EN facebook

A művészet iránt érdeklődő nagyközönséget várják a Képző szabadegyetemi előadásaira

FELHÍVÁS

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) az idei tavaszi félévre is meghirdeti népszerű szabadegyetemi kurzusait. Februárban két előadás-sorozat is indul, egy szakrális művészettel foglalkozó, valamint egy kortárs művészeti szabadegyetem.

 

Művészet és szakralitás… ismeretterjesztő előadások a középkortól a 21. századig szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben címmel a szakrális művészet, liturgia, restaurálás témakörökben a korábbi években tartott közkedvelt előadás-sorozat folytatásaként indítja február 22-én az MKE új kurzusát, mely a szakrális művészet európai hagyományaira koncentrál művészettörténeti, képzőművészeti megközelítésben.

 

A kora középkortól a jelen korig az egyházi művészettel kapcsolatos műfajok, műtárgytípusok és jellemző témák lesznek bemutatva az előadások során műtárgycentrikusan, sok példával és analógiák segítségével. A kurzuson hangsúly kerül a keresztény ikonográfiára: az európai művészetben – templomdekorációkon, középkori freskóciklusokon, oltárképeken, ikonosztázokon, fában vagy márványban faragva – leggyakrabban megjelenített szentek, attribútumaik, legendáik ábrázolási hagyományaira.


Az előadások nemcsak a múlt képzőművészeti emlékeit vizsgálják majd, de a 20. századi és a kortárs szakrális művészet néhány kiemelkedő képviselőjét és munkáit is bemutatják, mivel a jelen korban, a hétköznapokban legtöbbször ezekkel találkozhatunk.

 

Az előadás-sorozatot ajánlható mindenkinek, aki az európai művészettörténetet szeretné jobban megismerni. Az előadók úgy építik fel a képzést, hogy a téma iránti kezdő érdeklődők éppúgy tudást meríthessenek, mint egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak.

 

 

Már egy évtizede tart a Magyar Képzőművészeti Egyetem olyan szabadegyetemi kurzusokat, amelyek a kortárs művészet aktuális jelenségeit, legfontosabb alkotóit, tendenciáit és irányzatait mutatják be. Ebbe a sorba illeszkedik A posztmoderntől a poszthumánig – Trendek és tendenciák a kortárs képzőművészetben című, február 28-án kezdődő tanfolyam.

 

Az előadók – Albert Ádám, Fülöp Tímea, Györffy László, Huth Júliusz, Klima Gábor, Lázár Eszter, Mélyi József, Sturcz János, Szabó Attila, Tayler Patrick – ezúttal a hazai és a nemzetközi képzőművészetben lezajlott jelentősebb fordulatokra, paradigmaváltásokra, valamint a kortárs művészetet ért legújabb kori kihívások értelmezésére helyezik a hangsúlyt, egyúttal választ keresve a következő kérdésekre:

 

Melyek az alapvető hasonlóságok és különbségek a modern, a posztmodern és a kortárs művészet között? Melyek voltak az elmúlt évtizedek legfontosabb képzőművészeti tendenciái és művészeti fordulatai Európában és Európán kívül? Hogyan alakította át a neoliberális és a digitális fordulat a képzőművészet termelési és elosztási rendszerét? Milyen kapcsolat fűzi össze az 1980‑as évek posztmodern és a 2010-es évek poszthumán művészetét? Miért tűnt el az 1990-es évek intermediális és internet-alapú művészetét uraló techno-optimizmus a 2010‑es évek posztinternet művészetéből? Milyen lehetőségei vannak a hagyományos festészetnek és szobrászatnak a totális internet korszakában? Milyen új kihívásokkal találja szembe magát a kritika és a művészetpedagógia a huszonegyedik század digitális társadalmában?

 

 

Az MKE tíz-tíz előadásból álló művészeti szabadegyetemi kurzusai térítés ellenében vehetők igénybe – kedvező áron –, sorozatonként 75.000 Ft-ért. A szemeszter végén az egyetem oklevelet és kreditigazolást ad az elvégzett képzésekről, mivel a tanfolyam pedagógusoknak 2 kredites továbbképzésnek minősül.

 

A jelentkezés részletei az MKE hivatalos honlapján találhatók meg.

 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészet és szakralitás… ismeretterjesztő előadások a középkortól a 21. századig szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben kurzusa 2024. február 22-étől indul, csütörtökönként tíz előadással 18:30-tól 20 óráig, az MKE Andrássy úti épületében, a Vetítő teremben (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.).

 

A posztmoderntől a poszthumánig – Trendek és tendenciák a kortárs képzőművészetben című képzés 2024. február 28-án kezdődik, szerdánként tíz előadással 18:30-tól 20 óráig, szintén az MKE Andrássy úti épületének Vetítőjében.

 

Az előbbi előadás-sorozatra 2024. február 19-ig várják a jelentkezőket, az utóbbi szabadegyetemi sorozatra február 26-áig lehet jelentkezni.

 

 

Borítóképen:

Kósa János: Hackerek II. (részlet), 2000

gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, kortárs, látogató, műhely, téma
2023-10-14 16:00
állományvédelem, képzőművészet, kiállítás, látogató, múzeumtörténet, restaurátor
2022-02-08 07:00
gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, kortárs, múzeumandragógia, tárgy
2022-08-04 17:00