Ma is tart a Nemzeti Múzeum Trianon konferenciája

KONFERENCIA

Magyar Múzeumok Online
2019-03-26 08:50

A 99 évvel ezelőtti békediktátumról szóló tudományos konferencián mindkét napon szakértők vizsgálják Trianon okait, következményeit, nem csupán a politikatörténetre, hanem az élet minden területére kiterjedő figyelemmel, több meghatározó történeti, művelődéstörténeti és kultúratudományi műhely bevonásával.

 

Trianon kérdésköre egy birodalom teljes megsemmisülésétől az ország sokak által elképzelhetetlen talpra állásáig rendkívül összetett kérdéskör, nagyon sok irányból, aspektusból megközelíthető. Egy dolog azonban megkérdőjelezhetetlen: Trianon nemzeti történelmünk egyik legnagyobb sorsfordító eseménye, nemzeti identitásunk meghatározó és kikerülhetetlen eleme, még ha vannak is olyanok, akik ezt nem tudatosítják magukban.

 

A konferencia tehát a trianoni döntés kétarcúsága, az elszenvedett magyar veszteségek és az arra adott pozitív válaszok és megoldások kettős rendszerében, egy teljesen megváltozott ország kihívásainak megoldási kísérleteiben és sikereiben vizsgálja a Trianon-problematikát. A történeti megközelítést interdiszciplináris, vagyis az irodalom, a társadalomlélektan, a néprajz stb. kérdésfelvetéseivel ötvözik, és a szervezők fontosnak tartják, hogy az előadások a történeti emlékezet változásaira is válaszokat adjanak.

 

Az ennyire széles körű tudományos tanácskozás meglehetősen ritka, de a konferencia nem titkolt célja, hogy még a trianoni trauma 100 éves évfordulója előtt áttekintse, összegezze a legújabb kutatási eredményeket. A tudományos élet lehető legszélesebb spektrumának bevonásával, és nem félve az egymásnak ellentmondó nézőpontok bemutatásától sem, Trianonról és következményeiről minél sokrétűbb képet szeretnénk kapni.

 

A konferencia előadásait - reméljük - a szervezők kötetben is megjelentetik, továbbá az itt elhangzó tudományos eredményeket és elemzéseket a Magyar Nemzeti Múzeum tervezett, 2019-ben induló országjáró Trianon-kiállítása és a 2020-as MNM-béli Trianon-kiállítás megalkotásában is felhasználhatóak lesznek.. A konferencia így ahhoz is hozzájárul majd, hogy az érzékeny és sokáig kibeszélhetetlen-kibeszéletlen téma és annak elemzései a tudományos közegen kívül, jóval tágabb körben is ismertté váljanak.

 

A két napos konferencia (2019. március 25-26.) programjáról részletesen itt: https://mnm.hu/hu/trianon-tudomanyos-konferencia

 

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00