Múzeumi szakemberek állami kitüntetése 2022-ben március 15-e alkalmából - Gratulálunk a díjazottaknak!

ELISMERÉS

2022-03-23 18:00

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

 

dr. Baán László közgazdász, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a rendszerváltozás utáni magyar kulturális élet újjáéledését szolgáló sokrétű szakmai munkája, különösen kimagasló színvonalú múzeumigazgatói és felsővezetői tevékenysége, illetve a Seuso-kincs hazahozatala és a Városliget kulturális központtá alakítása érdekében végzett világszínvonalú és maradandó értékű munkája elismeréseként;

 

dr. Kubassek János Móra Ferenc-díjas geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója a földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számon tartott, különösen a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel és a Kárpát-medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai és irányító tevékenysége elismeréseként.

 

 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

 

dr. Estók János történész, muzeológus, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti
Tanszékének főiskolai tanára jelentős agrártudományi és művelődéstörténeti kutatómunkája, valamint értékes tudományszervezői és intézményirányító tevékenysége elismeréseként;

 

dr. Pusztai Tamás régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóságának főigazgatóhelyettese számos régészeti feltárást és kiállítás megvalósítását magába foglaló, magas színvonalú tudományos tevékenysége, valamint elhivatott tudományszervező és közösségépítő munkája elismeréseként

 

Rezi-Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese a múzeumi digitalizáció elindítását és felügyeletét, valamint számos beruházás szakmai vezetését magába foglaló, kiváló muzeológiai, tudományos és vezetői munkája elismeréseként;

 

dr. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatóságának gyűjteményi főigazgató-helyettese az intézmény kötelékében több mint két évtizede magas szakmai színvonalon végzett régészeti és tudományos munkája, valamint elhivatott oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

 

dr. Szarvas Zsuzsanna Veronika, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa, volt főigazgató-helyettese az intézmény érdekében végzett eredményes munkája, különösen az intézmény új épületében megvalósuló
állandó kiállítási projekt létrejöttében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

 

Vasáros Zsolt Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építészmérnök, vezető tervező, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Exploratív Építészeti Tanszékének vezetője, egyetemi tanár, a Narmer Építészeti Stúdió alapító ügyvezető igazgatója az építészetet a régészet anyag- és tárgyközpontúságával, illetve a kiállítástervezés lényegkiemelésével ötvöző, sokrétű tervezői, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként.

 

 

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetés vehetett át:

 

dr. Horváth László, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatója közel három évtizede nagy szakmai hozzáértéssel végzett múzeumvezetői munkája, valamint Szolnok város kulturális életét gazdagító szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként;

 

Tumpek Eta, a Néprajzi Múzeum Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztályának vezetője az intézmény költözésével és kiállításai állományvédelmi feladataival összefüggő, a múzeumi műtárgykincs biztonsága érdekében végzett felelősségteljes munkája elismeréseként.

 


Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehetett át:

 

Bak Andrea, a Magyar Nemzeti Múzeum Kiállításrendező Csoportjának vezetője az intézményben két évtizede végzett magas szintű munkája, különösen a Kereszt-tűzben és a Wittelsbachok – Sisi családja című kiállítás tervezése és megrendezése során végzett tevékenysége elismeréseként;

 

Frankovics Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum Műszaki és Üzemeltetési Főosztályának vezetője számos régészeti feltárást, felújítást és rekonstrukciót magába foglaló több mint négy évtizedes, magas színvonalú és elkötelezett szakmai munkája, értékes vezetői tevékenysége elismeréseként;

 

Kis Zoltán, a Néprajzi Múzeum biztonsági főosztályvezetője felelősséggel és szakszerűen végzett munkája, különösen a nagy értékű gyűjtemények költöztetésének gyors és eredményes megvalósításában való közreműködése elismeréseként;

 

Müllerné dr. Lovas Krisztina történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa az „Arts et Virtus. Horvátország–Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége” című kiállítás létrejöttében vállalt magas színvonalú kurátori tevékenysége elismeréseként.

 

 

Herczeg Ferenc-díjban részesült Deák-Sárosi László, az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Fénykép- és Videótár munkatársa.

 

Schönvisner István-díjat vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából dr. Rácz Tibor Ákos, a Ferenczy Múzeumi Centrum régésze szakmai tevékenysége elismeréséül.

 

 

További kapcsolódó források:

Magyar Közlöny, 2022. március 21.

neprajz.hu

oszk.hu

facebook.com/ferenczymuzeumicentrum