EN facebook

Összetartozunk - A trianoni határokon túli magyar képzőművészet remekei a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből

KIÁLLÍTÁS

2021-05-28 20:00

Csaknem 70 határon túli magyar képzőművész több mint 80 alkotása látható május 29-étől a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből összeállított kiállítás a trianoni békediktátum 100. évfordulóján meghirdetett Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából jött létre, ám a járvány miatt csak most kerülhetett bemutatásra.

 

A kiállítást Gulyás Gergely, Miniszterelnökéget vezető miniszter nyitotta meg 2021. május 28-án, köszöntőt mondott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Baán László, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója.

 

Az első világháborút Magyarország számára lezáró trianoni békeszerződés, az 1920. június 4-én aláírt békediktátum hallatlan terheket rótt az országra. A háborús emberáldozat-okon túl elvesztette területének több mint kétharmadát, lakosságának felét, fontos vasútháló-zatát, ipari létesítményeit, egyetemeit, főiskoláit, valamint a történelemben és kultúrájában olyan kiemelkedő szerepet játszó városait, mint Pozsony, Kassa, Nagybánya, Nagyvárad, Kolozsvár, Arad és Szabadka. Az új határokkal a friss államalakulatok fennhatósága alá került hárommilliós magyarságnak a kedvezőtlen politikai környezetben, folyamatos ellenszélben lépésrőllépésre fel kellett építenie saját intézményrendszerét, társadalmi és kulturális szerve-zeteit, s a túlélés érdekében szellemi társakat keresni az elszakított területeken és a többségi nemzetek nyitottabb képviselői között – a költő, Reményik Sándor szavaival, „ahogy lehet”. A nyelvi közösségben alkotó írók és költők mellett a képzőművészek nehezebben eszméltek; szerencsére mindenhol ott voltak azok a példaadók, akik az aktív munkálkodásra serkentettek, hirdették a „kiáltó szót”. Az első világháború előtti folyamatok nem szakadtak meg, a nem-zetközi irányzatok és a hazai hagyományok kettősségében figyelemre méltó teljesítményekre került sor.Az egyes korszakokban, még az 1945 utáni szocialista realizmus időszakában is, a magyarországival azonos szintű, magas minőséget hordozó művek születtek meg.

 

A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából rendezett kiállítás a különféle tematikus egységekkel, a hagyományos falu és a modern város életének felvillantásával, a tájfestészet alakulásával, az elvontabb, kortársi tendenciák érzékeltetésével, a festészet, a grafika és a szobrászat jellemző darabjainak felsorakoztatásával, az egymással kölcsönhatásba lépő művek segítségével a határokon átnyúló, összefüggő szellemi hálózat létezésére irányítja rá a figyelmet.

 

Pittner Olivér: Gyökerek, 1968

 

A kiállítás az elmúlt száz év korszakaiból, a legváltozatosabb műfajokból (festmény, szobor, térplasztika, grafika, installáció) válogat: összesen 82 műtárgy 9 tematikus szekcióba rendezve látható, amelyek értelmezését teremfeliratok, irodalmi idézetek és számos rövid műelemzés segíti, kiegészítve a színes katalógusban olvasható művész-életrajzokkal. A Magyarországon is számon tartott művészek (Mattis Teutsch János, Szervátiusz Jenő és Tibor, Nagy Imre, a nagybányaiak közül Mund Hugó, Nagy Oszkár, Jándi Dávid) mellett a trianoni határokon innen kevésbé ismert alkotók (például Erdélyi Béla, Szabó Gyula, Bartusz György, Király Ferenc) művei is láthatók a tárlaton.

 

 

Fülöp Antal Andor: Csendélet, 1931

 

Szervátiusz Jenő: Nap és hold, 1972


A válogatás arra törekedett, hogy a Magyarországra áttelepedett művészek (többek között Árkossy István, Balázs Imre, Elekes Károly, Jovián György, Torok Sándor) esetében is az eredeti helyszínen, a még otthon készült műveket mutassa be.Így viszonylag hiteles képet tudunk nyújtani arról, hogy a határon túli művészek problémafelvetése, a művek technikai és esztétikai minősége, a hazai tradíciókhoz és a nemzetközi irányzatokhoz való viszonya a magyarországiakéhoz mérhető. Az egyéni életutak azt mutatják, hogy az érzelmi összetartozáson túl a határokon átívelő valódi kapcsolatokon nyugszanak (iskolák, kiállítások, művésztelepek).

 

Torok Sándor: Metamorfózis, 1970

 

Jecza Péter: Szarvasok, 1965


A Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria a kormány támogatásának köszönhetően tavaly egy rendkívüli jelentőségű műtárgy-szerzeményezési programot valósított meg. Ennek keretében az elmúlt száz év időszakából több mint száz műtárggyal gyarapodott a Nemzeti Galéria trianoni határokon kívülimagyar művészeti gyűjteményi egysége, köztük több mint harminc olyan határon túli művész alkotásával, akik eddig még nem voltak képviselve a nemzeti gyűjteményben. A most nyíló kiállítás anyagának nagyobbik része ezekre az új szerzeményekre épül, amelyekkel a nagyközönség először Székesfehérváron találkozhat.

 

A kiállítás kurátora Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese.

 

A kiállítás 2021. május 29-től augusztus 29-i látogatható a SZIKM Csók István Képtárban.


A kiállítás az 1920–2020 Nemzeti Összetartozás Éve kormányzati program támogatásával jött létre.

 

 

Borítókép:

Jakoby Gyula: Este, 1938 körül

credit: HUNGART © 2020

© Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2020