EN facebook

Múzeumok Ma 2020 - Átfogó kutatási progam indul! Beszélgetés Makranczi Zsolttal

Interjú

2020-03-24 12:00

FIGYELEM! A Múzeumok Ma 2020 országos kutatáshoz kapcsolódó online kérdőív kitöltési határidejét 2020. április 9., csütörtökig meghosszabbították!

 

Régóta mondogatja, kéri a múzeumi szakma, hogy szükség lenne egy átfogó kutatásra, amely feltárja, összegzi, milyen irányba mutatnak a 21. század múzeumi folyamatai, hogyan hatottak az elmúlt évtizedek átfogó intézkedései, pályázatai, törvénymódosításai, társadalmi és gazdasági változásai az intézményekre. Nem kell várnunk tovább, a napokban elindul a Múzeumok Ma 2020 elnevezésű kutatás. Markanczi Zsolttal, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatójával, a kutatás vezetőjével beszélgettünk a célokról, módszerekről. Az interjú végén pedig minden érintett kitöltheti a kérdőívet!

 

Miért vált aktuálissá 2020-ban egy olyan átfogó kutatás, melynek célja, hogy felmérje a múzeumok jelenlegi állapotát és fejlődési lehetőségeit? 

A Múzeumok Ma 2020 elnevezésű kutatás célja a magyar múzeumi szféra átfogó állapotfelmérése, a jelen szakmai helyzet teljeskörű feltérképezése, nagy hangsúlyt fektetve a statisztikák elemzésére és a fenntartói vélemények megismerésére.

A kutatás aktualitását adja, hogy a múzeumokat érintő 2013. január elsején életbe lépő változások óta eltelt időszak szükségesé teszi annak vizsgálatát, hogy a fenntartó váltás milyen hatással volt a múzeumokra, illetve a fenntartókra és ezeknek mik voltak az okai. Az elmúlt években több, a múzeumi szféra egyes területeit felmérő kutatás készült, azonban a múzeumi közegről teljes és átfogó képpel nem rendelkezünk. A mostani kutatással lehetőségünk lesz a korábbi kutatások kiegészítésére is az egyes területek kérdésköreinek bővítésével és a válaszadásba a múzeumi vezetők mellett a munkatársak, valamint a fenntartói oldal bevonásával. Ezek mellett nagyon fontosnak tartjuk a múzeumi, közgyűjteményi ágazat aktuális és akut problémáira adott megoldási javaslatok felmérését is.

 

Hogyan hatott a kutatás elindítására a COVID-19, pontosabban az a tény, hogy jelen pillanatban a legtöbb intémény zárva tart, a munkatársak otthonról dolgoznak?

A kutatás megvalósítását egy éve készítjük elő és úgy terveztük, hogy most, 2020 tavaszán kezdjük el az adatgyűjtést. Összeállítottuk a kérdőíveket, az online felülettel is elkészültünk és már a fókuszcsoportos interjúk időpontját terveztük, amikor megjelentek az első hírek a koronavírussal kapcsolatban. Figyeltük és vártuk a fejleményeket, hogy milyen hatásai, következményei lesznek a munkánkra, életünkre nézve. Az eseményeket biztos vagyok benne, hogy mindenki követi, és próbál alkalmazkodni ebben a gyökeresen megváltozott élethelyzetben. Az elmúlt napokban mi is sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tovább. Mivel a kutatás alapját képezi és fontos szerepet kap más múzeumszakmai anyagok, stratégiák elkészítésében, ezért úgy döntöttünk, hogy a kialakult és bizonytalan helyzet ellenére elindítjuk. Természetesen nem így terveztük, jobb szerettük volna, ha nyugodt körülmények között tudnak ezzel foglalkozni a kollégák és tisztában vagyunk azzal, hogy a múzeumok és a munkatársak számára most nehézséget jelenthet a kitöltésük, de bízunk abban, hogy otthoni munkavégzésben dolgozó munkatársak együttműködésére jelen helyzetben is számíthatunk, amit előre is nagyon köszönünk!

 

Makranczi Zsolt
Fotó: Kőmives András

 

Milyen területeket vizsgálnak a múzeumi szférában?

A kutatás több területre fókuszál. Egyrészről vizsgáljuk a 2013. január elsején életbe lépő fenntartói változások hatását, a múzeumok fenntartásának és korszerű működtetésének feladatait, a finanszírozási lehetőségeit. Külön részben foglalkozunk a múzeumok emberi erőforrás-gazdálkodásának jelenlegi állapotával, valamint a múzeumi alkalmazottak pályán-tartásával. Emellett a múzeumok aktuális társadalmi feladatait, a szolgáltató múzeum szemlélet irányait, lehetőségeit és a múzeumi világ fejlődését előmozdító területeket is vizsgáljuk, és kitérünk az országos múzeumok és mintaadó szerepük elemzésére is.

 

Mely múzeumokat érinti a kutatás? 

Az ország minden múzeumára kiterjedő kutatásba minél több múzeumi szakembert szeretnénk bevonni. A különböző besorolású múzeumok főigazgatóit, igazgatóit, valamint a nagyobb múzeumok középvezetőit külön kérdőívekkel keressük meg, de természetesen fontosnak tartjuk a múzeumok további munkatársainak a véleményét, ők ezt a kérdőívet tölthetik ki: http://oroksegintezet.hu/kut/muzeumokma_2020.html

A fenntartói változások, a finanszírozási modellek, a múzeumok társadalmi hasznossága vizsgálatához, hogy csak néhány területet említsek, megkerülhetetlen a fenntartó önkormányzatok véleményének, elképzelésének az ismerete és feldolgozása, ezért egy későbbi időpontban őket is megkeressük.

A szolgáltató szemlélet kutatásához pedig a szolgáltató cégek tapasztalatait, javaslatait is igyekszünk felmérni a múzeumokkal kapcsolatban álló cégek segítségével.

 

Kik végzik el a feladatot?

Az EMMI kulturális államtitkárság múzeumi főosztályának felkérésére a kutatást Intézetünk, a kulturális és kultúrpolitikai kutatásokra szakosodott Örökség Kultúrpolitikai Intézet vezeti és fogja össze. Intézetünk az elmúlt években több kulturális ágazatról, a színházművészetről, a kulturális fesztiválokról, illetve a könyvtári rendszerről végzett kutatásokat, készített elemzéseket. A múzeumi világhoz is van kapcsolódásunk, túl azon, hogy az ágazat aktuális helyzetével több kerekasztal beszélgetésen is foglalkoztunk, a Néprajzi Múzeummal közösen mi bonyolítjuk le a Mozaik Múzeumtúra programot, így számos múzeummal és múzeumi szakemberrel dolgoztunk már együtt.

A kutatásban a Szabadtéri Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a múzeumi szervezetfejlesztéssel foglalkozó MúzeumOD munkatársai vesznek részt, akik jól ismert szereplői a múzeumi világának. Számos kutatás, publikáció és a múzeumi ágazat fejlesztését szolgáló program megvalósítása kapcsolódik hozzájuk.

 

Milyen módszerekkel zajlik majd? Mire számíthatnak a különböző múzeumok?

A kutatás során kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtést egyaránt fogunk alkalmazni, valamint korábbi kutatások eredményeit és a kulturális statisztikai rendszer adatait is felhasználjuk.

A kérdőíves adatbekérést differenciáltan végezük, az online felületen kitölthető kérdőívekből különböző mutációkat készítettünk a múzeumok, a fenntartók és a szolgáltatók részére. Fontos megjegyezni, hogy a kérdőíves adatok, valamint a meglévő kulturális statisztikai adatok összegzése után kvalitatív adatgyűjtéssel, azaz fókuszcsoportos beszélgetés és mélyinterjúk során fogunk további részleteket mélységében vizsgálni. Természetesen ezeket az interjúkat a kialakult járványügyi helyzet miatt elhalasztjuk, de bízunk benne, hogy hamarosan ezeket is megtarthatjuk. A kérdőívek eltérő hosszúságúak, de a kitöltés megszakítható, az aktuális állapot elmenthető és egy saját magunknak elküldött link segítségével folytatható.

 

Milyen eredményeket várnak? Hogyan hasznosulnak majd a kutatási eredmények? 

A kutatásról részletes és teljeskörű kutatási jelentés készül a kulturális államtitkárság számára. Országos körképet kapunk a múzeumok jelenlegi gazdasági, szervezeti, humán erőforrás állapotáról, fejlesztendő területeiről és ismerteti a múzeumok és fenntartóik elképzeléseit a múzeumok feladatáról, jövőbeli célkitűzéseiről.

Az eredmények ismerete véleményünk szerint támogatni fogja a felelős szakmai és kultúrpolitikai döntéshozatalt, kijelöli a lehetséges fejlődési irányokat és hozzájárul a múzeumi szféra szemléletformálásához. Ajánlások készíthetőek a fenntartók számára, valamint több, a kulturális ágazathoz kapcsolódó, azzal együttműködő ágazat felé, így a turizmus, az oktatás, a család, a szociális ügyek, az egészségügy szakpolitikai döntéshozói részére.

A kutatás szándékolt hatásai múzeumi szinten a hatékonyabb, nyitottabb, közösségeket jobban bevonó múzeumi működés indukálása. Emellett adatokkal alátámasztott érvrendszert biztosít múzeumi terület elismertségének növelése és további fejlesztése mellett. Támpontokat ad aktuális múzeumszakmai anyagok, stratégiák elkészítéséhez és a múzeumi adatszolgáltatás kérdéseinek bővítéséhez, újragondolásához is.

 

Fontos, hogy minél több adatot kapjunk, minél több kitöltött kérdőív érkezzen a szakmától, ezért mindenkit arra kérünk, hogy a nehéz körülmények között is szánjon időt a kérdőív kitöltésére. Segítségüket ezúton is köszönjük!

 

A múzeumi munkatársak kérdőíve ezen a linken érhető el: http://oroksegintezet.hu/kut/muzeumokma_2020.html