjteményi anyaga minél szélesebb körbenelérhetővé váljon , kiállításokat készítsen, és ezekhez kapcsolódó programokat szervezzen.

 

Jelenleg a múzeum 14 állandó kiállítást üzemeltet, amelyeknek többségét az elmúlt években – a turistaforgalom növelése érdekében – kétnyelvű tájékoztató feliratokkal láttuk el. Az állandó kiállítások többsége régebben felállított, nem interaktív pl. Rippl-Rónai Ödön-gyűjteménye, Kincsek Somogy földjéből, Természeti Örökségünk, Fejezetek Somogy Néprajzából. A Kubinyi Ágoston Program keretében viszont törekszünk bővítésükre és megújításukra: Somogyi Kincsestár néprajzi látványtár, Fényes ezüstök és aranyak Somogyországból, s 2021-ben ennek keretében újul meg a Rippl-Rónai Ödön kiállítás is.

 

 

A Rippl-Rónai Emlékház két állandó kiállításának megújítása szakmai és közönségsikert egyaránt hozott, 2014-ben elnyerte az év kiállítása rangos kitüntetést, és a látogatószám jelentős emelkedéséhez is hozzájárult.

Nagyon sikeres a 2014-ben átadott Fekete István Látogatóközpont működése, amely 2015-ben ökoturisztikai díjat kapott, s 2020-ban szintén megújult. Teljes felújítás előtt áll a Szentjakabi Bencés Apátság Romkert.

 

 

 Múzeumunk központi épületében az alábbi kiállítások várják a közönséget:

 

A néprajzi terület tárlatai

Fejezetek Somogy néprajzából

A kiállítás, az 1909-ben alapított múzeum néprajzi gyűjteményéből, a pásztorélet tárgyaival, a pásztorok díszítő művészetével, a ruhakészítő iparosok munkáival, a paraszti sorban élt emberek hétköznapi és ünnepi viseletével, valamint az emberélet fordulói közül a temetkezés, a gyász hagyományaival ismerteti meg a látogatókat.

A bemutatott tárgyak és fotók a 19. század második felét és a századforduló időszakát idézik. Somogyban a hagyományos paraszti életmód a 20. század közepére fokozatosan felszámolódott. A hozzá kapcsolódó tárgykultúra, fotó- és egyéb dokumentum anyag a legteljesebb módon a Rippl-Rónai Múzeumban található meg. E gazdag tárházból merítő válogatás négy teremben, 120 m²-en, a gyűjtemény közel 600 darabját mutatja be.

 

 

 „Somogyi Kincsestár – Néprajzi Látványraktár

A látványraktár a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi fafaragás és textilgyűjteményének darabjait mutatja be. A közel 3000 darab, Somogy csaknem 200 településéről, több mint 100 év gyűjtőmunkája során bekerült tárgy átfogó képet ad megyénk népművészetéről. A látványraktár négy termében fa és szarutárgyak, szőttesek mellett a viseletdarabok közül ingek, női kontyok, szűcsmunkák, szűrök is megtekinthetőek. A mézesbábos formák és a kékfestő nyomódúcok mellett a népi gyermekjáték gyűjtemény válogatott darabjai teszik sokszínűbbé a bemutatott anyagot. A kiállítás interaktív eszközökkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és a tárgyak adatainak lekérdezését biztosító információs terminálokkal várja a látogatókat. 

A Néprajzi Látványraktár Online adatbázisa itt érhető el!

 

 

Karó közt a potyka  - Kisszerszámos halászati kiállítás

„Karó közt a potyka”- mondják, ami azt jelenti, hogy amikor már a varsa karói közé került a ponty, akkor biztos a veszte. A halász csak akkor lehetett sikeres, ha ismerte a hal élettani és életmódbeli sajátosságait.  A „kisszerszámos” halászok általában egyedül, gyakran kiegészítő tevékenységként halásztak. Felszerelésük könnyen szállítható és olcsón előállítható volt, ám annál több furfanggal és terepismerettel rendelkeztek. Kiállításunkban a látogatók egységben ismerhetik meg az egyes hal- és növényfajtákat és a népi halászati eszközöket. 

 

A régészeti terület kiállításai

Kincsek Somogy földjéből

Jelen kiállítás csak szemlélteti a hatalmas leletanyagot, szemezget a jelentősebbnél jelentősebb somogyi leletek között. A kiállítás megálmodásánál szempont volt, hogy átfogó képet adjon a megye történetiségéről, a vitrinek időben végig vezessenek a megye múltján az őskortól egészen a középkorig.

 

 

Fényes ezüstök és aranyak Somogyországból

2020 januárjában nyílt meg a Rippl-Rónai Múzeum új, állandó kiállítása. A tárlaton a múzeum Numizmatikai Gyűjteményéből látható egy kisebb válogatás. A gyűjteményben 15 ezer darab érme és papírpénz található, amiből kicsivel több, mint 500 darabot állítottunk ki a vitrinekbe. Mivel az érmék többsége elég kisméretű, és a vitrinekben egyszerre csak egyik oldala mutatható be, ezért egy információs pulton nagyobb méretű fotók és további hasznos információk találhatók meg a pénzekről. A kiállított darabok mintegy kétezer évet ölelnek fel az i. sz. előtti 3. századtól egészen 1711-ig. Többféle pénztípus: solidusok, dukátok, dupondiusok, antoninianusok, tallérok, garasok, denárok, krajcárok stb. látható a kiállításon.

 


  

Képző és iparművészet

 

Rippl-Rónai Ödön Gyűjteménye

A Rippl-Rónai Múzeum művészeti gyűjteményét Rippl-Rónai József festőművész testvéröccse, Rippl-Rónai Ödön műgyűjtő (1865-1921)  alapozta meg a 20. század elejét fémjelző, klasszikus avantgarde anyaggal.

A  1921-ben bekövetkezett halála után 1257 db-ból álló gyűjteményt hagyott Somogy vármegyére. Ez az értékes hagyaték vált a kaposvári gyűjtemény gerincévé. A Somogy Vármegyei Múzeum Egyesület 1934-es leltárában már csak 936 db mű került feltüntetésre. A 2. világháború pusztítása további 183 db-ban csökkentette az eredeti gyűjteményt, majd egy 1955-ben végigvitt, alkotást érintő minisztériumi selejtezés (133 db) hozott további veszteséget.  Az eredeti Rippl-Rónai Ödön gyűjteményből így 620 db maradt fenn.

A kollekció meghatározó részét képezik a festőművész Rippl-Rónai József alkotásai, ezek java része a Róma-villában tekinthető meg.

 

 

A Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény állandó kiállítása a 19. század végi és a 20. század eleji modern magyar festészetről ad áttekintést. A 19. századi festészet Munkácsy Mihály, Mednyánszky László, és a historizáló festők darabjaival indul. Hangsúlyos részét képezik a nagybányai művésztelep (Ferenczy Károly, Csók István, Iványi Grünwald Béla) és a neós fiatalok (Galimberti Sándor, Czóbel Béla, Ziffer Sándor,) továbbá a szecesszió dekoratív felfogású, harsány színvilágú alkotásai (Vaszary János, Martyn Ferenc, Gulácsy Lajos, Márk Lajos, Sass Brunner Ferenc). A Rippl-Rónai Ödön kollekció legértékesebb részét a NYOLCAK művészcsoport alkotói reprezentálják. Egy önálló termet töltenek meg Czigány Derzső, Márffy Ödön, Kernstok Károly, Czóbel Béla, Orbán Dezső, Pór Bertalan nagyszerű képei, amelyek számos külföldi kiállításon arattak már sikert.

 

A kiállítás kisebb keresztmetszetű része az alföldi festőket (Rudnay Gyula, Tornyai János Koszta József, Nagy István) mutatja be, míg az utolsó terem a Szentendrei Iskola (Barcsay Jenő, Ámos Imre, Kmetty János, Gadányi Jenő), illetve a Gresham kör művészeinek alkotásaival zárul (Bernáth Aurél, Egry József, Berény Róbert, Vass Elemér) Ez utóbbi művek már Rippl-Rónai Ödön halála után kerültek a múzeumi gyűjteménybe.

 

A kiállítás előterében vitrinekben elhelyezve láthatók Rippl-Rónai Ödön által gyűjtött iparművészeti tárgyak, és a múzeum szecessziós gyűjteményének legszebb tárgydarabjai.

 

Természettudomány

 

Természeti örökségünk

A megye természeti értékeit bemutató kiállítás bevezetőjében Somogy megye földrajzi helyzetének, domborzatának ismertetése után annak földtörténeti kialakulásával ismerkedhetünk meg. Négy vitrinben mutatjuk be a földtörténeti korok jellemző kőzeteit és ősmaradványait. A folyosóról nyíló termekben Somogy legfontosabb természetes életközösségei, azok növény- és állatvilága tekinthető meg. Egy-egy nagyméretű, látványosan berendezett dioráma (életkép) mutatja be az egyes élőhelyek - az erdő, a tó, a láp, a homoki erdők és gyepek - élővilágát. A vitrinekben gerinctelen állatok mini életképeiben, préselt növényekben és rovarpreparátumokban gyönyörködhetünk. A gombák formagazdagsága, a lepkék pompás színvilága és a nagyméretű színes fotók megkapóak. Egy további teremben információt kaphatunk a környezetvédelem néhány aktuális helyi problémájáról. Végül a kiállításhoz egy audiovizuális terem is csatlakozik, ahol a somogyi növény- és állatritkaságok mellett természetfilmeket nézhetünk meg.

 

 

 

Alkalmazkodva a pandémia jelentette helyzethez, kiállításaink egyre nagyobb számban jelennek meg a virtuális térben is. Ezek egy része virtuális túra, más része valódi virtuális kiállítás kategóriába sorolható. Nézze meg itt!

 

 

 

A MúzeumTrip 2020-ban Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Eger, Nyíregyháza, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, Szolnok, a Postamúzeum, Makó és Zenta intézményeiben járt.

kiállítás, művészet, művészettörténet, programajánló
2017-10-04 10:00
Múzeumok Éjszakája, programajánló
2017-06-23 14:31