EN facebook

A Múzeumpedagógiai Nívódíj 2023 pályázói: a Dornyay Béla Múzeum

Gyerek Picassók „kicsit angolul is”

2023-09-19 07:00

18. Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat nyitórendezvényét, a 21. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót 2023. szeptember 25-én, hétfőn Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumban rendezi meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a házigazda intézménnyel társszervezésben.

A sajtónyilvános esemény keretében valósul meg az év leginnovatívabb múzeumpedagógiai kezdeményezéseit elismerő Múzeumpedagógiai Nívódíjak átadása, valamint hatodik alkalommal nyerheti el egy arra érdemes szakember a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által alapított Múzeumpedagógiai Életműdíjat. Idén negyedik alkalommal a Családbarát Múzeum elismerő címet is átvehetik az eseményen azon muzeális intézmények, melyek a MOKK által kidolgozott minősítési rendszer szerint családbarát szemlélettel működnek.

 

A konferenciára készülve idén ábécé sorrendben bemutatjuk a pályázókat. Most a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum 

 

Gyerek Picassók „kicsit angolul is”

 

múzeumpedagógiai foglalkozása mutatkozik be.

 

A Dornyay Béla Múzeum Képtára az intézmény képzőművészeti gyűjteményének legértékesebb egységére, az ún. Mihályfi gyűjteményre épül. Mihályfi Ernő (1898-1972) jeles publicista a gyűjteményét elsődlegesen a két világháború között tevékenykedő, kiemelkedő hazai, elsődlegesen avantgárd alkotók művei alkotják, de találkozhatunk sajátos életutat bejáró alkotók festményeivel, grafikáival is. 2022. június 23-án a Szalay és Picasso című időszaki kiállítást nyitottuk meg. A Képtárban a Mihályfi gyűjteményből két jeles alkotó, 20. századi művész - Szalay Lajos magyar grafikus és Pablo Picasso spanyol képzőművész - múzeumunkban őrzött művei láthatóak. A kiállítás koncepciója egy Pablo Picasso idézetre épül, miszerint  „Ha két grafikus neve marad fenn az utókornak a huszadik századból, a másik én leszek, ha csak egy, az Szalay Lajos lesz.”

 

A Madách Imre Gimnázium művészeti tagozatos diákjai rendszeres látogatói múzeumunknak. Keléné Szabó Ágnes tanárnő nagy gondot fordít arra, hogy tanítványai ne csak iskolai/tanórai keretek között, hanem a valóságban is találkozzanak a művészettel, művészeti alkotásokkal. Így a korábbi évekhez hasonlóan a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében fogadtuk őket az időszaki kiállításon. Korábban pedagógusként dolgoztam, így a gyerekcsoport érkezése, „bekapcsolta bennem a pedagógust”. Kidolgoztam egy múzeumpedagógiai foglalkozást.

 

 

Aztán általános iskolások is bejelentkeztek, ezért kicsit változtatnom kellett a feladatokon. Majd egy különleges igény is felmerült. Tudnék-e a Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény két tanítási nyelvű 2.a osztályának, akik a vizuális kultúra (rajz) tantárgyat angol nyelven tanulják olyan foglalkozást tartani, amibe egy kis angol nyelvet is becsempészünk. Kiderült, hogy múzeumunk igazgató asszonyának, Dr. Shah Gabriellának is régi vágya ilyen jellegű kezdeményezés. Ezek után nagy lendülettel vetettem bele magam az újabb átdolgozásba. Így készült el a Gyerek Picassók múzeumpedagógiai foglalkozás „kicsit angolul is” változata.

 

A gyerekek természetes kíváncsiságára épített írott segédanyag vezeti a gyerekeket a kiállításban. Az előre megtervezett feladatlap kérdésekkel, játékos feladványokkal irányítja figyelmüket a múzeumi kiállításra. Az volt a célom, hogy a gyerekek a megoldás folyamán mélyebb ismereteket szerezzenek a kiállítás egyes részleteiről angol nyelven is, amit az iskolai tanórán való visszacsatolás alkalmával átismételhetnek. 

 

A kb. 60 perces foglalkozás egy ráhangoló körbetekintéssel kezdődik. A gyerekek egyénileg körbe sétálnak és megnézik a képeket.

 

A közös megbeszélés után 4 fős csoportokban folytatódik a program. A csoportkialakításra még az iskolában került sor, amit a pedagógussal előre megbeszéltem. Három ’szaladgáló kutatót’ és egy ’írnokot’ választanak. Előzetesen már elrejtettem 9 megszámozott borítékot a Képtárban. A 3 ’szaladgáló kutató’ a borítékok keresésére indul, az egyik az 1., 2., 3. számú, a másik a 4., 5., 6. számú, a harmadik a 7., 8., 9. számú borítékot keresi és nyitja ki.  A benne található angol szót elolvassa, angolul betűzve megjegyzi, visszateszi a borítékba, majd az ’írnokhoz’ megy és lediktálja a szót a boríték számával együtt. Az írnok a számoknak megfelelően írja le a feladatlapra a szavakat. 

 

 

Kilenc borítékot rejtettem el a Képtárban. Ha mind a kilenc szót helyesen írták le, jön a következő feladat, a Trimino. 

Ez a játék a dominó kibővített változata, melynek lényege, hogy a kisebb háromszögeket a megadott szempont alapján összeillesztve egy nagy alakzatot rakjunk ki. Minden csoport egy újabb borítékban megkapja a már szétvágott Trimino-t és egy üres A4-es méretű lapot, amelyen dolgozniuk kell. A megadott szempont az, hogy az angol szavakhoz illesszék a magyar jelentését. Ha jól dolgoznak, egy nagy méretű háromszög forma alakul ki.

 

Sajnos napjainkban aktuális téma a háború, de mi Picasso békegalamb jelképébe kapaszkodva a békevágyunkat fejezzük ki a foglalkozás végén. Számomra egy jó múzeumpedagógiai foglalkozás elképzelhetetlen rajzos alkotómunka nélkül.  A youtube-on található egy videó, melyben Pablo Picasso rajzol egy női fejet. Ez az Arc és madár című grafika a kiállításunkon is látható. A videót lépésről lépésre lejátszva-megállítva a gyerekek is megrajzolják az arcot, mely egyben egy békegalamb is. A békegalamb szimbólumot Picasso teremtette meg.  

 

Zárásként szintén egy youtube videó felhasználásával megtanuljuk John Lennon békedalának refrénjét: „All we are saying is give peace a chance.” 

 

A múzeum falain belül itt véget is ér a foglalkozás, de várt még egy feladat a gyerekekre. Azt kértem Tőlük, hogy a nálunk szerzett élmények, látottak, hallottak felhasználásával a következő, már iskolai rajz órán tervezzenek egy plakátot, ami a békét hirdeti. Az elkészített plakátokból egy „házi kiállítást” rendeztek az osztályteremben. 

 

A foglalkozás jó hangulatban telt, hamar elrepült az idő. A gyerekek, pedagógusok, szülők visszajelzése alapján érdemes ilyen múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani. A papír alapú ismeretanyagot mint emlékeztetőt a gyerekek megtarthatják, a tanulás folyamán bármikor elővehetik, átismételhetik.

 

Remélem sikerül a fiatal generációt múzeumba járó, a művészetekre nyitott, a művészetet értő és szerető felnőttekké nevelni. Természetesen ez a foglalkozás más iskoláknak és osztályoknak is megtartható.

 

 

Mustóné Krajcsi Mónika

közművelődési és közönségkapcsolati osztályvezető, kulturális menedzser 

múzeumpedagógia, műhely
2023-09-18 18:00
díj, helytörténet, Múzeumok Őszi Fesztiválja, múzeumpedagógia, műhely, téma
2022-10-10 15:00
díj, múzeumandragógia, Múzeumok Őszi Fesztiválja, múzeumpedagógia, téma
2021-10-01 16:00