EN facebook

Lépcsőszeminárium a Petőfi Irodalmi Múzeumban | Az irodalom anyagisága

2022-05-06 16:00
Idén is elindult a Lépcsőszeminárium sorozata, amelynek témája idén a múzeumok és a fenntarthatóság kapcsolata. A tavaszi záróalkalom a Petőfi Irodalmi Múzeumban lesz, május 11-én 17 órától. Ezúttal egy kézirat lesz az a központi tárgy, amiből kiindul a közös gondolkodás, amin keresztül a hordozó és hordozott tartalom lép párbeszédbe. A beszélgetéssorozat elsősorban az egyetemistáknak, fiatal pályakezdőknek szól, de a többi korosztályt is szívesen látjuk az alkalmakon.
 
A Lépcsőszeminárium keretében a PIM az irodalom anyagi aspektusát, hordozóinak természetét, történetét és a hozzájuk kötődő technikai gyakorlatokat térképezi fel. Olyan kérdéseket szeretnének feszegetni, hogy milyen kölcsönhatásban vannak a papírgyártáshoz kötődő technikai fordulatok, a társadalomban végbemenő változások és a környezetünkhöz, a természethez fűződő viszonyunk.
 
Milyen anyagi feltételek mellett válik a tudás átadhatóvá és hozzáférhetővé, illetve milyen fenntarthatósági akadályokba ütközik? Milyen hatalomtechnikai eszközök teszik mindezt lehetővé?
 
A diskurzus középpontjában egy különleges tárgy áll: Jókai Mór A jövő század regénye című művének kézirata, amely a maga materiális voltában viszi színre az anyag, a hatalom, a természet és a tudás kölcsönviszonyát.
 
Beszélgetőpartnerek:
▪️ Magyary Anna programszervező
▪️ Kádár Anna múzeumpedagógus
▪️ Veres Miklós muzeológus
▪️ Balogh Sándor restaurátor
 

Az alkalom szervezőit kérdeztük:


Miért vesz részt az intézményetek a Lépcsőszemináriumban / mi az elsődleges célotok a részvétellel?


Számunkra különösen fontos egy intézmények közötti együttműködés és egy sokrétű szakmai közösség megalapozásának lehetősége. A múzeumok szükségszerűen interdiszciplináris keretek között tudják feldolgozni, értelmezni és kiállítani gyűjteményüket. Egy olyan párbeszédben, mint amire a Lépcsőszeminárium vállalkozik, a különböző tudományterületek még inkább kölcsönhatásba tudnak lépni és új szempontok lépnek be abba a keretrendszerbe, amiben a saját gyűjteményünket szemléljük. Reméljük, hogy az egyetemi kutatók, oktatók és diákok, akik szintén részesei lesznek a párbeszédnek, szintén újszerű kérdésfelvetésekkel tudnak közeledni a muzeológia legkurrensebb kérdéseihez.Mi a kiválasztott tárgyatok? 

 

Jókai Mór A jövő század regénye című művének kézirata.

 

Jókai Mór, A jövő század regénye

PIM - Kéziratanyag, V. 2882 Miért? 


Két szempontból is különleges ez a tárgy. Egyrészt az irodalom hordozójának vagyis a papírnak a története önmagában is sok kérdést vet fel a tudás hozzáférhetőségéről, a termelés és a rögzítés fenntarthatóságáról, illetve arról, hogy a facsiszolatot tartalmazó papírgyártás ( és ezáltal a könyvnyomtatás és -terjesztés) milyen mértékben alakította társadalmunkat. Más szóval azt szeretnénk megmutatni, hogy a hordozó anyaga ugyanúgy olvasható és értelmezhető mint az általa hordozott üzenet.  

Másrészt pedig a papírnak mint tudásközvetítő médiumnak a története izgalmas párhuzamba állítható a Jókai-regényben megalkotott technikai vívmányok történetével. A jövő század regénye is egy újonnan felfedezett anyagot középpontba állítva beszél a tudás és hatalom viszonyáról és ennek fenntarthatóságáról.Kiknek ajánljátok leginkább az általatok szervezett alkalmat?


Első sorban az egyetemistákat szeretnénk megszólítani és megismertetni őket a múzeumokban működő szellemi műhelyekkel, amelyekbe bekapcsolódva akár saját kutatást is végezhetnek nálunk vagy szakdolgozati témára lelhetnek. Bár a Lépcsőszeminárium során az irodalomtudományt is egyre inkább foglalkoztató tárgyi kultúra, a materialitás és az emlékezet összefüggéseit fogjuk feltérképezni, nem csupán az irodalomban jártas kollégáknak ajánljuk az általunk szervezett alkalmat. Különösen nagy hangsúlyt fog kapni az anyagi hordozók fenntarthatósága, amely témához reményeink szerint minél több tudományterületről tudnak a szakemberek kapcsolódni.

 
 
Találkozó a PIM bejáratánál.
Maximális létszám: 25 fő

A program regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő linken lehet: https://cutt.ly/MGb3Xjb
A regisztrációt követően részletes tájékoztatót küldünk a programról.
Lépcsőszeminárium
2022-04-11 17:00