EN facebook

A hit megtartó ereje – Az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen

KIÁLLÍTÁS

2018-01-19 14:00

Debrecen sorsa a mohácsi csatavesztést követően szorosan kapcsolódott az erdélyi államhoz. A mohácsi vészt követően a város a három részre szakadt ország hármas határának központjába került. Debrecen – elöljárói bölcsességének köszönhetően – a nagyhatalmak árnyékában is megőrizte függetlenségét. A református szellemiségű Debrecen tekintélyes támogatókra talált a mélyen hívő Bocskai István, Rákóczi György, Bethlen Gábor és Apafi Mihály fejedelmek személyében.

 

A kiállításban bemutatott dokumentumok, oklevelek, egyházi és világi nyomtatványok a patrónus református fejedelmeknek állítanak emléket, akik gazdasági intézkedéseiken túl az uralmuk alatt lévő népek szellemi és hitbéli életét is gondozták.

 

Bocskai István fejedelem hadi lobogója és I. Rákóczi György aranylemezekkel díszített sodronyinge a magyar történelem legféltettebb műkincsei közé tartoznak.

 

A Bukaresti Nemzeti Múzeum gyűjteményéből kölcsönzésre kért műtárgyak, fejedelmi hatalmi jelvények (Bocskai István jogara, Bethlen Gábor díszszablyája, annak gyönyörű ötvös munkával készült hüvelye és öve, ezüst- és aranyberakással ékesített sarkantyúja) a fejedelmi udvar védelmét élvező uralkodó elit fényűző életébe engednek bepillantást.

 

A kiállításon láthatók lesznek a Déri Múzeum európai hírű numizmatikai gyűjteményéből a fejedelmek nagy értékű veretei. A fejedelmi udvar patrónusi szerepvállalásának köszönhetően készült el az első román nyelven megjelent bibliafordítás. A Bukaresti Nemzeti Múzeumtól kapott biblia bemutatása nagymértékben emeli a reformáció 500. évfordulójára emlékező kiállítás rangját.

 

Aranyozott ezüst kehely

 

A hit megtartó ereje című tárlat kísérőkiállításai:

 

A Reformáció Kelet-Európában: Erdély (a Kelet-európai Német Kulturális Fórum  vándorkiállítása)

500 évvel ezelőtt történt, hogy Luther Márton kitűzte tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára. A tételek hatására Európa-szerte hatalmas változások indultak el. A reformáció Kelet-Európában való elterjedéséről és annak hatásairól szól a Német Kulturális Fórum Közép-Kelet-Európa kezdeményezésére, a Külügyi Hivatal támogatásával létrejött vándorkiállítás, amely a Közép-Kelet-Európa evangélikus öröksége címet viseli. A kiállítás a nyelvek és felekezetek közötti szakadék áthidalására buzdít, ahogyan Luther és társai is előmozdították ezt a múltban.

 

Égerházi László fafaragó művész alkotásai

„A hit megtartó ereje – az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen” című kiállításban Erdély és a fejedelmek szellemisége nemcsak a gazdag numizmatikai anyagon, uralkodói jelképeken, klenódiumokon, metszeteken, okleveleken és könyvekben tárul elénk, hanem Égerházi László faragott domborművein keresztül is. Alkotásain az erdélyi fejedelmek fából készült portréi, címerei, harci díszei jelennek meg.

kiállítás, történelem
2017-07-03 08:10
látogató, múzeum
2018-01-17 18:00
múzeum, téma
2018-01-18 13:00