ÖRÖKSÉG ESTÉK #10

Az európai örökség

2019-05-08 09:00

Az ELTE Atelier a napokban két nagy előadást is rendez, amelyeket nagyon jó szívvel tudunk ajánlani a figyelmükbe.

 

Az Örökség esték tizedik alkalmán a bölcsészkar dékánja, Sonkoly Gábor történész kiemelten kortárs témáról, Az európai örökség – az Európai Örökség Éve (2018) és a Horizon Europe (2021–2027) között címmel fog előadást tartani.

 

A 2018-ra meghirdetett európai év egyrészt a kulturális örökség fogalmának azt a jelentősen megnövekedett szerepét ismeri el, amelyre az elmúlt évtizedben az EU intézményeiben és döntéshozói folyamataiban szert tett, másrészt pedig előrevetíti azt a szerepet, amelyet a fogalom minden bizonnyal a következő támogatási időszak bölcsész- és társadalomtudományi érintettségű kutatási felhívásaiban játszani fog. Az Örökség esten Sonkoly Gábor ennek megfelelően egyrészt arra keresi a választ, hogy miért és hogyan vált az európai kulturális örökség kérdése a kortárs európai identitáskonstrukciók kulcsfogalmává, másrészt megpróbálja megmutatni azokat a kutatási irányokat, amelyek a következő hét évben nagyobb EU-s támogatásra számíthatnak ezen a területen.

 

2019. május 9. [csütörtök] 18 óra

ELTE BTK

Budapest, Múzeum körút 6–8. II. emelet 252.

 

 

Jövő hétfőn pedig nem kisebb név, mint Roger Chartier francia történész, a kultúrtörténet, a könyvtörténet, az olvasástörténet és számos más kutatási terület klasszikus szerzője ad elő Budapesten, az ELTE bölcsészkarán. Chartier az Annales-iskola kortárs reprezentánsa és a Collège de France tagja, munkáiban központi figyelmet fordít a szövegek materialitására és a folyamatosan változó olvasási gyakorlatokra. Az Atelier tanszéken What is a book? Authorship, reading practices and the materiality of text címmel fog előadást tartani.

 

2019. május 13. [hétfő] 11 óra

ELTE BTK, Szekfű Gyula Könyvtár

Budapest, Múzeum körút 6–8. Főépület I. emelet 115.

 

 

 

 

emlékezet, programajánló
2018-11-08 09:00
kiállítás
2019-05-03 15:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00