OSAS - Bauhaus 100

Marsó Paula
2019-04-13 10:00

Aki még nem kereste fel a tavaly felújított Vasarely Múzeumot, az mindenképpen tegye meg idén tavasszal. Az OSAS által megrendezett Bauhaus 100 tematikájú kortárs kiállítás ugyanis remekül illeszkedik a Vasarely Múzeum profiljába. A Vasarely Múzeum állandó kiállításának első földszinti terme ugyanis éppen egy Bauhaus szekcióval fogadja a látogatót. Ebben a teremben Bortnyik Sándor (1893-1976) életművéről, pályájának indulásáról, a Műhely iskoláról (1928-1938) van szó, és egy Borbély Lászlóval (Bortnyik monográfusával) készített interjút is meg lehet hallgatni. A felvétel remek tájékozódási pontot kínál Bortnyik pályafutásának és a Műhely körének, törekvésének megértéséhez.

 

 

Talán kevesen tudják, hogy Vásárhelyi Győző (Vasarely) is Bortnyik tanítványa volt és a Bortnyik által Weimarból hazahozott reklámgrafikai, színelméleti szaktudásból építkezve vált sikeres alkalmazott reklámgrafikussá. Vasarely nem pusztán dekoratív és szellemes reklámok készítésében bizonyult a mester kitűnő tanítványának. Megértette azt az avantgárd elfogultságot, mely a síkkonstruktivizmus térbeli formákká alakításában látta a jövőt, bár ezt a kinetikus művészetben, illetve az op art törekvésekben valósította meg. A Műhelyben a Bauhaus tanítására alapozták a tanmenetet, az iskola erőssége a színelmélet (Wilhelm Ostwald színharmónia kereső rendszere) és a korszerű grafikai ismeretek lehetett. A képarchitektúra radikális térbeliesítése foglalkoztatta őket, az „hogy a felület problémái a tér problémáivá sokszorozódnak. Az alkotás, a téralakítás rendje áthatja a szobát, kilép a házból, az utakon, utcákon át”, fogalmaztak a szellemi atyák, Bortnyik Sándor, Breuer Marcel és Molnár Farkas. (In: Staatliches Bauhaus művészet, 1924.) Vasarely nagyon jól megértette és elsajátította ezt a művészetfilozófiát „A színes város” projektje, a köztéri kinetikus munkái mind ebből a szellemiségből táplálkoznak. A Műhely széleskörű programjának része kívánt lenni a hétköznapi használati tárgyak, városi terek, építészeti megoldások Bauhaus-szellemiségű átesztétizálása.

 

 

Az OSAS termeiben N. Mészáros Júlia és Prosek Zoltán kurátorok által rendezett kiállítás nagyon finoman és érzékeny reagál a Bauhaus iskola törekvéseire. A négyzet, illetve kockaforma háló-, rácsszerkezetekké való fejlesztése, dekonstrukciója, építészeti konnotációja különböző anyagú és műfajú alkotásban jelenik meg. Kinetikus művek, hajtogatott papír, festmény és grafika, kisplasztika egyaránt szerepel a tárlaton. Takács Anett 2019-es Origamija játékos iróniával hoz létre egy kézimunkaszerű eljárásból építészeti analógiát. Keserű Károly diszkurzív grafika sorozata hommage-jellegű munkával állít emléket a Bauhaus alapítóknak. Kristóf Gábor Salgó-elem táblaképe a dekorativitás és a funkcionalitás kettősségét játssza ki, Gáspár György Inner Network 2016-os munkája a rács és hálószerkezetben rejlő lehetőségeket ragadja meg, a mű finoman játszik a vonaljáték funkcionalitásának és térszervező erejének kettősségében rejlő feszültséggel. Varga György képzőművész sztk-csempéi szintén a geometrikus absztrakció narratívájának kiszélesítését provokálják. Hegyeshalmi László 1977-es alkotása a Város metafizikája szemléletes példája a geometrikus absztrakció térbeli konnotációjának. A Vasarely Múzeum emeleti termeiben megrendezett kortárs képzőművészeti kiállítás plasztikusan és egyúttal ironikusan viszonyul a geometrikus formavilág és az építészet viszonyához, a giccs, a plaszticitás, a funkcionalitás kérdéseit feszegetve.

 

OSAS - Bauhaus 100

Vasarely Múzeum Budapest

2019. március 01. - 2019. május 27.

kiállítás, művészet
2019-04-10 09:00
építészet, iparművészet, külföld, múzeum
2019-04-07 15:00
építészet, film, téma
2019-02-22 12:00