Strukturális átalakítás a Magyar Nemzeti Múzeumban

Változás

Emberi Erőforrások Minisztériuma
2021-04-11 19:50
A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának határozott idejű magasabb vezetői megbízása 2021. június 30. napjával megszűnik. A múzeum strukturális átalakításának és a múzeumi szféra megújításának kidolgozása 2021. április 15-én, L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum megújítás és a múzeumi integráció előkészítéséért felelős miniszteri biztosi kinevezésével veszi kezdetét, melyben Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum jelenlegi főigazgatója is aktív szerepet vállal.

Varga Benedek az elmúlt öt évben elkötelezettséggel, a kor elvárásainak megfelelő szakmaisággal és kimagasló eredményességgel vezette az intézményt. Példás helytállással segítette a múzeum folyamatos működését és az emberek kiszolgálását a pandémia alatt bevezetett újításokkal, online tartalmakkal, melyekért az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerését és köszönetét fejezi ki. Varga Benedek főigazgatói mandátumának lejáratát követően megbízott intézményvezetőként fogja a múzeumot segíteni.

A 2020. április 9-i Hivatalos Értesítő tette közzé a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. § (2) bekezdése alapján, hogy  Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 2021. április 15. napjától 2022. április 30. napjáig L. Simon Lászlót a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integráció előkészítéséért felelős miniszteri biztossá nevezi ki. A miniszteri biztos a következő tevékenységeket látja majd el:

a) előkészíti a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum összevonását,
b) megvizsgálja további muzeális intézmények, különösen az Iparművészeti Múzeum Nemzeti Múzeumba
történő integrálásának lehetőségét,
c) megvizsgálja a régészeti és műtárgyvédelmi feladatellátás Magyar Nemzeti Múzeum feladat- és hatáskörébe
történő utalását,
d) előkészíti a Magyar Nemzeti Múzeum megújuló szakmai tevékenységi köréhez igazodó intézményi keretet
(szervezet, humán erőforrás, jogszabályi háttér),
e) javaslatot tesz a Magyar Természettudományi Múzeum és az Iparművészeti Múzeum gazdasági
konszolidálására.