EN facebook

A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása - még két napig lehet jelentkezni a MOKK továbbképzésére!

FELHÍVÁS

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ önkormányzatok, különösen a TOP-6.9.2-16 projektet megvalósító települések munkatársainak szervez 6 órás online továbbképzést és tapasztalatcserét a kulturális közösségfejlesztés témájában  2022. június 10-én. A képzés képessé teszi a közigazgatás intézményeit az aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására.

 

Jelentkezési határidő: 2022. május 13.

 

A képzés célja a közigazgatási szakemberek felkészítése gyakorlatorientált módszerekkel a közösségfejlesztés alapértékeinek, fázisainak és módszereinek megismerésére. Jó gyakorlatok bemutatása a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumok közösségi részvételen alapuló működtetésére, társadalmiasítására, partneri kapcsolatainak bővítésére, valamint az intézmények önkéntes és esélyegyenlőségi programjának bővítésére vonatkozóan. A kommunikációs készségek fejlesztése az együttműködés érdekében.

 

A képzés célcsoportja a közigazgatásban dolgozók, különösen a kulturális, közművelődési és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak, valamint településfejlesztési projektekben dolgozó, pályázatok írásával foglalkozó munkatársak, és különösen a TOP-6.9.2-16  projektet megvalósító települések vezetői, azaz a polgármesterek és/vagy képviselőtestületi tagok.

 

A képzés tematikája:

  • A közösségfejlesztés alapjai, célja
  • A kulturális közösségek hatása a település életére
  • A kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben
  • A közigazgatási szervezetek szerepe a közösségek fejlesztésében, a folyamat támogatásának lehetséges útja és módja
  • Támogató kommunikáció az együttműködés során
  • Jó gyakorlatok bemutatása

 

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: csoportos feladatmegoldások, gyakorlatok, tesztírás

 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

 

Képzési díj: 15.000 Ft/fő, melynek költsége a TOP pályázatból elszámolható

 

A képzés a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakban valósul meg.

 

 

További információ 

felhívás, muzeológia, műhely, természet
2022-05-02 07:00
emlékezet, film, múzeumandragógia, #muzeumozzaszobadbol, múzeumpedagógia, történelem, virtuális
2020-12-03 07:00